WAAROM?


Er bestaan verschillende soorten contracten in PratoFlex. De meest voorkomende zijn uiteraard dagcontracten, weekcontracten of soms mastercontracten. Daarnaast kunnen er ook administratieve betaalcontracten aangemaakt worden.


DAGCONTRACTEN


 • Het aanmaken van dagcontracten is standaard voor alle PC's mogelijk behalve voor PC 124 (=Bouw). 
 • Opéénvolgende dagcontracten (ODC) aanmaken is sinds 2013 wettelijk verboden in België, tenzij een bedrijf de nood kan aantonen om dit toch toe te laten. 
   

Er bestaan in PratoFlex 2 types dagcontracten: 


 1. Normaal dagcontract (NDC) = Er zal door het systeem altijd voorgesteld worden om te verlengen naar de eerstvolgende werkdag
 2. Vast dagcontract (VDC) = Er zal door het systeem altijd voorgesteld worden om te verlengen naar een volgende week op dezelfde weekdag.

vb 1 = Het NDC van dinsdag wordt voorgesteld om te verlengen naar woensdag.

vb 2 = Het NDC van vrijdag wordt voorgesteld om te verlengen naar maandag. Het weekend (=ZA+ZO) wordt standaard niet beschouwd als werkdagen. 

vb 3 = Het VDC van deze week maandag wordt voorgesteld om al te verlengen naar volgende week maandag.


WEEKCONTRACTEN

Weekcontracten (of meerdere dagencontracten) zijn contracten die een maximumduur van 7 dagen hebben van MA tem ZO. In de meeste gevallen worden er standaard vaak contracten gemaakt van 5 dagen van MA tem VR. 


 • Weekcontract = Er zal door het systeem altijd voorgesteld worden om een weekcontract (of een meerdagencontract) naar een volgende week te verlengen op identiek dezelfde wijze.
 • vb 1 = Het weekcontract van 5 dagen (ma tem vr) zal naar volgende week ook verlengd worden op dezelfde 5 dagen.

 • vb 2 = Het 2-dagencontract (wo tem do) zal naar een volgende week ook verlengd worden op dezelfde 2 dagen.


MASTERCONTRACTEN


 • Mastercontracten zijn in principe contracten van langere duur waarbij de maximum weekgrens van ZO op MA overschreden wordt. Een mastercontract valt dus normaal gezien minstens in 2 verschillende kalenderweken. (Bv. een maandcontract of een contract voor meerdere maanden ineens) 


 • Een mastercontract kan ook een contract van onbepaalde duur zijn waarbij er niet meteen een einddatum ingegeven is. 
 • Voor een mastercontract kan er geen prestatieformulier afgedrukt worden. Deze kunnen wel  wekelijks op basis van de subcontracten afgedrukt/verzonden worden.


SUBCONTRACTEN


 • Onder elk nieuw mastercontract wordt door het systeem automatisch al een eerste subcontract (= SUBC) gekoppeld voor de eerste kalenderweek waarin het mastercontract start.
 • Nadien is het de bedoeling dat dit eerste subcontract wekelijks verlengd wordt net zoals de normale weekcontracten. Men kan ook wel al pro-actief meerdere subcontracten toevoegen voor de rest van het mastercontract, vanuit het detailscherm van het mastercontract. 


 • Deze 'administratieve' subcontracten zijn alleen nodig om wekelijks de prestatieverwerking en de verloning op uit te kunnen voeren Voor een subcontract wordt geen nieuwe Dimona-aangifte gedaan. 

In dit voorbeeld is er een mastercontract gemaakt voor een hele maand van 30 dagen. De Dimona-aangifte is meteen voor de hele maand in orde (groene kleur). Voor dit mastercontract zal het systeem dus 5 subcontracten gaan aanmaken: w1 = 5 dagen, w2 tem w4 = 7 dagen, w5 = 4 dagen.BETAALCONTRACTEN


Betaalcontracten zien er hetzelfde uit als alle andere contracten en worden ook op dezelfde manier aangemaakt. Voor een betaalcontract wordt er NOOIT een Dimona-aangifte uitgevoerd. Het is dus een contracttype dat louter voor administratieve doeleinden kan gebruikt worden. 


VOORBEELD 1

Er moet aan een UZK de week na de tewerkstelling nog een extra bedrag aan sociaal abonnement uitbetaald worden. Met een betaalcontract kan dit loon ingeboekt worden via de prestatie-ingave. Nadien kan het uitbetaalde bedrag nog doorgefactureerd worden aan de klant via de facturatiemodule.VOORBEELD 2

Als er voor een UZK nog achterstallig loon moet uitbetaald worden van een voorgaand afgesloten boekjaar, is er geen andere mogelijkheid dan in het huidige boekjaar een betaalcontract op te stellen waarop met een premiecode 'achterstallig loon' , dit extra bedrag kan ingeboekt worden. Nadien zal men dit wel in de DmfA-aangifte moeten rechtzetten.