WAAROM?


Als u pro-actief een soort werfreserve (= pool) van geschikte kandidaten wil aanleggen voor een bepaalde grote klant of voor een bepaalde functiecategorie kan u gebruik maken van het poolmanagement. Vanuit deze poollijst kan u dan later meteen actie ondernemen en de reeds gescreende kandidaten contacteren via mail of sms. 
Het voordeel van een poollijst te gebruiken is dat alle kandidaten die hierin staan, al gescreend zijn door u of een collega en in principe al volledig in orde zijn met hun inschrijving. 


HOE?


STAP 1 = Klik op het tabblad 'Pools' in een personenfiche OF een klantenfiche en klik dan op 'Toevoegen':

OF

STAP 2 = Vul het pool detail verder aan met de naam van een werknemer, naam van de klant, of hij/zij in aanmerking komt, de functie waarvoor de UZK is langsgeweest en al een korte evaluatie door het UZB met het algemeen gevoel bij de UZK: 

STAP 3 = Vervolgens kan je het poolmanagement openen om alle geschikte kandidaten te zien.