Standaard wordt bij de opstart afgesproken welke prestatiecodes aanwezig moeten zijn naast de standaard prestatiecodes die we in cheQpoint voorzien.

In de loop van de jaren kan het natuurlijk altijd dat er nood is aan extra codes of dat bestaande codes moeten aangepast worden.


Via 'Instelingen' - 'Prestatiecodes', kan je als administrator eenvoudig bestaande prestatiecodes aanpassen of nieuwe codes aanmaken.Het scherm 'Instellingen prestaties (codes)' opent.Bovenaan hebben we in eerste instantie een overzicht van de beschikbare functieknoppen:'1 van 84' in de screenshot geeft aan dat dat er 84 prestatiecodes zijn en ik momenteel de eerste code geselecteerd heb (default wanneer je het scherm opent).


Via de knoppen

kan je  (in volgorde) naar de volgende prestatiecode gaan of naar de laatste prestatiecode springen.


De knoppen

laten (in volgorde) toe om:

 • een nieuwe prestatiecode aan te maken
 • een geselecteerde prestatiecode te kopiëren
 • een geselecteerde prestatiecode te bewerken
 • een geselecteerde prestatiecode te verwijderen


De knoppen

laten (in volgorde) toe om:

 • een wijziging op te slaan (de vraag om de wijzigingen op te slaan komt ook wanneer je het scherm wil afsluiten en je hebt de wijziging niet bewaard)
 • de prestatiecodes te exporteren naar een openXML spreadsheet
 • de prestatiecodes af te drukken
 • de weergave te vernieuwen, deze knop heeft dezelfde functie als de entertoets, nl om na de ingave van een filter de gewijzigde weergave te tonen.


Via de filters kan je vlot een specifieke code zoeken of een een groep codes


 • Prestatiecode filtert op de kolom 'Prestatiecode'.
 • Looncode filtert op de kolom 'Looncode soc. sec. 1' en de kolom  'Looncode soc. sec. 2'
 •  Verloningsfactor filtert op de kolom 'Verloning'
 • De andere filters corresponderen met de gelijknamige opties van de prestatiecodes (zie verder in de bespreking van de prestatiecode).


Visueel worden de codes weergegeven adhv de volgende kolommen:

 • ID: dit is een automatisch ID dat toegewezen wordt door cheQpoint.
  Alle ID's onder 1000 zijn hardgecodeerd, slechts een beperkt aantal opties van deze code kunnen worden aangepast. De opties die niet-wijzigbaar zijn, zijn uitgegrijsd.
  Alle ID's vanaf 1000 zijn extra codes die volledig instelbaar zijn.
  Zie ook de optie 'Ingebouwd'.
 • Kleur: hier kan je een kleur toewijzen aan de code. De kleur is vrij te kiezen en is bedoelt als visueel hulpmiddel in de planning.
 • Volgorde: standaard staat de waarde op 999
 • Prestatiecode: de naam van de code. De hargecodeerde codes hebben een standaardnaam, maar deze naam kan vrij gekozen en aangepast worden. Deze naam wordt ook getoond op de planningsitems.
 •  Looncode soc. sec. 1 en/of  Looncode soc. sec. 2: hier vul je de naam in van de corresponderen exportcode naar het loonsecretariaat. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om de codes van één of twee loonsecretariaten in te geven. Dit kan relevant zijn wanneer je overgaat naar een nieuw loonsecretariaat maar misschien nog correcties moet laten uitvoeren via het oude loonsecretariaat. Zo blijf je een handig overzicht hebben van de prestatiecodes en hun corresponderende looncodes.
 • Looncode soc. sec. 1 of  Looncode soc. sec. 2: afhankelijk van de waarde worde de prestatiecode meegenomen in de export naar het loonsecretariaat (waarde 0 = code wordt niet geëxporteerd, waarde 1 = code wordt geëxporteerd).
 • Verloning: waarde 1 wil zeggen dat er loon staat tegenover deze codes. Let op: dit staat los van het feit of de code ook meegenomen wordt in de export van het loonsecretariaat. Als de code meegaat bij de export, gaat er voor deze codes loon worden uitbetaald. Het beste voorbeeld hiervan is natuurlijk 'gewerkte/gepresteerde uren'.
 • Cheques verwacht: de codes waarbij deze optie is aangevinkt, zijn prestaties waarvoor er cheques verwacht worden. Zo weet het systeem dat planningsitems met deze codes gevalideerd kunnen worden en opgenomen moeten worden in bepaalde rapporten. 
 • Arbeid voor particulier: deze optie bepaald of de gebruikte code arbeid voor een particulier inhoudt.
 • Vakantie: wanneer deze optie wordt aangeduid, komt ze voor in het tabblad 'vakantie' en kan ze van hieruit geselecteerd worden.
 • Ziekte:  wanneer deze optie wordt aangeduid, komt ze voor in het tabblad 'ziekte' en kan ze van hieruit geselecteerd worden. 
 • Verplaatsing naar particulier: deze optie laat het systeem weten dat er kilometers en kilometervergoeding berekend moet worden wanneer de code voorkomt.
 • Vereist particulier: indien aangeduidt, kan de code enkel in combinatie met een particulier gebruikt worden.
 • Tonen in theoplan: is de code selecteerbaar in de theoretische planning of niet, 
 • Enkel bij wkn in dienst: de code kan maar gebruikt worden vanaf het moment dat het gaat om een werknemer indienst. Bij een kandidaat of een werknemer uitdienst kan de code niet ingegeven worden.
 • Wkn zoekt vervanging: deze optie geeft aan dat de werknemer in de vervangingsmodule moet worden opgenomen wanneer de code voorkomt. 
 • Particulier afwezig: wanneer deze optie aangeduid is, weet het systeem dat de particulier afwezig is. Deze optie komt altijd voor in combinatie met 'Wkn zoekt vervanging'
 • Heeft limiet: door aan te duiden dat een code een limiet heeft, gaat het systeem ons toelaten om een limiet in te stellen zodat een code niet onbeperkt kan voorkomen. Familiaal verlof (FV) is hier een goed voorbeeld van.
 • Extra uren: Deze optie zegt tegen het systeem dat de uren die worden ingegeven bovenop de normale contracturen komen.
 • Actief: Met deze optie kan ik een code actief of non-actief zetten. De code verdwijnt niet wanneer ik ze op non-actief zet, maar ze is niet zichtbaar in het programma. Achterliggend blijft ze beschikbaar in het scherm 'Instellingen prestaties (codes)'
 • Ingebouwd: Zoals aangegeven in het ID, gaat het om codes die 'ingebouwd' zijn in het systeem (ID <1000) of codes die later zijn toegevoegd(= of >1000).Nieuwe prestatiecode aanmaken


Wanneer je een nieuwe prestatiecode wil aanmaken, hebben we een apart scherm voorzien om het te vergemakkelijken.


Door te klikken op

opent het scherm 'Prestatiecode'.In het eerste veld linksbovenaan, geef je de afkorting van de prestatiecode in. 

Verder vindt je alle opties uit de kolommen (hierboven) terug. Wanneer we een nieuwe code aanmaken is het ID automatisch >1000 en kunnen we alle opties vrij instellen.


Wanneer je een nieuwe code hebt aangemaakt, moet deze code nog een naam krijgen. Onder de getoonde codes, zie je de omschrijving van de geselecteerde code.

Wanneer het om een nieuwe code gaat, is de omschrijving blanco.

Via het 

kan je het scherm 'Omschrijving prestatie' openen.Je kiest de taal en geeft een naam aan de code. Deze naam wordt getoond in het dropdownmenu van de selectie, samen met de afkorting van de code.