Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening


De toekenning van de vermindering herstructurering houdt vanaf nu rekening met het veld "Startdatum RSZ-vermindering" om te bepalen tot wanneer de vermindering moet worden berekend en voor de berekening van de leeftijd van de werknemer om zo te kunnen vergelijken met het correcte refertemaandloon. Indien dit veld niet wordt ingevuld, dan zal de periode nog steeds worden berekend o.b.v. de begindatum van het eerste contract binnen de geldigheid van de kaart.

De anomaliecontrole of als het nettoloon een grens overschrijdt, is vanaf nu standaard waarschuwend i.p.v. blokkerend.


Loonbetaling


De loonbrieven worden vanaf nu mee verzonden bij het goedkeuren van een betaalopdracht. Je zal dus géén extra mail meer ontvangen na het goedkeuren van de betaalopdracht.

Bankbestanden kunnen vanaf nu worden gedownload vanaf een nieuwe lijst op de gebruikersinterface van de BetalingService. Deze lijst is enkel beschikbaar voor personen met de juiste rechten.


Bankbestanden worden vanaf nu niet meer aangeleverd via de FileService. Dit scherm laat toe dat klanten die de lonen zelf betalen, de bankbestanden zelf kunnen ophalen.

De bedrag filter werd beschikbaar gemaakt op de lijst van de cheques.

Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening


 • Er werd een probleem opgelost waarbij de werkbonus verkeerd werd berekend wanneer een werknemer met een contract van onbepaalde duur wisselde van een deeltijds uurrooster naar een voltijds uurrooster op de eerste van de maand.

 • Wanneer een werknemer onder twee werknemerskengetallen was tewerkgesteld en overuren presteerde, werden de uren toegevoegd aan de lijst met overuren met recht op vermindering op beide loonberekeningen. De overuren worden vanaf nu enkel toegevoegd aan de loonberekening waarop ze gepresteerd zijn.

 • Er werd een probleem opgelost waarbij de loonberekening mislukte indien een werknemer tegelijk een contract van onbepaalde en van bepaalde duur had.

 • Op het einde van de maand en op het einde van het kwartaal wordt de BBSZ berekend o.b.v. het werkelijke maand- en kwartaalloon. Wanneer een werknemer met weekverloning geen contract had op het eerste deel van de loonperiode dat een maandeinde is, maar wel in het tweede deel van de loonperiode, dan werd het verschil tussen de berekende BBSZ en de reeds toegekende BBSZ toch gekoppeld aan de laatste dag van de maand (zonder contract). Dit zorgde voor problemen in de rapportering. Wanneer een werknemer geen contract heeft in het weekdeel van het maandeinde wordt er geen herberekening gedaan van de BBSZ.

 • Er werd een aanpassing gedaan zodat voor werknemers die genieten van de vermindering herstructurering, het belastbaar totaal op een correcte manier wordt geproratiseerd naar dagbedragen.


Loonbetaling


 • Er werd een probleem opgelost waarbij contracten onterecht als outdated werden gemarkeerd.

 • Er werd een probleem opgelost waarbij het "BetalingenGeregistreerd" in bepaalde gevallen niet werd verzonden waardoor de status van deze lonen in PratoFlex niet wijzigde van "Te betalen" naar "Betaald".

 • Er werd een probleem opgelost waarbij maaltijdcheques dubbel werden besteld wanneer meerdere lonen voor dezelfde persoon tegelijk werden betaald.

Technische aanpassingen


Loonbetaling


 • De rollen- en rechten in de BetalingService werden uitgebreid.

 • Het totaalbedrag van de ingehouden vrijwillige loonsafstand is vanaf nu beschikbaar in de view "loonbrieven".

 • Voor de automatische processen werd Quartz vervangen door Azure Scheduling.