WAAROM?


De klantenopties zijn voorgeprogrammeerde uitbreidingen op de standaardinstellingen van een klant. Er bestaan klantenopties in verschillende groepen. Men kan hiermee oa. specifieke wensen van klanten rond maaltijdcheques, facturatie, prestaties en contracten instellen:

 1. Arbeidscontract
 2. Contract
 3. Facturatie
 4. Klant
 5. Klantcontract
 6. Maaltijdcheques
 7. Prestatie-ingave
 8. Prestatieformulier
 9. Tikklok


DOWNLOAD

Via deze link kan men een PDF-document downloaden met de hele lijst aan klantenopties.


LET OP!

 1. Bij sommige klantenopties zijn er ook bijkomende parameters te activeren. Indien u dus niet zeker bent, kan u best contact opnemen met Customercare@prato.be
 2. Indien u de gestructureerde weergave van het tabblad 'Opties' NIET ziet zoals in de printscreen hieronder, neem dan ook contact op met Customercare@prato.be


HOE?

 • STAP 1 = Klik helemaal linksonderaan op het tabblad 'Opties':
 • STAP 2 = Klik op 'Toevoegen' om de lijst met de verschillende groepen te zien:
 • STAP 3 = Klik op een categorie of zoek een specifieke klantenoptie via de zoekfunctie. 
 • STAP 4 = Klik op de specifieke klantenoptie:
 • STAP 5 = Als er een specifieke waarde wordt gevraagd, moet deze nog ingevuld worden.
 • STAP 6 = Klik op 'Opslaan en sluiten' om de optie te activeren.
 • STAP 7 = De klantenoptie zal nu zichtbaar zijn onder de adresgegevens van een bedrijfsfiche.


1 Arbeidscontract

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

GKT

H/P

Gebruik KM-tabel

 = Indien u een afwijkende kilometertabel bij een bepaalde klant wenst te gebruiken.


Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden waarvan u de lettercode die in het vet staat gedrukt, dient in te vullen rechtsboven bij ‘waarde’:


 • waarde = PC, op paritiar comité niveau 


(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = PCSUB, keywaarde = waarde van het pca of pcb van de klant, afhankelijk van het statuut van de uitzendkracht)


 • waarde = PCSUB, op subparitair comité niveau 


(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = PCSUB, keywaarde = waarde van het subpca of subpcb van de klant (zonder af te ronden) afhankelijk van het statuut van de uitzendkracht)


 • waarde = FI, op klantniveau 


(In de tabel die achterliggend aangemaakt moet worden door Prato moeten de volgende waarden gelden: key = FI, keywaarde = id-nr van de klant → Opgelet! NIET de klnr, maar de id van de klant moet worden gebruikt)


BGGZ

H

Controle BGGZ

= Met deze optie kan u bepalen dat er bij het bewaren van een arbeidscontract bij deze klant moet worden gecontroleerd of de UZK in het bezit is van een geldig ‘Bewijs van Goed Gedrag en Zeden’.


Waarde = een getal


Dit getal staat voor het aantal maanden dat het attest maximaal verstreken mag zijn (te tellen vanaf de ingegeven datum in het veld ‘BGGZ datum’). 


VB:  BGGZ = 12


CRN

H/P

Controle uurrooster

= Controleer uurrooster bij parttimers NIET. Indien u deze optie selecteert zal er op het niveau van het detail van het werkrooster in het arbeidscontract niet worden gecontroleerd of dit volledig is ingevuld.

 

Standaard wordt binnen PratoFlex de volledigheid van het werkrooster voor parttimers WEL gecontroleerd. Wanneer er dus velden niet zijn ingevuld zal u het contract niet kunnen bewaren. 


Waarde = Ja, U kan zo de standaardcontrole uitschakelen voor alle arbeidscontracten bij deze klant.


TGP

H/P

Nooit premies printen 

= Indien u deze optie selecteert worden er nooit premies geprint op het arbeidscontract (ongeacht wat er via parameters is ingesteld) 


Waarde = Ja


PRC

H/P

Afdruk rooster

= Met deze optie kan men per klant bepalen of het ingegeven uurrooster in het arbeidscontract al dan niet mee wordt afgedrukt. Bij jobstudenten en parttimers wordt het rooster steeds afgedrukt.


Waarde = 0, er wordt geen rooster meer afgedrukt

Waarde = 1, er wordt wel een rooster afgedrukt


GRU

P

Geen rooster op uitzendcontract

= Indien u deze klantenoptie toevoegt aan een klantenfiche, dan wordt er geen rooster meer afgedrukt op arbeidscontracten voor deze klant en wordt de Q/S op deze arbeidscontracten gelijkgesteld aan 38/38


Waarde = Ja


GCI

H/P

Geen controle instroom

= Met deze optie geeft u aan dat de meldingen ter controle van de begin- en eindatum bij een contract met reden ‘Instroom’ waarschuwend worden ipv blokkerend.


Waarde = Ja
2 Contract

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

VCSK

H/P

Verlengen Contracten Steunkantoren Klant

= Indien deze optie is toegevoegd aan een klantenfiche, dan wordt in de verlengingsmodule de checkbox ‘Contracten steunkantoren’ automatisch aangevinkt wanneer op deze klant gefilterd wordt bij het verlengen van contracten.


Waarde = Ja3 Facturatie 

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

BN

H/P

Niet BTW-plichtig

= Dit kan geselecteerd worden bij klanten waarbij geen BTW moet aangerekend zijn.


Waarde = Ja


!EXTRA!


HiAnt →  rechtsboven in de klantenfiche moet het veld ‘BTW(J/N)’ eerst op waarde ‘Nee’ gezet worden.


PratoFlex → In het tabblad ‘Facturatie’ → rubriek ‘Algemeen’ moet het vakje achter ‘BTW-plichtig’ eerst uitgevinkt worden.

EMZB

H/P

Éénmanszaak bouw

= Bij het bewaren van een klantenfiche zal dan extra gecontroleerd worden of het PC 124 is en of het RSZ-nummer leeg is. Indien dit niet het geval is, kan de klantenfiche niet bewaard worden en krijgt de gebruiker een blokkerende melding.


Waarde = Ja


BIN

H

BTW-nummer in aanvraag
= Als de klantenfiche wel een BTW-nummer moet krijgen, maar u er nog geen heeft ontvangen van de klant. Dan kan u voorlopig deze klantenoptie ingeven om de klant toch te bewaren. 

Waarde = Ja

!OPGELET!

Indien er geen BTW-nummer ingevuld is en ook geen klantenoptie BIN of GBN bestaat, kan door een parameter te activeren er een boodschap getoond worden om de gebruiker toch de optie GBN in te laten vullen. 

GBN

H/P

Geen BTW-nummer

= Indien de klant geen BTW-nummer heeft kan u deze optie selecteren. In dat geval zal bij het exporteren van deze klant naar de boekhouding (in de standaardmodule) op de plaats van het BTW-nummer de code ‘NB’ (Niet Bekend) worden geplaatst. 


Waarde = Ja


!EXTRA!


Via de parameter ‘Menu, Frmmain, mnuSubControle(17), 1’ kan u een foutencontrolelijst laten aanmaken met alle klanten met de optie GBN of BIN die toch een factuur hebben ontvangen.


MIU

H/P

Metaalpremie in uurloon

= Voor klanten die de pensioenpremie in het brutouurloon opnemen, wordt met deze optie de melding ‘metaalpremie in uurloon’ getoond op het loonbriefje en de factuur.


Waarde = Ja


AEF

H/P

Aantal facturen

= Standaard wordt voor alle facturen 1 kopie afgedrukt. Met deze optie kan je aangeven dat er meerdere exemplaren dienen afgedrukt te worden. 


Waarde = aantal facturen


In dit onderstaande voorbeeld geef je aan dat de factuur bij deze klant 2 maal achter elkaar afgedrukt dient te worden.


VB: AEF = 2


AOF 

H/P

Toon Afdelingen op factuur

= Bij deze optie wordt de afdelingsnaam mee afgedrukt op de factuur wanneer er prestaties met afdelingen zijn verwerkt.


Waarde = Ja


BM

H/P

BTW-medecontractant 

= Indien deze optie geselecteerd is, verschijnt de volgende tekst automatisch op de factuur: 


‘KB1/ART20:BTW te voldoen dr medecontractant’


Waarde = Ja


EFT

H/P

Voorblad

= Met deze optie geef je aan dat je graag een voorblad bij alle facturen wenst met daarop de volgende totaalbedragen: totaal nettobedrag, BTW en het brutototaal van de factuur.


Waarde = Ja 


FTOT

H/P

Bijlage factuur

= Hiermee wordt een extra bijlage met een statistiek afgedrukt op het einde van elke factuur. Standaard zullen de volgende 4 kolommen getoond worden:


 • afdeling

 • statuut

 • week

 • code


Waarde = Ja

 

(Je kan echter ook nog een extra optie FTTYPE activeren, om zelf te bepalen welke waardes getoond moeten worden. Indien je gebruik maakt van de optie FTTYPE zullen de velden werknemernaam, aantal en netto sowieso ook getoond worden)


FTTYPE

H/P

Bijlage factuur (deel 2)

= Deze optie kan je ENKEL instellen in combinatie met de optie FTOT om nog extra kolommen te kunnen zien in de statistiek. Standaard zullen de volgende 3 kolommen sowieso altijd getoond worden: 


 • werknemersnaam

 • aantal

 • netto 


Waarde = volgnummer van ‘param3’


!EXTRA!


Je beslist zelf hoe de statistiek van de factuur er verder moet uitzien door eerst extra parameters aan te maken:


VB: Met FTTYPE=3 bepaal je in dit voorbeeld dat naast de standaard waarden ‘werknemernaam’, ‘aantal’ en ‘netto’, ook de velden ‘datum’, ‘afdeling’, ‘kostenplaats’ en ‘werknemernummer’ getoond worden. 

En dat in de volgorde zoals beschreven in de parameter. 


Er kunnen meerdere parameters met FTTYPE aangemaakt worden, maar je kan enkel selecteren uit volgende waarden:


(Code NL,veldnaam)AFD

= Afdeling

KP

= Kostenplaats

Ploeg

= Ploeg

Week

= Week

Code

= Omschrijving

Stat

= Statuut

Wnnr

= Naam

Datum

= Datum

Bestelbon

= Bestelbon


FZD

H/P

Geen detaillijnen

= Indien men deze optie instelt, zullen de facturen zonder detaillijnen afgedrukt worden.


Waarde = Ja


GAF

H/P

Gebruik aparte factuurnummer

= Met deze optie kan men voor een bepaalde klant instellen om een tweede reeks van manuele factuurnummers te gebruiken. 


Waarde = Ja


!LET OP!


Dit is echter ALLEEN mogelijk indien men als uitzendkantoor gebruik maakt van een algemene doorlopende nummering en niet van de aparte nummering per kantoor, jaar, en type factuur.


!EXTRA!


Om dit correct te doen verlopen dient in de tabel ‘globalvar’ (=globale variabelen) voor de optie ‘ManFaktuurNr’ een waarde ingegeven zijn. 


Indien deze ingave niet correct is gebeurd, zou het dus kunnen gebeuren dat er een dubbele factuurnummer wordt geboekt. Daarom controleert HiAnt/PratoFlex steeds of een manueel faktuurnummer reeds bestaat in de facturentabel. De parameter ‘manuele factuurnummer’ zoals in de vorige versies van HiAnt/PratoFlex komt hierdoor ook te vervallen.


SFB

H/P

Maximumbedrag per factuur

= Men kan aangeven wat het maximale bedrag is dat een bepaalde klant op zijn factuur wenst te ontvangen. Indien een bepaalde factuur boven dit bedrag komt, zal ze automatisch opgesplitst worden in 2 facturen. 


Waarde = maximumbedrag per factuur


VB: In dit voorbeeld zal de factuur opgesplitst worden indien ze meer dan  25000€  bedraagt:


SFB = 25000


!EXTRA!


Deze module dient geactiveerd te worden met een parameter: 

‘facturatie’, ‘maxbedragperfactuur’, ‘controle’, ‘1’
SFK

H/P

Priorisatie bij afdruk

= Speciale factuur klant. Met deze optie geeft u een priorisatie mee aan het afdrukken van facturen van deze klant. De facturen van klanten met deze optie zullen eerst afgedrukt worden. 


Waarde = Ja


!EXTRA!


Je kan tevens een parameter activeren zodat de bundels gesorteerd worden op het aantal pagina’s die een factuur bezit: 

‘AfdrukFactuur’, ‘Optie’, ‘SorteerOpAantalPaginas’,’1’


SPWA

H/P

Splitsen Factuur

= Het splitsen van facturen wordt gestuurd door de optie SPWA die ingevuld kan worden in de klantenopties. Standaard wordt geen splitsing toegepast. De facturen worden gesplitst tijdens het toevoegen van de facturen aan de facturatierun (dus vóór de eigenlijke berekening van de facturen)


Mogelijke waarden: 


 • 1 = per afdeling
  Indien bij sommigen geen afdeling ingevuld werd, zal dit gegroepeerd worden onder ‘geen afdeling’.

 • 2 = per werknemer

 • 3 = per werknemer en afdeling

 • 4 = per splitscode in contract (splitscode is manueel in te vullen)

 • 5 = per afdeling en splitscode in contract
  Indien je SPWA = 5 gebruikt, dien je ook aan te geven of HiAnt/PratoFlex automatisch de splitscode in het contract dient aan te passen (= optie USC)


USC

H/P

Update Splits Code

= Indien je deze optie niet activeert samen met ‘SPWA= 5’, zal je geen facturen kunnen toevoegen aan de facturatieruns.


Mogelijke waarden:

 • 1 = geen automatisch aanpassing (de gebruiker vult zelf de splitscode in)

 • 2 = sektiecode (= statuutnummer: 15, 115, 195,…)

 • 3 = jobstudent (ja/nee) (de splitscode bevat het feit of het een jobstudent is of niet)

 • 4 = Arbeider/Bediende (de splitscode scheidt arbeiders van bedienden → arbeiders op één factuur, bedienden op een andere factuur, ongeacht of het jobstudent is of niet)

 • 5 = Per kantoor (de splitscode bevat het kantoornummer)


!LET OP!

Een andere splitscode dan 1 tot en met 5 is op dit moment NIET toegelaten.


TAK

H/P

Indien jullie wensen te werken met deze optie moet eenmalig een configuratie aangevraagd worden bij Customer Care via customercare@prato.be.


Totalen per afdeling en per code

= Als deze optie is geactiveerd, worden er op de factuur ook totalen per afdeling per code afgedrukt.

Waarde = Ja


TDA

H/P

Detail per afdeling

= Als deze optie is geactiveerd, worden de details per afdeling op de factuur getoond.

Waarde = Ja

TKN

H/P

Tikkloknummer

= Met deze optie wordt de waarde van het veld ‘Tikkaartnummer’ uit een statuut in de personenfiche op de factuur geprint.

Waarde = Ja

TKP

H/P

Toon kostenplaats

= Bij deze optie wordt de kostenplaats mee afgedrukt op de factuur (wanneer er prestaties met een kostenplaats zijn verwerkt)

Waarde = Ja

TOF

H/P

Tekst op factuur

= Via deze optie is het mogelijk om extra teksten op de factuur te plaatsen.


Waarde = codenummer uit vertaaltabel


TOFCODES TOEVOEGEN


De tekst die getoond moet worden, dient eerst ingegeven te worden in de vertaal- of vertaalUZB-tabel met een bepaalde codenummer. Hierbij dien je dan ook de NL en de FR omschrijving bij in te geven.


STAP 1 = Dit kan ook vanuit HiAnt toegevoegd worden door een gebruiker die de rol 'Loonververwerker' heeft via het startscherm --> Gegevens --> Instellingen --> Beheer --> Beheer vertalingen


STAP 2 = Klik vervolgens op de knop 'Nieuwe code':

STAP 3 = Geef de nieuwe codebenaming in.  Bv: 'TOF1' als dit de eerste keer is dat u een TOF-code aanmaakt. Anders gebruikt u gewoon de volgende vrije volgnr.)


STAP 4 = Vervolgens geeft u achtereenvolgens de NL én FR tekst in die moet verschijnen op de factuur van uw klant:STAP 5 = Als laatste stap moet u terugkeren naar de klantenfiche in PratoFlex en selecteert u onderaan links het tabblad 'Opties' en ten slotte zoekt u op 'TOF' en geeft u de waarde in die overeenkomt met de volgnr. uit HiAnt.STAP 6 = Als alles goed verlopen is, zal er nu bovenaan in de grijze optiebalk in de klantenfiche een nieuwe klantenoptie te zien zijn:

!LET OP!


De gebruikte codenummer in de vertaaltabel mag GEEN komma bevatten.


!LET OP!

TOF = 100 enkel voor onderstaande. Zie ook mailing

Extra wettelijke vermelding op facturen voor klanten die werken met periodieke btw-aangiftes (KB nr. 1 art. 20)

 


TOFALWAYS

H/P

Tekst op alle facturen

= De tekst die hierbij gedefinieerd wordt, komt op elke factuur te staan en heeft voorrang op elke andere TOF-optie.


!EXTRA!


De tekst die getoond moet worden, dient eerst ingegeven te worden in de vertaal- of vertaalUZB-tabel.


UCF

H/P

Toon Uurloon en coëfficient

= Als deze optie bij de klant is ingevuld zal bij elke looncode waar op de 4de plaats van het specs-veld een 1 staat, niet de facturatieprijs getoond worden, maar de eenheid X coëfficient.


Waarde = Ja


VAF

H/P

Verberg afdeling op factuur

= Er wordt bij de afdruk van facturen via Word geen afdeling en ook geen statuut getoond op de factuur. Er wordt in dit geval puur gesorteerd op uitzendkrachtnaam. 


Waarde = Ja


!LET OP!

Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur:


‘week, wn.naam, wn.voornaam, volgordefac, netto desc’


SFN

H/P

Sorteervolgorde detaillijn (1)

= Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur:


‘week, isnull(klafd.naam,’-‘), sektie, naam, wn.naam, wn.voornaam, faktuurd.wnnr, volgordefac, netto desc’


Waarde = Ja


KLBB

H/P

Sorteervolgorde detaillijn (2)

= Deze klantenoptie zorgt voor de volgende specifieke sorteervolgorde van de detaillijnen van een factuur:


‘week, isnull(klkostenplaats.code,’-‘) + ‘:’ + isnull(contactpersonen.naam,”) + ‘ ‘ + isnull(contactpersonen.voornaam,”), isnull(klafd.naam,’-‘), sektie.naam, isnull(volgordefac,’1000’), ebedrag, coef, specs ‘


Waarde = Ja


FTDET 

H/P

Facturen totaal detail
= Standaard worden enkel de totalen (d.w.z. rijen met in één van de opgeven kolommen een NULL waarde) afgedrukt. Door deze optie in te geven wordt alles afgedrukt. Opgepast, het aantal rijen kan zeer groot worden.

Waarde = Ja

 

OPGELET: deze optie FTDET dien je eerst aan te vragen bij Customer Care via Customercare@prato.be.

FTCUBE

H/P

Facturen totaal cube

= Standaard wordt er een ROLLUP gebruikt (totalen van links naar rechts). Indien men een cube gebruikt wordt er een totaal van alle velden en combinaties getoond.

 

Waarde = Ja

 

!LET OP!


Deze hangt samen met FTDET, FTOT en FTTYPE. Om er voor te zorgen dat de details in de laatste kolom van de statistiekgegevens getoond wordt, moet eerst de optie FTDET worden toegevoegd.


TGW

H/P

Geen namen op factuur

= Er kan via deze optie aan een factuur meegegeven worden dat de namen van de werknemers NIET getoond zullen worden. Achterliggend wordt wel de sortering behouden op’ WN’ indien deze sortering uiteraard aanwezig is.

Waarde = Ja


!EXTRA! 


Deze functionaliteit dient in het Crystal Reports-document ingebouwd te worden indien men wenst van deze optie gebruik te maken.


PFD

H/P

Print factuur dubbel

= Via deze optie zal de factuur telkens in tweevoud afgedrukt worden.

 

Waarde = Ja

 

EDMPF

H/P

EDocs Mail Per Factuur

= Bij mailverzending van facturen-edocs krijgt een klant een mail per factuur.

Het is momenteel zo binnen de edocs dat er documenten van hetzelfde type (facturen, uzkcontracten) worden samengenomen binnen eenzelfde mail voor hetzelfde geadresseerde-email-adres.


Waarde = Ja

 

SFUFPratoflex
Gestructureerde Functie uit Functietabel
Deze optie toont de gestructureerde functie uit het contract op de factuur. 
NPApratoflex
Nieuwe Pagina per Afdeling
Deze optie zorgt ervoor dat op de factuur elke afdeling op een nieuwe pagina begint.

4 Klant 

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

AVO


H/P

Aanwezigheid vakbond onbekend

= Het is nog onbekend voor jou of er bij de klant een vakbondafvaardiging (syndicale delegatie) aanwezig is. 


Waarde = Ja


GVA

H/P

Geen vakbondsafvaardiging

= Deze optie MOET je invullen bij klanten waar geen vakbondsafgevaardigde is. Het is van belang bij het opstellen van het document CAO108 in het hoofdkantoor. 


Waarde = Ja


SYND

H/P

Syndicale afvaardiging aanwezig

= Deze optie MOET je invullen bij klanten waar wel een vakbondsafgevaardigde is. Het is van belang bij het opstellen van de CAO108 in het hoofdkantoor.


Waarde = Ja


VCA

H/P

VCA-gecertificeerd

= Deze optie duidt aan dat het een VCA-gecertificeerde klant is, nodig voor de verdere werking van VCA-kantoren.


Waarde = Ja


BBKT

H/P

BTW Buitenlandse Klant Toegelaten

= Deze optie moet je invullen bij buitenlandse klanten wanneer een buitenlandse klant gebruik wil maken van 21% BTW.


Waarde = Ja


INH

H/P

Inhouse Contract

= Via deze optie kunnen ook inhouse contracten afgedrukt worden via directprint.


Waarde = Ja


RAM

H/P

Raamcontract

= Via deze optie kunnen ook raamcontracten afgedrukt worden via directprint.


Waarde = JaFPF

H/P

Filter Pool functies

= Indien je een werknemer toevoegt aan de pool van die klant met optie FPF, kan er een filtering gebeuren op de zichtbare functies. Er worden dan enkel de functies getoond die bij de klant onder het tabblad ‘Actieve uitzending’ te vinden zijn.


Waarde = Ja


NKP

H/P

Nationale klant

= Indien je deze klantenoptie invult, zal de klant als ‘nationale klant’ worden beschouwd, waardoor deze zichtbaar zal zijn over de verschillende kantoren heen (ongeacht de instelling van de steunkantoren). 

Zo kunnen alle kantoren bijvoorbeeld een aanvraag registreren en raadplegen voor deze klant, of een contract aanmaken. 


Waarde  = Ja 


!EXTRA!


Hiervoor dient u ook wel de parameter ‘Initialisatie, Automodify, ParameterClientsProspectsAlwaysVisible, 1’ te activeren.5 Klantcontract

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

ACC

H/P

Excel import klantcontract

= Met deze optie geeft u aan dat voor deze klant contracten kunnen geïmporteerd worden op basis van een Excel in een vast formaat. 


Waarde = codenummer van aangemaakte parameter


VB: ACC = 1


!EXTRA!


Er moet een extra parameter geactiveerd worden om dit Excelformaat te activeren. Deze formaten dienen steeds te worden afgestemd met de Prato CustomerCare via Customercare@prato.be 


KLCT

H/P

Klantcontract template

Door het toevoegen van deze klantenoptie KLCT heeft klant de mogelijkheid om af te wijken van de standaard afdrukwijze zoals onderaan beschreven.:


Mogelijke waarden:


 • 1 = Voor deze klant wordt steeds de enkelvoudige template gebruikt.

 • 2 = Voor deze klant wordt steeds de meervoudige template gebruikt.

 • 3 = Voor deze klant wordt zowel de meervoudige als de enkelvoudige template gebruikt (meervoudige template eerst, gevolgd door elk contract op de enkelvoudige template)


Standaard afdrukwijze= Wanneer een klant afzonderlijke templates heeft ingesteld voor de afdruk van een enkelvoudig contract of meerdere contracten op 1 template dan:


 • standaard → de enkelvoudige template gebruikt wanneer slechts 1 contract afgedrukt moet worden.

 • standaard → de meervoudige template gebruikt wanneer meerdere contracten afgedrukt moeten worden.


IBV

H/P

Interim Bij Volmacht

= De klantencontracten en bijlagen zullen niet meer afgedrukt worden. Deze optie kan gebruikt worden voor zowel de oude als de nieuwe afdrukmodule in HiAnt.


Waarde = Ja


GKC

P

Geen afdruk klantencontract en bijlage

= Ook bij deze optie zullen de klantencontracten en bijlagen niet afgedrukt worden, maar je kan deze optie enkel gebruiken bij de nieuwe afdrukmodule.


Waarde = Ja


BCGAS

H/P

Klantcontract gezamenlijk

= Via de klant-optie BCGAS kan ingesteld worden dat er geen bijlage per afdeling aangemaakt moet worden bij het afprinten van de gezamenlijke klantcontracten.


Waarde = Ja


STANDAARD = De contracten kunnen van een bepaalde klant gezamenlijk afgedrukt worden (ipv afzonderlijk) in de vorm van een samenvattend document. Dit geeft een duidelijk overzicht voor de betreffende klant. Uiteraard wordt ook een gedetailleerde bijlage aangemaakt bij het klantencontract, gegroepeerd per afdeling. 


GGC

H/P

Klantcontract niet gezamenlijk

= Geen gezamenlijk contract – Voor deze klant wordt er geen gezamenlijk contract afgedrukt, maar afzonderlijke contracten. Onafhankelijk van de algemene instellingen.


Waarde = Ja6 Maaltijdcheques

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

STR

H/P

Apart kantoor maaltijdcheques

= Met deze optie wordt de mogelijkheid geboden om per klant een apart bestelkantoor te definiëren. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn om alle maaltijdchequekaarten van een inhouseklant samen in één enveloppe te ontvangen (en dus apart van de andere maaltijdchequekaarten van het volledige kantoor). Deze optie heeft voorrang op het ‘afhaalkantoor’ maaltijdchequekaarten.


Waarde = wgnr (= kantoornummer)


KGM

H/P

Geen MCH voor Compensatie-uren

= Standaard telt het systeem de AD en KOM uren samen om de maaltijdcheques in het shift-F5 scherm te bepalen. Door echter de optie KGM (Kompensatie uren Geen Maaltijdcheques) in de optie van de klant op te nemen. Zal het systeem de compensatie-uren niet mee tellen voor het berekenen van het aantal maaltijdcheques.)


Waarde = Ja7 Prestatie-ingave

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

PIM


H/P

Prestatie-ingave in minuten

= Indien men deze optie ingeeft, kan men de prestatie-ingave in minuten (zestigsten) ingeven en ook raadplegen. Achterliggend blijft alles in honderdsten opgeslagen zodat er geen problemen optreden met lijsten en overzichten. 


Waarde  = Ja


!LET OP!


De premie-ingave blijft echter gewoon in honderdsten.


IAV

H/P

Ingave Afdeling Verplicht

= Controle op Afdelingen. Met deze optie zal bij het toevoegen van prestaties worden gecontroleerd of de contracten afdelingen bevatten. Deze controle gebeurt zowel bij:


 • De week- en maandingave

 • Een manuele ingave

 • De automatische ingave via de knop ‘Prestaties’

 • Het klaarzetten van de prestaties. Deze controle staat standaard aan en is blokkerend, maar dit kan door parameters aangepast worden.


Waarde = Ja

IKV

H/P

Ingave Kostenplaats Verplicht

= Controle op kostenplaatsen. Met deze optie zal bij het toevoegen van prestaties worden gecontroleerd of de contracten kostenplaatsen bevatten. 


Deze controle gebeurt zowel bij:


 • De week- en maandingave

 • Een manuele ingave

 • De automatische ingave via de knop ‘Prestaties’

 • Het klaarzetten van de prestaties. Deze controle staat standaard aan en is blokkerend, maar dit kan door parameters aangepast worden.


Waarde = Ja


KAPP

H/P

Kopieer Afdeling-ID naar prestaties en premies

= Deze optie is vooral handig indien je de afdeling-ID van het contract naar de prestaties en premies wenst te kopiëren.


Waarde = Ja


VUT

H/P

Voorschot

= Voorschot uitbetalen toegelaten. Via deze optie maakt u het voor deze klant mogelijk om voorschotten op het loon uit te betalen.


Waarde = Ja 8 Prestatieformulier

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

GPA

H/P

Geen prestatieformulier afdrukken

= Deze optie kan men gebruiken bij klanten die hun prestaties op een andere manier doorgeven.


Waarde = Ja


GPP

H/P

Geen Parit. Com.

= Geen Paritair Comité op het prestatiedformulier mee afdrukken.


Waarde = Ja


GUP

H/P

Geen uurloon

= Als ik geen bruto-uurloon wil laten verschijnen op het prestatieformulier, kan ik deze optie toevoegen.


Waarde = Ja


PPU

H/P

Afdruk per uitzendkracht

= Met deze optie kan ik de prestatieformulieren van deze klant per uitzendkracht laten afdrukken.


Waarde = Ja


UIP

H/P

Uren in prestatieformulier

= Met de klantoptie UIP kan u bepalen om toch nog af te wijken van de standaardafdrukwijze.


 • Indien parameter waarde 0: contracturen worden wel getoond, dan kan u afwijken door bij de klant optie ‘UIP=0’ in te geven (contracturen bij die klant toch NIET tonen)


 • Indien parameter waarde 1: contracturen worden niet getoond, dan kan u afwijken door bij de klant optie ‘UIP=1’ in te geven (contracturen bij die klant WEL tonen dan)


Waarde = 0 of 1


!EXTRA!


U kan met onderstaande parameter bepalen of de contracturen (werktotalen per dag) standaard op het prestatieformulier moeten worden afgedrukt of niet:


‘Office’,’Prest’,’VerwijderUren’,waarde= ‘0 of 1’


Standaard worden ze afgedrukt en is de waarde 0. Indien u als waarde 1 ingeeft, worden de contracturen standaard niet afgedrukt. 

PAW

H/P

Afdruk adres werknemer

= Deze optie kan alleen in combinatie met de optie PPU gebruikt worden om het adres van elke werknemer op de prestatieformulieren af te drukken.


Waarde = Ja


PAP

H/P

Afdruk alle formulieren

= Print alle prestatieformulieren. Hiermee is het mogelijk om zowel per uitzendkracht  als op de gewone manier (per klant)  prestatieformulieren af te drukken.


Waarde = Ja9 Tikklok

Optie

HiAnt / PratoFlex

Verklaring

KCD

H/P

Klantcode

= Bepaalt de code van de klant tijdens de procedure van het inlezen van de tikklok gegevens. Wordt gebruikt om de naam van het tikklok bestand te bepalen.


Waarde = codenummer die in de parameter wordt meegegeven om deze klant te definiëren.


KKPP

H/P

Kostenplaats

= Deze optie kopieert de kostenplaats-ID van het contract naar de prestaties en premies nadat er contracten zijn geïmporteerd met een tikklok-import. 


Waarde = Ja


TIK

H/P

Tikkloktype klant

= Noodzakelijk om te weten volgens welke procedure de tikklok gegevens moeten ingelezen worden. 


Waarde = Tikkloktype


VB: TIK = GPS


TTP

H/P

Nummer op prestatieformulier

= Met deze optie kan je instellen dat het tikkaartnummer, dat kan ingegeven worden in een statuut in een personenfiche, op het prestatieformulier verschijnt.

Waarde = Ja


VWB

H/P

Werknemernummer en batchnummer

= Vervangt werknemernummer door de tikkaartnummer. Deze optie dient gebruikt te worden voor Prato-tikklokbestanden waarbij in het tikklok bestand andere werknemernummers dan de HiAnt/PratoFlex werknemer nummers zijn opgenomen. 


HiAnt/PratoFlex veronderstelt namelijk dat indien er werknemernummers worden ingegeven dit steeds de HiAnt/PratoFlex werknemernummers zijn. Indien dit dus niet het geval is, kan men volledig met de tikkaartnummers werken door deze optie in te geven.


Waarde = Ja