Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 90


 1. Contracten werknemers: Default waarde voor controle contracten bepaalde duur werd gewijzigd

Het standaard controlesysteem voor contracten bepaalde duur werd aangepast naar ‘blokkerend indien ongeldig’.


Dit betekent dat, indien de gebruiker een contract met bepaalde duur wil aanmaken dat niet voldoet aan de wettelijke norm, het contract vanaf heden door het systeem geweigerd zal worden.

Deze controle kan terug versoepeld worden via het globale instellingen scherm (op het tabblad voor contracten & lonen).

 1. Verhoging aantal karakters voor huisnummers en busnummers in de werknemersfiche en particulierenfiche

De lengte van de velden ‘Huisnummer’ en ‘Busnummer’ voor de adressen, in de fiche van de werknemer en de particulier, zijn gewijzigd van 4 karakters naar 40 karakters.


 1. De standaard planningsafdruk werd gewijzigd (layout en extra gegevens)


Er werden wijzigingen doorgevoerd aan  de standaard planningsafdruk van de werknemers, waaronder:

 • Aanpassing opmaak tekst zodat de planningsafdruk in de breedte zeker op een A4 past bij printen

 • Toevoeging kolom gebruikersnummer: Indien er meerdere gebruikersnummers in de fiche aanwezig zijn, wordt (voorlopig) enkel het eerste gebruikersnummer afgedrukt op de planningsafdruk. Indien er geen gebruikersnummer gekend is, wordt deze kolom leeggelaten voor de betrokken particulier.

 • Aanduiding elektronische cheques: Er wordt een kruisje gezet indien de particulier betaalt met elektronische cheques. 

 • Niet werkende weekdagen (weekdagen zonder een planningsitem) worden nu ook getoond. Voor deze dagen zal enkel de datum ingevuld zijn. Niet werkende weekenddagen worden niet getoond.

 • Indien er een code feestdag is, wordt dit nu ook duidelijk aangegeven in de afdruk.

 1. Bugfix: Ingave premies en vergoedingen binnen CheQpoint – Totaal ipv bedrag


Enkel voor Het Poetsbureau

Bij het exporteren naar SD Worx, werd er geen rekening gehouden met het aantal. Voor de manueel ingegeven premies of vergoedingen per werknemer werd enkel het bedrag doorgestuurd. We hebben dit zodanig aangepast dat nu voor elke werknemer het totaal (= aantal x bedrag) van de manueel ingegeven premies of vergoedingen wordt doorgestuurd.


 1. Bugfix: Oplossen van een probleem bij het wijzigen van een bestaande ziekteperiode bij een langdurige ziekte


Enkel voor Partena en PIT-Familiehulp (beperkte of uitgebreide vervangingsmodule)


Wanneer je een ziekteperiode verlengt, wordt er afhankelijk van de periode van de ziekte een extra vraag gesteld:  "Betreft dit een langdurige ziekte? Ja of neen".

Indien de gebruiker ‘Ja’ antwoordt, wordt de theoretische planning aangepast aan de langdurige ziekte.


De vraag wordt alleen gesteld als de theoplanning nog niet is ingesteld voor een langdurige ziekte en vanaf nu ook als het om een verlenging gaat (geen inkorting).
Het aantal dagen dat aanzien wordt als een langdurige ziekte is instelbaar via een parameter (in de database).


De logica is als volgt (in dit voorbeeld wordt de vraag gesteld vanaf 14 dagen):


https://lh4.googleusercontent.com/MIGYULUPzYpz7ZaZ7ke9ox2-bQvUyerEbtCHeSgj_qsPn_Tc5vi2-G51jm3GfrYegJo5d49AkQ-LcuHUs4DkU03ag9_cQ3Oy43Gs5XZjskuVzReRAI5Cv3_7WIa3Lc9m9-mz1JpX


 1. Bugfix: Bijlagen aan contracten worden in sommige omstandigheden meermaals gecreëerd


Wanneer er meerdere bijlagen toegevoegd werden (zonder tussentijds opslaan) aan een nieuw werknemers contract, kon het voorkomen dat deze dubbel op het scherm kwamen te staan. Dit euvel werd nu opgelost.


 1. Bugfix: Het aanmaken van een particulierencontract geeft een foutmelding indien adres niet geldig op startdatum (of creatiedatum)


Er werd een contractdatum toegevoegd op het tussenscherm bij het aanmaken van een klantencontract. Dit veld kan vrij ingevuld worden. De default datum bij het openen van dit venster is de huidige datum of de startdatum reeds ingevuld op de klantenfiche.

Deze startdatum wordt niet altijd afgedrukt op het klantencontract (standaard of maatwerk), maar is nodig om het juiste adres te tonen op het contract. Het adres dat geldig is op die startdatum of creatiedatum wordt afgedrukt op het klantencontract.

Voor het adres werden de bookmarks aangepast in het contract zodat deze nu ook rekening houden met de startdatum of de creatiedatum van het contract. Vroeger werd altijd de huidige datum gebruikt. Dit was uiteraard niet altijd 100% correct en gaf problemen bij het aanmaken van contracten indien het adres van de klant nog niet geldig was op de huidige datum.

 1. Extra planningsafdruk liggend en staand (met kleur)


Enkel voor klanten die ingetekend hebben op het lanceringsvoorstel ‘Planningsafdruk’


In CP1.1 zaten er enkele planningsafdrukken die in CP2.0 niet voorhanden waren.

Hierbij is er een rondvraag geweest en zijn de populairste afdrukken vanaf heden voorzien in CP2.0.


Volgende planningafdrukken werden voorzien:

 • planningsafdruk (maand) liggend

 • planningsafdruk (maand) staand

 • planningsafdruk (maand) staand kleur


 1. Bugfix: Contract aanmaken in de toekomst geeft problemen


We hebben het ingeven van de begin- en einddatum voor werknemerscontracten verbeterd. 


Voor contracten bepaalde duur was er reeds een beveiliging op het niveau van ingave van de datum. De startdatum kan nooit boven de einddatum vallen en de einddatum kan nooit voor de startdatum vallen. Dit was vervelend aangezien de ene datum de andere kon blokkeren waardoor contracten aanmaken in de toekomst problemen gaf. 


Voor contracten onbepaald duur moet er geen einddatum ingegeven worden. Hier kon de startdatum niet boven de (onzichtbare) einddatum gelegd worden, waardoor ook hier het aanmaken van contracten in de toekomst problemen gaf.


Als oplossing is de fysieke blokkade (op veld niveau) vervangen door een blokkerende melding bij het aanmaken zelf, zowel voor contracten bepaalde als onbepaalde duur.
Op die manier kan de gebruiker de datums vrij ingeven, de controle wordt dus pas achteraf uitgevoerd.


 1. Bugfix: Prestatiecodes met dezelfde benaming geven fouten bij het opstarten van CheQpoint


In het scherm 'Instellingen prestatiecodes' kan een reeds bestaande afkorting van de prestatiecode opnieuw ingegeven worden bij een andere code als je het vanuit het grid zelf doet. Ook bij opslaan geeft het systeem geen foutmelding.

Echter wanneer je cheQpoint afsluit en nadien terug opstart, lukt dit niet meer en verschijnt er een foutmelding.


Als je vanuit het detailscherm van een prestatiecode de afkorting aanpast naar een reeds bestaande afkorting en op ‘ok’ klikt, dan komt er wel een melding dat deze code al bestaat. 

Deze melding verschijnt nu ook als je de code in de grid zelf aanpast of als je de prestatiecodes wil opslaan.

 1. Bugfix: Aanpassing in CHLOG tabel (type T)


Enkel voor Partena

We hebben een wijziging aangebracht in de logica van de chlog tabel. Vanaf deze versie zal er enkel een wijziging in datum doorgevoerd worden voor cheques met type T. De cheques met type V, L en I zullen niet meer aangepast worden.

 1. Bugfix: Voorkeurstaal in de werknemersfiche is niet meer wijzigbaar


Het veld ‘Voorkeurstaal’ in de werknemersfiche was niet meer wijzigbaar. De gebruiker kon wel een (andere) waarde kiezen uit de keuzelijst, maar deze waarde werd bij opslaan terug overschreven door de oude waarde.

Dit probleem werd in deze versie opgelost.

 1. Maatwerk klantencontract


Enkel voor P*uur BVBA


Er werd een bedrijfseigen klantencontract ingebouwd voor P*uur bvba. Wanneer nu het klantencontract vanuit CheQpoint gegenereerd wordt, wordt niet het standaard ingebouwde contract geopend maar het specifieke klantencontract.

 1. Flexibiliteitsteller


Enkel voor Partena

Vanaf heden kunnen poetshulpen, naast hun wettelijk verlof, de uren die gepresteerd werden bovenop het arbeidscontract opnemen binnen een kader van flexibel werken.

Hiervoor wordt een nieuwe teller gecreëerd ‘Te recupereren extra uren’. Deze teller wordt opgevuld wanneer de huishoudhulp extra uren presteert en wordt geledigd wanneer de huishoudhulp deze recup uren gebruikt. Het aantal uren dat deze teller maximaal mag bevatten wordt ingesteld via een parameter. Indien dit maximaal aantal overschreden wordt, verschijnen er blokkerende foutmeldingen.

Dagelijks of wekelijks zullen hier berekeningen op gebeuren en automatische opvolgingen aangemaakt worden indien nodig.


 1. Bugfix: Afgifteborderel voor Wallonië toont niet de juiste generatiemaand


Op het afgifteborderel van het Waalse gewest, stond de prestatiemaand hardgecodeerd in het document. Er werd steeds 07/2012 getoond in plaats van de correcte maand/jaar van de prestaties die opgenomen waren in dit borderel.

Dit werd zodanig opgelost dat nu de correct maand op het Waalse afgifteborderel getoond wordt.

 1. Bugfix: Het aanpassen en bewaren van het veld ‘Belastingssysteem’ gaf een foutmelding


Wanneer men in de werknemersfiche, tabblad ‘ID’, het belastingssysteem had gewijzigd naar ‘Procent op belastbaar’ en het percentage had ingevuld/gewijzigd, dan verscheen er een foutmelding bij het opslaan van de fiche.

Dit werd nu rechtgezet.

 1. Het detecteren van meerdere schermen en hiervan gebruik maken


Indien de gebruiker 2 schermen heeft, kan men er nu voor kiezen om CheQpoint altijd op het tweede scherm te tonen.

Dit kan ingesteld worden in de globale instellingen (Instellingen -> Globale instellingen -> tabblad ‘Geavanceerd’ - > Schermmodus). Indien men het keuzevak aanvinkt, zal het systeem controleren of de gebruiker 2 schermen heeft. Indien dit het geval is, zal de instelling van kracht zijn.

Voor gebruikers met 1 scherm zal deze instelling niets veranderen.

 1. Bugfix: Inlezen en bewaren foto van eID


Bij het inlezen van de foto via eID werd de foto niet altijd goed bewaard. Dit kwam omdat achterliggend niet correct werd bijgehouden hoe deze  foto moest bewaard worden.

Vanaf deze versie van CheQpoint wordt de foto, ingelezen via eID, op de juiste manier bewaard en behouden.

 1. Bugfix: Vervangingsmodule


Wanneer men in de standaard vervangingsmodule, op de tab ‘Eenmalig werknemers’ , particulieren zocht terwijl ‘Strikt eenmalig’ was aangevinkt (bij werknemers) en ‘zoekt permanent vervanging’ werd gekozen in de filter voor kandidaat particulieren, gaf het systeem een foutmelding. 

De fout werd in deze versie van CheQpoint verholpen.