Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 86


 1. Export loonsecretariaat – Aanpassingen aan koppeling Partena/HDP

Enkel voor Verem Cleaning en PWA Oostende
Er werden door het loonsecretariaat HDP  een aantal wijzigingen gevraagd waarmee CheQpoint rekening moet houden wanneer er een export gedaan wordt van de prestaties en vergoedingen voor een gekozen maand:

 1. Aanpassing standaard looncodes voor ziekte en arbeidsongeval:
  - Ziekte (Z en Zw) wordt 3900 ipv 2100.
  - Arbeidsongeval (Ao en Aow) wordt 3920 ipv 2120
  - Carensdag wordt 3900
  Deze codes zullen ook worden geëxporteerd wanneer er geen prestaties werden uitgevoerd op de betreffende dag. Indien dit het geval is, worden er ‘0’ uren doorgegeven.


 1. Wijziging looncode 1060 – Syndicale verplichting betaald – Syndicale verplichting onbetaald:
  Zowel voor de betaalde als de onbetaalde syndicale verplichting dient een aparte gemeenschappelijke exportcode gebruikt te worden nl. 2630, aangezien cheQpoint beide systemen (betaald - onbetaald) niet tegelijk kan gebruiken. Daarom werd elke 1060 looncode (betaald) gewijzigd naar een 2630 code (onbetaald).
  Uitbetalingen of wijzigingen op dit systeem worden dan geregeld door de eindgebruiker en HDP/Partena.


 1. Codes 1130 en 1150 uit de export gehaald:

Codes 1130 en 1150 worden niet meer gebruikt als niet vergoede prestaties die ook werden doorgegeven aan HDP/Partena. Dergelijke prestaties worden nu helemaal niet meer opgenomen in de export naar Partena.
In het prestaties instellingenscherm van cheQpoint kan u zelf bepalen of een code moet worden geëxporteerd of niet. De logica is als volgt:

 • Exportcode -2 = Deze prestatiecode zal weggelaten worden in de export. Dit wil zeggen dat indien deze prestatiecode voorkomt in de effectieve planning van een werknemer, deze niet zal voorkomen in de export voor die maand.

 • Exportcode -1 = Deze prestatiecode zal de export blokkeren. Dit wil zeggen dat indien deze prestatiecode voorkomt in de effectieve planning van een werknemer, de export volledig zal blokkeren totdat deze prestatiecodes in de planning worden vervangen door een geldige, te exporteren prestatiecode.

 • Exportcode <leeg> = Deze prestatiecode zal weggelaten worden in de export. Dit wil zeggen dat indien deze prestatiecode voorkomt in de effectieve planning van een werknemer, deze niet zal voorkomen in de export voor die maand.

 • Exportcode 1 = Deze prestatiecode zal mee opgenomen worden in de export. 

Voor koppeling met HDP/Partena worden alle prestaties met looncode 1130 en 1150 standaard als niet-te-exporteren ingesteld. Dit wordt ingesteld via een database script bij installatie van de koppeling, de logica zelf werd ingebouwd in cheQpoint. Indien één van deze prestatiecodes toch moet doorgestuurd worden, dan kan u dit zelf instellen binnen het prestaties instellingenscherm.

 1. Een nieuwe prestatiecode ‘Ziekte langer dan 1 jaar’ met export looncode 3180:
  Voor zeer langdurige ziektes vanaf 1 jaar moet nu een aparte looncode en dus ook prestatiecode worden gebruikt voor de koppeling met HDP/Partena. De gewone prestatiecode voor ziekte (standaard aangeduid met code Z) moet dan na 1 jaar ingepland worden met prestatiecode Z1j.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste code te gebruiken.


 1. Nieuwe codes voor verplaatsingsvergoedingen:
  Een aantal looncodes zijn gewijzigd en/of opgesplitst voor verplaatsingsvergoedingen, waardoor de nieuwe manier zo kan ingedeeld worden:
  - Woon-werk verplaatsing met de auto:
  Code 8050 (benaming op loonbrief tussenkomst woon-werkverkeer) met input van bedrag
  - Woon-werk verplaatsing met de fiets:
  Code 8490 (benaming op loonbrief fietsvergoeding) met input van aantal km en eenheid. Dit mag geen bedrag zijn want het moet fiscaal gesplitst worden en is ook zo voor alle klanten.
  - Woon-werk verplaatsing met het openbaar vervoer:
  Code 8000 (benaming op loonbrief tussenkomst woon-werkverkeer) met import van bedrag
  - Werk-werk verplaatsing met de auto:
  Code 8450 (benaming op loonbrief km-vergoeding) met input van bedrag.
  Opgelet: Dat is dezelfde looncode als de andere werk-werk verplaatsingen doch hier moet een fiscaliteitscode van type 3 voorzien worden.
  - Werk-werk verplaatsing met de fiets:
  Code 8450 (benaming op loonbrief km-vergoeding) met input van bedrag.
  Opgelet: Dat is dezelfde looncode als de andere werk-werk verplaatsingen doch hier moet een fiscaliteitscode van type 2 voorzien worden.
  - Werk-werk verplaatsing met het openbaar vervoer:
  Code 8450 (benaming op loonbrief km-vergoeding) met input van bedrag.
  Opgelet: Dat is dezelfde looncode als de andere werk-werk verplaatsingen doch hier moet een fiscaliteitscode van type 1 voorzien worden.
  - Werk-werk tijdsvergoeding:
  Code 6891 (benaming op loonbrief verg. verplaatsingstijd) met input van bedrag. 


 1. Aanpassing looncodes voor extra uren:
  - Prestatiecode O - Extra uren van looncode 1010 naar 1670 (uitbetaald).
  - Prestatiecode Re - Recup uren (extra uren te recupereren) van looncode 1500 naar 1670 (uitbetaald).
  - Prestatiecode Ro - Opname van recup uren van looncode 1130 naar 1680 (opgenomen maar is reeds uitbetaald via Re).

  Voor Partena worden dus prestaties O en Re gelijkgesteld en worden de prestaties ook anders geïnterpreteerd dit om in regel te zijn met de fiscale wetgeving omtrent dienstenchequebedrijven.

 2. Wijziging categorie prestatiecode Z1j – Ziekte langer dan 1 jaar:
  De prestatiecode Z1j is gewijzigd van een standaard code naar een custom code, omdat deze momenteel enkel gebruikt wordt voor de koppeling met het sociaal secretariaat van Partena/HDP.


Daarom moet de ontwikkelaar voor elke klant ook een database upgrade script (dbchanges script) aanmaken die dan door de installateur (van cheQpoint) wordt uitgevoerd. Dit script is nodig om deze code te configureren indien de koppeling met HDP/Partena wordt gebruikt.
Het kan ook rechtstreeks in cheQpoint worden ingesteld, dat is dan wel enkel voor bevoegde gebruikers (administrators).
Mogelijks kunnen andere koppelingen deze code in de toekomst ook in gebruik nemen.

 1. Aanpassing prestaties voor koppeling Partena/HDP:
  - extra uurcode VVV RIZIV (vaderschapsverlof RIZIV, specifiek voor HDP)
  - gewijzigde looncodes voor diverse prestatiecodes
  - blokkering van export voor twee prestatiecodes: Pv en Wrr
  - xml-tag toegevoegd voor looncode type 12, komt in het exportbestand voor vergoedingen

 2. Weergave van foutieve, geblokkeerde prestaties in het exportvenster sociaal secretariaat:

https://lh4.googleusercontent.com/n0F8-kmEJO4XfpYSdYpQJK75sSND815TWVMnxQfKTLiK2X_NRXPKn-CJ5Jq8AZsHpfv-Xe9oa-mYgoKlAVNBTrT177S04p1aGv4aHCXauhHgJZsicY4hlf7vE4KY1zZx-XkryBc4


Er wordt in het export scherm duidelijk aangeduid waarom een bepaalde export niet kan uitgevoerd worden. Eerst moeten al deze geblokkeerde prestatiecodes in de planning van een werknemer aangepast worden alvoren de export kan doorgaan.

 1. Bugfix: Custom velden onzichtbaar op werknemersfiche (eigen velden voor PIT)

Enkel voor PIT-Familiehulp

Door een wijziging in cheQpoint waren enkele op maat gemaakte velden per ongeluk onzichtbaar geworden. Met deze update wordt dit automatisch recht gezet (via een automatisch uitgevoerd database script).
Het kan ook door bevoegde gebruikers (bepaalde administrators) in cheQpoint zelf worden geconfigureerd via het menu → Instellingen → GUI instellingen, maar de eerder vermelde methode was uiteraard comfortabeler voor de gebruiker.

 1. Uitbreiding rapport Borderellen en Cheques


Enkel voor DienstenThuis
In het rapport 'Borderellen en cheques' wordt een overzicht getoond van alle cheques die gevalideerd werden gedurende een gekozen periode. Als je in het scherm op 'Vernieuwen' klikt, verschijnt het overzicht van de cheques. 

Je kan filteren op 'Borderellen', 'periodes', id's, chequetype, enz...

Alle cheques die 'ooit' tot een bepaald borderel gehoord hebben worden hier getoond. Doordat men echter cheques kan verwijderen uit een borderel (door de validatie terug te draaien) of cheques kan overhevelen tussen een gewestelijk en algemeen borderel, kan men in dit scherm niet meer zien welke cheques de gevalideerde zijn, en welke cheques eigenlijk niet meer tot dit borderel behoren. 

Daarom is in dit scherm nu ook de cheque status toegevoegd, waardoor de gebruiker een duidelijk zicht krijgt op de cheques die effectief gevalideerd zijn en die nog steeds tot een bepaald borderel behoren. 

Het rapport kan gegenereerd worden via Rapportering > Administratie > Borderellen en cheques.

 1. Aanpassing maatwerk klantcontract La Belle Maison


Enkel voor La Belle Maison

Er werden nieuwe automatisch gevulde voorpagina’s aangemaakt (welkomstbrief etc.) voor het klantcontract.

 1. Bugfix: Chequewaarden komen dubbel voor in het zoekvak van het rapport Borderellen en Cheques


Enkel voor DienstenThuis

Door een fout in het vertalingsmechanisme van cheQpoint kwamen de chequewaarden dubbel voor in het zoekvak van het rapport Borderellen en Cheques (DT).
Dat is nu opgelost.


 1. De module ‘Ingave premies/vergoedingen’ werd verplaatst van PratoHome naar CheQpoint


Enkel voor Het Poetsbureau

Voor sommige werknemers was het wenselijk om berekende vergoedingen vanuit de kilometer berekeningsmodule manueel te wijzigen. Ook konden extra premies of vergoedingen per werknemer toegevoegd worden. Deze module was echter enkel beschikbaar via PratoHome. 

We hebben nu deze volledige module geïntegreerd binnen CheQpoint. Via het menu ‘Extra – Ingave premies/vergoedingen’ kan nu voor iedere werknemer manueel een premie gewijzigd of toegevoegd worden. Er moet dus vanaf nu niet meer ingelogd worden in PratoHome om deze functionaliteit te gebruiken.

 1. Bugfix: het verwijderen en toevoegen van dezelfde taal in de werknemersfiche gaf een foutmelding


Enkel voor Partena

In functie van de uitgebreide vervangingsmodule, waren in de werknemersfiche enkele extra mogelijkheden in verband met de taal toegevoegd. 

Echter wanneer eenzelfde taal werd verwijderd en onmiddellijk opnieuw werd toegevoegd verscheen er een foutmelding bij het opslaan. Om dit te omzeilen moest eerst tussentijds de werknemersfiche opgeslagen worden. Dit werd nu opgelost. Men kan eenzelfde taal verwijderen en toevoegen zonder dat de gebruiker tussenin moet opslaan.

 1. Bugfix: aanpassingen Chlog-tabel


Enkel voor Partena

In een vorige versie hadden we ervoor gezorgd dat in de kolom ‘Datum’ niet langer meer de creatiedatum van het record vermeld werd, maar de prestatiedatum van het item waarop dit record betrekking heeft. Dit ging zowel over de Debet als de Credit lijnen.

Echter bepaalde chequetypes (met name de cheques incasso, verloren, ten laste en vervallen) kregen nog steeds de wijzigingsdatum (zijnde de validatiedatum) in plaats van de planningsdatum in deze kolom. Dit werd nu aangepast.


 1. Bugfix: het slepen van een record in de vervanginsmodule lukte niet altijd onmiddellijk


Wanneer de gebruiker zich in het tabblad ‘Permanent werknemers’ bevond, en deze gebruiker wou een geschikte particulier verslepen naar een beschikbaar moment van de werknemer, lukte dit niet altijd onmiddellijk. Soms moest men deze particulier een aantal keer aanklikken en verslepen alvorens er effectief iets gebeurde op het scherm.

We hebben dit nu zodanig aangepast dat van zodra een particulier wordt geselecteerd en versleept naar een gepast moment in de planning van de werknemer, dit ook onmiddellijk op het scherm zichtbaar wordt.

 1. Bugfix: foutmelding opstart CQP na het aanmaken van een nieuwe prestatiecode


CheQpoint kon bij het opnieuw opstarten  een foutmelding geven indien net ervoor een nieuwe prestatiecode werd aangemaakt en bewaard. Dit gebeurde enkel indien er bepaalde waardes van deze prestatiecode niet correct werden ingegeven.

Dit werd verholpen in deze versie door het invoeren van enkele controles bij het aanmaken van een nieuwe prestatiecode.

 1. Bugfix: Standaard planningsafdruk werknemer niet altijd op 1 pagina


Niet alle kolommen van de standaard planningsafdruk van een werknemer konden op dezelfde pagina afgedrukt worden. Soms viel de laatste kolom van de bladzijde af. 

Dit werd nu zodanig opgelost dat de planningsafdruk van een werknemer steeds op 1 pagina past (in de breedte).

 1. Open xml aanpassingen: De documenten worden opgeslagen in een temp-folder en nadien verwijderd


Enkel voor Partena

Door de aanpassingen aan de standaard rapporten in functie van Open XML moet elk document voor generatie eerst opgeslagen worden. Dit kan leiden tot een server probleem wanneer alle documenten eerst bewaard worden.

Voor Partena hebben we dit zodanig aangepast dat bij het genereren/openen van een document, dit document automatisch zal opgeslagen worden in een temp-folder en dan zal geopend worden. Bij het sluiten van dit document zal dit automatisch verwijderd worden uit deze temp-folder. Dient het document toch effectief bewaard te worden, dan kan dit opgeslagen worden op een andere locatie (met eventueel een andere naam). Eens dit hier wordt opgeslagen, verdwijnt dit weer automatisch uit de temp-folder.


 1. Uitbreiding rapport ‘KM overzicht werknemers’


Het rapport ‘Km overzicht’ van de werknemers (via Rapportering -> Werknemers -> KM overzicht)  bevatte wel de namen van de huishoudhulpen, maar geen uniek nummer. Aangezien er meerdere poetshulpen kunnen voorkomen met dezelfde familie- en voornaam kon het onduidelijk zijn voor wie welke kilometers geldig waren.

Het rapport werd daarom uitgebreid met 2 extra kolommen, nl. het CheQpoint ID en het intern ID. Dit werd een algemene wijziging in CheQpoint 2.0

 1. Bugfix: Het aanmaken of verschuiven van een planitem bij overgang van een nieuw contract geeft een foutmelding


Bij het manueel aanmaken of verschuiven van een planningsitem in de effectieve planning van een werknemer kon er zich een fout voordoen wanneer er net in die week van de planning een overgang was tussen 2 contracten. 

Dit probleem werd opgelost.

 1. Een borderel met status verstuurd kan niet meer de status betaald krijgen


Enkel voor Partena

In de module Borderelbeheer, kan een borderel meerdere statussen krijgen. Door middel van een rechtermuisklik, wanneer een borderel geselecteerd werd, kan de status van dit borderel aangepast worden. Een borderel met status ‘Verstuurd’ kan aangeduid worden als ‘Betaald’.

We hebben echter voor klant Partena ervoor gezorgd dat deze status ‘Betaald’ niet meer kan aangeduid worden van zodra een borderel de status ‘Verstuurd’ heeft. Voor andere klanten heeft dit geen impact en kan nog steeds deze status ‘Betaald’ gebruikt worden.