WAAROM?


Als de prestatie-ingave geopend is en men gaat gelijktijdig aanpassingen uitvoeren op het aantal uren of het aantal dagen in een bestaand contract van die week, dan moet men even de prestaties refreshen of terug inladen. Dan pas zal de nieuwe contractsituatie ingeladen worden in de prestatie-ingave.


HOE?


  • STAP 1 = Helemaal onderaan links in het hoekje van het overzicht is een grijs cirkelpijltje zichtbaar. Door hier op te klikken zal de situatie van het contract terug ingeladen worden:


LET WEL OP!

Als er in de tussentijd al wijzigingen zijn geweest aan de prestaties, zullen deze NIET automatisch terug geannuleerd worden. Deze moeten dan eerst nog manueel ongedaan gemaakt worden.