WAAROM?


Nadat er een herziening is uitgevoerd op een eerste loon wordt er meestal een creditnota of een bijkomende factuur naar de klant gestuurd. Indien de klant vraagt om toch een volledig nieuwe factuur op te sturen met alleen de nieuwe situatie van de lonen, moet men in de prestatie-ingave deze klant 'terug op te factureren' zetten. 


HOE?


  • STAP 1 = Klik met de rechtermuisknop op een dag naast de juiste persoon.
  • STAP 2 = Klik op 'Zet terug op te factureren':
  • STAP 3 = Selecteer de gewenste periode die men terug op volledig te factureren wil zetten:
  • STAP 4 = Klik op 'Uitvoeren'


IN HIANT

  • Na deze stappen in PratoFlex is het de bedoeling dat de verloningsmedewerker in HiAnt de oude factuur eerst volledig manueel tegenboekt:
  • Daarna moet er een nieuwe facturatierun gestart worden waarin de nieuwe situatie kan berekend en opnieuw gefactureerd worden:
  • De klant zal dan uiteindelijk een propere factuur ontvangen met alle juiste bedragen.