WAAROM?


Deze optie is een extra betalende feature in PratoFlex en behoort niet tot het standaard basispakket. Met deze extra functionaliteit kan men met een inleesbestand (XML, Excel, TXT, CSV,...) meteen meerdere prestaties importeren in de prestatie-ingave. 

Meestal wordt dit aangeleverd aan het UZB (= uitzendbedrijf) door klanten die met een digitale tikklok of ander digitaal tijdsregistratiesysteem werken en waarmee automatisch een inleesbestand kan gegenereerd worden. 


VOORDEEL?

Dit vergemakkelijkt de ingave aanzienlijk waardoor men als UZB minder tijd moet besteden aan het handmatig ingeven van alle prestaties. Bijkomend verkleint men zo de ruimte op fouten voor een grote hoeveelheid aan prestaties. 


HOE?


  • STAP 1 = Klik met de rechtermuisknop op de klant die gebruikt maakt van een tikklokimport of klik op 'Acties' --> 'Prestaties importeren': OF
  • STAP 2 = Start de import door op 'Prestaties importeren' te klikken:
  • STAP 3 = Maak een keuze uit de lijst voor welke klant er een import moet gebeuren:
  • De import zal starten en is linksboven in de hoek te volgen:
  • STAP 4 = nadat alles is ingelezen zal er een foutrapport getoond worden: