STAP 1 = Selecteer een vakje waarvan je de uurcode en het aantal uren wil wijzigen. Standaard zullen de uren AD (= arbeidsdag) van het contract getoond worden:

STAP 2 = Voer manueel de gewijzigde situatie in. Tussen elke nieuwe code moet een spatie gelaten worden. Hoofdletters zijn niet nodig.

Vb: in deze situatie wil ik een halve dag AD (= 4 u gewerkt) en een halve dag GEW (= 4u gewettigd afwezig) ingeven.

STAP 3 = Klik vervolgens op de TAB-toets of de ENTER-toets op het toetsenbord om de uurcodes op te splitsen in aparte lijnen:


TOOLTIP

Als men niet weet welke code men moet gebruiken, kan er een tooltip getoond worden door één keer in een vakje te klikken. Op deze lijst staan de meest gebruikte uurcodes vermeld. Er kan niet op de tooltip zelf geklikt worden. Dit is alleen maar een informatief venster waarin men wel kan scrollen met het muiswiel: