WAAROM?

Als er in de klantenfiche een loonformule per post (vb. morgenpost, middagpost, nachtpost) is ingesteld, volstaat het in de prestatie-ingave om de juiste post (= ploeg) per dag(-deel) te kiezen. Bij de loonberekening zal dan de loonformule geactiveerd worden die automatisch een extra premie bovenop het bruto-uurloon zal tellen. 

HOE? (--> Dit kan ook vanuit het overzicht)


  • STAP 1 = Selecteer de lijnen waarvoor je een ploegcode wilt toevoegen met de checkbox voor elke lijn:
  • STAP 2 = Selecteer bovenaan via de drop-downlijst de juiste ploegcode (morgen, middag, nacht,...) die je wil toevoegen:
  • STAP 3 = De juiste ploegcode zal nu te zien zijn langs elke lijn die is aangevinkt: