ANTWOORD:


Ja, dit kan sinds versie 2019.13 vanuit het Personenoverzicht in PratoFlex afgedrukt worden.STAP 1 = Ga naar 'Personen' --> 'Documenten' --> 'Sociale documenten' --> 'C4-document'

TER INFO:
Overeenkomstig de instructies van de RVA moet er een C4 afgeleverd worden op het einde van elke arbeidsovereenkomst. 

Specifiek voor de uitzendsector is voorzien dat de C4 uitzendkracht niet afgeleverd moet worden indien de arbeidsovereenkomsten elkaar 'zonder onderbreking' opvolgen. Deze ononderbroken tewerkstellingen worden in het kader op het document C4 opgenomen. 
Het weekend, betaalde feestdagen, .... worden daarbij niet aanzien als 'onderbreking'. 

Indien er sprake is van een effectieve onderbreking moet er een aparte C4 afgeleverd worden. 

De huidige werkwijze Pratoflex sluit aan bij de hierboven vermelde instructies van de RVA.