Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 114


1 Bugfix - ‘Zoeken & Groeperingen’ menu klapt niet open wanneer je op de pijltjes klikt


Wanneer je in het navigatiemenu op de pijltjes klikte om het ‘Zoeken & Groeperingen’ menu uit te klappen, werkte dit niet. Enkel wanneer je naast de pijlen klikte, werd het menu zichtbaar. Dit hebben we nu aangepast.

2 Bugfix - Statusrapport - Werknemer in/uit dienst einde maand 


Wanneer een werknemer in/uit dienst werd gezet aan het einde van de maand (30 of 31) dan werd dit niet correct weergegeven in het statusrapport. Dit is in deze versie opgelost. 

3 GDPR - Mogelijkheid tot het niet inlezen van het rijksregisternummer bij aanmaken of wijzigen van particulier via de eID


Volgens de GDPR richtlijnen zou het rijksregisternummer van de particulier niet meer mogen ingegeven of bijgehouden worden in de fiche van de particulier tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven aan de particulier met de reden van verwerking. 


Omwille van deze reden hebben we ervoor gezorgd dat, wanneer de particulier wordt ingelezen via de eID kaart, het rijksregisternummer van deze particulier niet meer standaard mee zal ingelezen en weergegeven worden in de fiche.


U heeft echter wel de mogelijkheid om via de globale instellingen, tabblad ‘Algemeen’ aan te duiden dat u het rijksregisternummer van de particulier toch wenst in te lezen en te bewaren. Wanneer u aanvinkt dat dit rijksregisternummer mee dient ingelezen te worden bij het inlezen van de gegevens via de eID kaart, zal dit nummer wel zichtbaar worden in de fiche.  

4 Bugfix - Registreren opvolging via een planningsitem genereerde een foutmelding


Maatwerk


Bij het aanmaken van een nieuw planningsitem op de effectieve planning, verscheen er een foutmelding wanneer er onmiddellijk nadien een opvolging werd aangemaakt via dit planningsitem. 


Dit euvel werd in deze versie opgelost. Het is nu opnieuw mogelijk om via de rechtermuisknop een opvolging te registreren voor een net aangemaakt planningsitem op de effectieve planning. 5 Mogelijkheid tot het kopiëren van een adres in de fiche zonder bewerkingsmodus


Vanaf heden is het mogelijk om een adres van een werknemer of particulier te kopiëren zonder dat de fiche in bewerkingsmodus is. 


Hoe kan je het adres kopiëren? Op het tabblad ‘Basisgegevens’ kan je met de rechtermuisknop klikken op de adreslijnen die worden getoond in de grid. Dan selecteer je de optie ‘Kopieer adres’. 


OP de plaats waar je het adres wenst te plakken, selecteer je de optie ‘plakken’ of gebruik je de toetsencombinatie ctrl+v.

6 Bugfix - Ingave speciale tekens in commentaar (particulierenfiche) en log (werknemersfiche)


Wanneer je een commentaarlijn wou toevoegen aan de particulierenfiche of een log aan de werknemersfiche, werden er geen speciale tekens of leestekens aanvaard in het vak waar je de commentaar diende in te geven. In de onderwerplijn werden deze speciale tekens wel aanvaard. 


Vanaf deze versie van CheQpoint kan je nu ook speciale tekens en leestekens ingeven in het commentaarvak wanneer je een commentaarlijn of log aanmaakt.

7 Bugfix - Geavanceerde zoeken op telefoonnummer van particulier


Wanneer er, binnen het geavanceerd zoeken naar een particulier, gezocht werd op het telefoonnummer of GSM-nummer van deze particulier, dan kon er zich een fout voordoen waardoor er niet gezocht werd.


Dit probleem is nu opgelost. Via geavanceerd zoeken kan er terug naar een particulier gezocht worden op basis van een telefoonnummer.

8 Bugfix - Mogelijkheid tot het selecteren van één of meerdere werknemers bij afdruk maatwerkrapport


Maatwerk


Wanneer de gebruiker dit maatwerk rapport wenste te genereren voor slechts enkele werknemers, was dit in stap 3 van dit generatieproces niet meer mogelijk.


Van zodra de default selectie werd omgedraaid, van alles selecteren naar niets selecteren, was het niet meer mogelijk om nadien één of meerdere werknemers terug aan te vinken. Dit werd nu opgelost.

9 Zichtbare weergave van het betaalprofiel (P/E) op een planningsitem in de effectieve planning - Maandweergave


Vanaf heden is het betaalprofiel van de gekoppelde particulier ook steeds zichtbaar op een planningsitem in de maandweergave van de effectieve planning. Hiervoor was dit betaalprofiel enkel zichtbaar wanneer de gebruiker met de muis over het planningsitem ging.


Op de weekweergave van de effectieve planning was dit reeds eerder zichtbaar. 

10 Export werknemersgegevens naar SD Worx - Ook het werknemertype wordt nu doorgestuurd


Maatwerk


Wanneer de gegevens van de werknemer worden doorgestuurd naar SD Worx (eBlox) werd het werknemerstype, beschikbaar in de fiche van de werknemer, nog niet mee opgenomen in het export bestand. 


Vanaf heden wordt ook het werknemerstype mee opgenomen in dit dagelijkse bestand.

11 Werknemersfiche - Gezin: De tellers ‘Aantal kinderen’ en ‘Kinderen ten laste’ werden losgekoppeld van het aantal kinderen ingegeven in de grid


In de fiche van de werknemer kan op dit moment het aantal kinderen geregistreerd worden, inclusief het feit of deze ten laste en mindervalide zijn. Echter kunnen de tellers ‘Aantal kinderen’, ‘Kinderen ten laste’ en ‘... waarvan mindervalide’ niet manueel aangepast worden. Deze tellers tonen enkel de juiste aantallen wanneer de kinderen (met familienaam, voornaam en geboortedatum) manueel aan de grid in de fiche werden toegevoegd. 


Echter, in kader van de GDPR wetgeving, mogen de namen van de kinderen niet zomaar bijgehouden worden aangezien deze geen verplichte gegevens zijn voor verwerking. Daarom werden, in deze nieuwe versie van CheQpoint,  de velden ‘Aantal kinderen’, ‘Kinderen ten laste’ en ‘...waarvan mindervalide’ terug manueel aanpasbaar en volledig losgekoppeld van het aantal kinderen ingegeven in de grid. Er werden wel een aantal controles ingebouwd, zodat de ingegeven waarden in de verschillende velden geen conflicten kunnen opleveren.

12 Export naar sociaal bureau - Uitbreiding rapport overzicht van werknemers met problemen/opmerkingen


Vanaf de vorige versie van CheQpoint was het reeds mogelijk om, bij het exporteren van de maandelijkse prestaties en vergoedingen, een overzichtsrapport te genereren van de werknemers met problemen/opmerkingen. Dit maakte het eenvoudiger om eerst alle problemen op te kunnen lossen alvorens opnieuw te exporteren.


Dit bestaande rapport werd nu uitgebreid met het CheQpoint ID van de getoonde werknemer alsook met het kantoor waartoe deze werknemer behoort.

13 Aanpassing opgenomen kantoorgegevens bij generatie standaard werknemerscontracten


Wanneer ik een standaard werknemerscontract wens te genereren op basis van de kantoorgegevens, kwam het voor dat de gegevens van het hoofdkantoor werden gebruikt op dit contract, hoewel het kantoor aan een andere vennootschap gekoppeld was als het hoofdkantoor. Hierdoor verschenen verkeerde gegevens, zoals het adres, erkenningsnummer en vertegenwoordiger op het contract.


We hebben er nu voor gezorgd dat als u een standaard werknemerscontract aanmaakt, u de keuze heeft om de gegevens van het kantoor in kwestie, van het hoofdkantoor of van de vennootschap wenst op te nemen in dit contract. Deze keuze kan u aanduiden binnen de globale instellingen, tabblad ‘Contract’.

14 Eenvoudiger zoeken op gekoppelde werknemer/particulier bij aanmaken log/commentaar


Maatwerk


In de fiche van de werknemer/particulier is het mogelijk om een gekoppelde werknemer/particulier aan te duiden bij het toevoegen van commentaar/log. In de keuzelijst met personen die getoond worden, kon echter enkel gezocht worden op de eerste letter wat het zoeken moeilijk maakt. 


We hebben nu de filtering van deze keuzelijst uitgebreid waardoor het vanaf nu mogelijk is om te zoeken op de volledige naam. Het volstaat om in het veld ‘Betrokken particulier’ of ‘Betrokken werknemer’ te typen. Zodra je begint te typen, toont CheQpoint de resultaten adhv de filtering. Hoe meer letters je intypt, hoe nauwer de filtering en hoe minder opties er overblijven om uit te kiezen.


Dit maakt het zoeken naar de juiste persoon eenvoudiger en sneller.

15 GDPR - Anonimiseren van een werknemer uit dienst of een passieve particulier


Vanaf heden is er de mogelijkheid om, op vraag, een werknemer uit dienst of een passieve particulier te laten anonimiseren. Alle persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodat deze persoon niet meer herkenbaar wordt weergegeven. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een retentieperiode alvorens we kunnen anonimiseren. 


Indien u een persoon wenst te anonimiseren, dan mag u steeds de aanvraag sturen naar support@prato.be. Wij voeren deze anonimisering graag voor u uit. 


16 Exporteren getoonde lijsten bovenaan vervangingsmodule (permanent werknemers en permanent particulieren)


Vanaf deze versie is het mogelijk, binnen de vervangingsmodule, om de lijsten getoond bovenaan de tabbladen ‘Permanent werknemers’ en ‘Permanent particulieren’ te exporteren naar Excel of CSV.


Deze lijst zal het overzicht weergeven van alle beschikbare werknemers of particulieren zoals ook binnen de vervangingsmodule op het scherm getoond wordt, alsook de datum export, het kantoor en de gekozen filters. 

17 Bugfix - Toevoegen GSM nummer startend met 0456 gaf foutmelding


Wanneer een GSM-nummer werd toegevoegd aan CheQpoint, startend met ‘0456’ gaf dit een foutmelding en kon dit nummer niet bewaard worden in de fiche. CheQpoint verwachtte, voor deze startcijfers, een vast telefoonnummer ipv een GSM nummer.


In deze versie van CheQpoint werd dit aangepast. Vanaf heden kan ook een GSM nummer, startend met ‘0456’, bewaard worden binnen een fiche zonder dat hiervoor een foutmelding verschijnt. 

18 Fusiegemeenten in Vlaanderen in 2019


Vanaf januari 2019 zullen er 7 nieuwe fusiegemeenten ontstaan in Vlaanderen. 


Deze nieuwe gemeenten werden, met de mogelijke postcodes en gemeentenaam, toegevoegd aan de CheQpoint database, zodat deze, vanaf deze versie van CheQpoint, kunnen gekozen worden in de fiches.

19 Bugfix - Toevoegen 2 aaneensluitende langdurige ziekteperiodes verwijderde automatisch aangemaakt theoretische planning


Maatwerk


Gebruikers, die de uitgebreide vervangingsmodule ter beschikking hebben, kunnen langdurige ziekteperiodes toevoegen waardoor de items in de theoretische planning ‘tijdelijk’ op niet-actief worden gezet doordat er voor deze ziekteperiodes automatisch nieuwe theoretische planningen worden aangemaakt. 


Echter, wanneer er meerdere langdurige ziekteperiodes, aaneensluitend, na elkaar werden ingegeven, werd de aangemaakte theoretische planning van de eerste ziekteperiode verwijderd waardoor deze items niet meer op niet-actief stonden.


In deze versie van CheQpoint werd dit opgelost. Wanneer er meerdere langdurige ziekteperiodes na elkaar worden ingegeven blijven alle automatisch aangemaakte theoretische planningen (met items op niet actief) behouden.

20  Annulatie van een correctie op een vergrendeld item


Vanaf heden is het mogelijk om een gedane, nog niet verstuurde correctie, op een vergrendeld planningsitem te annuleren. 


Hiervoor kan je in het ‘Toon historiek’ scherm van het vergrendeld planningsitem, klikken op de knop ‘Annuleer correctie’. 


Alle reeds uitgevoerde correcties op dit planningsitem, die nog niet geëxporteerd werden naar het sociaal secretariaat, worden verwijderd. Het planningsitem krijgt hierdoor terug de waardes die het had bij de laatste keer doorsturen naar het sociaal secretariaat (via het exporteren van het ‘normaal’ bestand of via het exporteren van het correctie bestand). 


Op deze manier kan een verkeerd ingegeven correctie eenvoudig terug verwijderd worden zodat deze niet mee zal opgenomen worden in de export bestanden. 

21 Aanpassingen aan de flexibele tellers


Maatwerk


Om het gebruiksgemak te verhogen werden een aantal kleine aanpassingen gedaan aan de bestaande flexibele tellers:


  • De flexibele teller (van zodra ingesteld) werd voorheen ondergebracht in de grid van de ‘Overige vakantietellers’. Om deze flexibele tellers zichtbaarder te maken werd er een nieuwe grid toegevoegd onderaan het tabblad ‘Vakantie’ waarin enkel de ingestelde flexibele tellers getoond worden.

  • Voorheen kon er voor deze ingestelde tellers geen initiële waarde ingegeven worden voor het huidige jaar. Vanaf heden is dit wel mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om het resterende saldo van het vorige jaar over te dragen naar het huidige jaar door dit als initiële waarde in te geven.

  • De kolommen in de grid werden ook uitgebreid (tov van de grid ‘Overige vakantietellers’):

    • Uren initieel: Hier kan de startwaarde van de teller voor het getoonde jaar ingegeven worden.

    • Effectief opgebouwd: het aantal uren dat, voor het getoonde jaar, tot op huidige datum reeds werd opgebouwd op basis van de opbouwcodes ingepland in de effectieve planning.

    • Theoretisch opgebouwd: het aantal uren dat, voor het getoonde jaar, gaat opgebouwd worden op basis van de opbouwcodes ingepland in de effectieve planning na de huidige datum. Deze uren worden nog niet meegeteld in het nog te plannen aantal uren, aangezien het nog niet zeker is dat deze uren effectief zullen opgebouwd worden.