WAAROM?


Zodra de klant de prestaties via de Self Service heeft verzonden, zijn deze voor hem geblokkeerd en kan de klant niets meer aanpassen. In uitzonderlijke gevallen zou u als consulent deze prestaties toch nog terug kunnen vrijgeven voor de klant zodat hij toch nog nieuwe aanpassingen kan doorsturen.


HOE?


  • STAP 1 = Open het prestatie-overzicht (F10)
  • STAP 2 = Selecteer de juiste prestatielijn(en) die men terug wil vrijgeven voor de klant door het vinkje aan te vinken:
  • STAP 3 = Klik bovenaan op 'Acties' en vervolgens op 'Status wijzigen'
  • STAP 4 = Klik ten slotte op de actie 'Zet prestaties volledig terug bij de klant'
  • STAP 5 = De prestatiestatus van de geselecteerde prestaties zal nu van 'Te controleren' terug naar 'Nieuw' zijn versprongen. Dit betekent dat de klant terug aanpassingen kan doen en ze vervolgens opnieuw moet verzenden naar het uitzendkantoor.