STAP 1 = Selecteer eerst bovenaan de juiste week waarvan u de prestaties wil aanpassen:

STAP 2 = Indien uw emailadres gekoppeld is aan meerdere bedrijven, kan u rechts van het weeknummer ook de juiste firma kiezen waarvan u de prestaties wil aanpassen:

STAP 3 = Selecteer in het overzicht de dag(en) die u wil wijzigen door er op te klikken. Meerdere dagen tegelijk selecteren kan door de CTRL-toets eerst in te houden:

STAP 4 = Kies de juiste dagcode (VAK, U3, KOM, GEW, ZZW, ...) die u wilt gebruiken om meteen de hele dag om te zetten in een andere dagcode dan AD (= gewerkte uren)

STAP 5 = U kan een deel van het totaal wijzigen door bovenaan op het zwarte pijltje te klikken of eerst door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en vervolgens de juiste dagcode te selecteren:

 

STAP 6 = Kies in het pop-upvenster het juiste aantal uren dat u wil doorgeven:

Zodra u de wijziging toepast, zal in het overzicht van de prestaties de opsplitsing van de dag in 2 delen te zien zijn: