WAAROM?


In de verwerking van de prestaties kan het soms voorkomen dat u een extra premie wil toevoegen bovenop het uurloon van een uitzendkracht. Dit kan u doen door het premiescherm te openen.


HOE?


  • STAP 1 = Klik op het grijze euroteken voor de naam van de uitzendkracht waarvoor u een premie wil toevoegen:
  • STAP 2 = Klik vervolgens linksboven op 'Toevoegen' om te starten met een nieuwe premie:
  • STAP 3 = Kies de juiste dag waarop u de premie wil laten meetellen. Als het een wekelijkse premie betreft, mag u eender welke dag aanvinken:
  • STAP 4 = Kies vervolgens uit de lijst van mogelijke premiecodes die u mag toevoegen. Dit kan beperkt zijn door het uitzendkantoor. Als u meer premiecodes wenst te gebruiken moet u contact opnemen met het uitzendbedrijf:
  • STAP 5 = Bepaal het¬†aantal keer dat u de premie wil uitbetalen en de eenheidsprijs per premie. Het totale premiebedrag zal dan automatisch berekend worden: