Wanneer je deze melding ontvangt zal de startdatum van het contract niet gelijk zijn aan de startdatum van de theoplanning. Deze datum moet gelijk zijn zodat het sociaal secretariaat de werknemer correct kan verlonen.

Om de fiche te kunnen opslaan moet de startdatum van één van beide documenten aangepast worden.