WAAROM?


Soms is het wel handig om een globaal overzicht te verkrijgen van de prestaties over een heel jaar of van enkele maanden. Er wordt informatie getoond over het type contract, of de dimona al dan niet in orde is en of er meerdere contracten op 1 dag zijn.

Er worden er ook automatische tellers getoond van alle prestatiecodes die in de geselecteerde periode zijn ingeboekt in de prestatie-ingave. Deze tellers kunnen nog verder gefilterd worden op klant, statuut en type prestatiecode. 


HOE OPENEN?


Via de sneltoets SHIFT+F10 vanuit het:

 • personenoverzicht
 • contractenoverzicht
 • prestatie-ingavescherm


Via de knop 'Gegevens' --> 'Ga naar...' --> 'Prestatie-overzicht'


HOE GEBRUIKEN?

 • STAP 1 = Selecteer bovenaan de periode die men wil zien. Dit is gelimiteerd tot max. 12 maanden terug in de tijd.  
 • STAP 2 = Filter links de klanten en/of statuten waarvan men in het overzicht de prestatiecodes wil zien. 
  • Door op een dag met een contract te klikken, zal er linksbovenaan een tabblad met de contractinfo getoond worden. 
  • Bij meerdere contracten op 1 dag (aangeduid met een grijs plusteken), zullen er verschillende tabbladen per contract te zien zijn:
 • STAP 3 = Filter ten slotte de prestatiecodes zelf linksonderaan om de tellers aan te passen. 
 • STAP 4 = Exporteer desgewenst het hele overzicht naar een Excel-file om dit later eventueel aan de uitzendkracht te bezorgen via mail of op papier.