Wanneer deze melding komt bij het genereren van een contract:Wanneer je een contract probeert te genereren voor een werknemer die in een gewest woont waarvoor er geen erkenningsnummer is in het systeem, gaat de contractgeneratie blokkeren.

Net zoals bij FAQ0004, gaat het om ontbrekende gegevens die je vindt binnen de fiche van de vennootschap, het hoofdkantoor of het kantoor.


Via 'Instellingen' - 'Gebruikers & vestigingen' kan je het scherm openen als je administrator rechten hebt. 


Binnen het scherm 'Gebruikers & vestigingen' kan je via dubbelklik (of rechtsklik - 'Wijzigen') zowel de vennootschap als het kantoor bewerken.


Het vennootschapsicoon:

Het kantooricoon: 


Binnen de eigenlijke fiche van de vennootschap, het hoofdkantoor of het kantoor, staat het veld 'erkenningsnummer Vlaams gewest', Erkenningsnummer Waals gewest' en erkenningsnummer 'Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is niet verplicht om een nummer voor elk gewest in te vullen, als je over deze nummers beschikt is het wel aangeraden. 


Vennootschapsscherm:

 

Hoofdkantoorscherm:


Kantoorscherm:

 


Via de 'Instellingen' - 'Globale instellingen' - tabblad 'Contracten' kan bepaald worden welke gegevens op het contract moeten staan. De gegevens van de vennootschap, het hoofdkantoor of het geselecteerde kantoor.

In principe maakt het niet uit voor het erkenningsnummer welke gegevens je neemt omdat dit voor de hele onderneming hetzelfde is. Maar het is aangeraden om de gegevens op de drie plaatsen in te vullen.

Zo vermijd je problemen bij een wijziging.