Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 116


1 Koppeling GroupS - Reden wordt toegevoegd aan export bestand bij toevoegen nieuwe ziekte


Maatwerk


In kader van de koppeling met GroupS werd er nog een aanpassing gedaan aan de export bestanden met maandelijkse prestaties en premies van de werknemers, zowel voor de normale export als voor de export van de correcties:


  • Wanneer een nieuwe ziekte wordt ingegeven in de fiche waarbij er geen 14 kalenderdagen tussen de einddatum van de vorige ziekte en de begindatum van de nieuwe ziekte zit, en er werd aangeduid dat het niet over een verlenging gaat, moet er een reden ‘1’ toegevoegd worden aan aan het export bestand voor de eerste dag van deze nieuwe ziekte.

  • Wanneer de tijd tussen 2 opeenvolgende ziekteperiodes meer is dan 14 kalenderdagen of indien aangeduid werd dat de nieuwe ingegeven ziekteperiode een verlenging is, dan dient er geen reden door te komen in het export bestand.


Enkel de eerste dag van deze nieuwe ziekteperiode zal een eventuele reden meekrijgen. 

Deze gevraagde aanpassing werd opgenomen in deze versie van CheQpoint. 


2  Flexibele tellers geïntegreerd in GDPR rapport ‘Recht op inzage werknemers’


Maatwerk


In de vorige versie van CheQpoint hadden we de flexibele tellers uit de grid van de ‘overige vakantietellers’ gehaald en hier een aparte grid voor gemaakt op het tabblad ‘Vakantie’.


Vanaf heden zijn deze gegevens ook te exporteren via het GDPR rapport ‘Recht op inzage werknemers’, te genereren via ‘Rapportering - Werknemers - Fichegegevens’.

3 Vervangingsmodule - weergeven telefoonnummer (Werknemer + Particulier) 


Veel klanten ervaren het als een gemis dat het standaardnummer van de werknemers en/of particulier niet zichtbaar was in de vervangingsmodule. Zodra je nu een particulier en/of werknemer selecteert, kan je het standaardnummer zien door met je muis op de naam te gaan staan van de geselecteerde particulier/werknemer. 

4 Bugfix - Verbeteringen aan in-en uit dienst zetten van werknemers


In bepaalde specifieke scenarios kon het voorvallen dat er een foutmelding verscheen bij het in dienst zetten of het uit dienst zetten van een werknemer.


We hebben in deze versie nog een aantal verbeteringen doorgevoerd zodat deze fouten niet meer kunnen voorvallen bij het in- en uit dienst zetten van een werknemer. 


5  Geen export naar sociaal bureau mogelijk zonder kilometerberekening


In de maandelijkse export bestanden naar het sociaal secretariaat worden ook de berekende kilometervergoedingen opgenomen. Echter wanneer de kilometerberekening nog niet of nog niet volledig werd doorlopen voor alle werknemers, alvorens de export bestanden te genereren, worden er geen vergoedingen opgenomen in deze bestanden. 


Om te vermijden dat er onvolledige export bestanden (zonder vergoedingen) worden ingelezen bij het sociaal secretariaat, bieden we nu de mogelijkheid om de export te blokkeren voor werknemers waarvoor nog geen kilometerberekening werd uitgevoerd. Deze worden dan, bij het exporteren, onderaan het scherm getoond bij ‘Werknemers met probleem/opmerking’ met de melding ‘Geen km-berekening’.


Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid , mag u contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag kosteloos voor u activeren. 


Klanten die een koppeling hebben met ons eigen loonsecretariaat, zullen deze optie automatisch hebben. 


6  Toevoegen aanduiding ‘Schuldbemiddeling’ in fiche


Wanneer een werknemer in schuldbemiddeling zit, mag het rekeningnummer niet zomaar gewijzigd worden. Vandaag kan echter elke consulent dit aanpassen met de nodige gevolgen van dien. 


In de werknemersfiche komt er daardoor, onder het veld ‘BIC-code’ op het tabblad ‘ID’, een aanduiding ‘Schuldbemiddeling’. Elke gebruiker kan dit veld ‘Schuldbemiddeling’ aanvinken. Van zodra aangevinkt, kan het rekeningnummer niet meer gewijzigd worden door de gebruiker zonder ‘Payroll’ rechten. 


De gebruiker met administrator rechten, zal automatisch de ‘payroll’ rechten krijgen. Aan andere gebruikers kan deze rol door de administrator worden toegekend. 7 Aanpassing binnen de kilometerberekeningsmodule


In sommige gevallen kon CheQpoint geen kilometers berekenen tussen 2 adressen, hoewel beide adressen wel als geldig herkend werden binnen de fiches. 


In deze gevallen kregen we, voor een bepaald vervoersmiddel, geen route terug van Google. Voor andere vervoersmiddelen kreeg CheQpoint  wel een route terug bij de kilometerberekening, en konden de kilometers bepaald worden.


Voorheen werden deze, niet berekende routes, genegeerd en als 0 km teruggegeven. Vanaf heden wordt er in deze gevallen, bij het berekenen van de kilometers een melding gegeven dat er tussen deze adressen geen route kan gevonden worden door Google. Er wordt voor deze route nog steeds 0 km doorgegeven maar de gebruiker krijgt nu de reden waarom die route niet kan berekend worden.