De flow stopzeten bij een werknemer, kan pas wanneer we een werknemer uitdienst zetten.


Uitdienst zetten


Hiervoor moeten we naar het tabblad 'Contract'. Nadat je op 'Bewerken' hebt geklikt, wordt de knop 'zet uit dienst' beschikbaar.


Door te klikken op de knop 'zet uit dienst', start je de wizard op die een werknemer uitdienst zet en bij het opslaan van de fiche doorloop je het stopzetten van de flow.In het eerste scherm, kan je de datum kiezen waarop de werknemer uit dienst gaat. 

Daarnaast kan je de reden uit dienst kiezen. Dit laatste is een drop-down menu waarbij je de correcte uit dienst reden kan selecteren.

Tot slot kan je een vrije opmerking toevoegen.


Wanneer je op 'OK' klikt, krijgt de status 'In dienst' een einddatum. 

Het geldende contract (onderaan de screenshot) krijgt ook een einddatum.Let op!

Controleer voordat je de fiche opslaat of de 'tot en met' datum en de 'reden uit dienst' correct zijn.

Mocht de uit dienstdatum niet correct zijn, klik dan gewoon op 'Annuleren' om de wijzigingen ongedaan te maken.

Via 'Bewerken' kan je opnieuw beginnen.


Opmerking:

Via de knop 'Wijzigen' kan je de 'tot en met datum' van de 'in/uit dienst' en de reden uit dienst wel aanpassen, maar niet de einddatum van het contract. Daarom is het correcter om de fiche te annuleren als je bij controle vaststelt dat de datum fout is.Stopzetten flow


Als je zeker bent dat de uit dienstdatum en reden uit dienst correct zijn, kan je de fiche opslaan.

Bij het opslaan wordt het stopzetten van de flow doorlopen.


De theoretische planning van de werknemer wordt stopgezet op de gekozen datum en er wordt een overzicht getoond van de klanten die voorkomen in de theoretische planning.

Bij deze klanten wordt er een einddatum ingevuld voor deze werknemer in het tabblad 'Werknemers'.De klanten worden automatisch opgenomen in de vervangingsmodule als 'Particulier zonder hulp'.


Verder worden alle planningsitems na de uit dienst datum uit de effectieve planning verwijderd, tenzij je aangeeft dat ze moeten worden opgenomen in de vervangingsmodule.Zodra je op voltooid klikt, zijn de wijzigingen doorgevoerd.


Let op! 

De flow op enig punt onderbreken door af te sluiten via het kruisje (rechtsboven) of door op annuleren te klikken, zorgt ervoor dat de flow niet (volledig) doorlopen wordt, de theoplanning van de werknemer wordt niet  afgesloten en/of de planningsitems worden niet gewist.