Een extra vennootschap aanmaken in cQp doe je als volgt:


Selecteer onder het menu-item 'Instellingen' de functie 'Gebruikers & vestigingen'Door op het icoontje van het flatgebouw met een groen plusje te klikken, kan je een nieuwe vennootschap aanmaken.

Het venster 'Vennootschap aanmaken/bewerken' opent zich en je kan alle benodigde gegevens ingeven.

Er zit een controle op zodat alle verplichte velden moeten worden ingevuld (je kan dit eenvoudig testen door op 'OK' te drukken).


Deze gegevens gaan ook worden gebruikt voor de opmaak van de contracten in cheQpoint.


Zodra je de vennootschap hebt aangemaakt, kan je het kantoor selecteren en op het knopje 'Kantoor bewerken' klikken.

Het venster 'Kantoor bewerken: {naam kantoor}' opent.

In het veld 'Bedrijf', kan je kiezen onder welk vennootschap het kantoor moet vallen.