Wanneer je een bijlage wil aanmaken op een contract van onbepaalde duur ga je naar het tabblad 'Contract'.  Via de knop 'Bewerken' kan je de fiche aanpassen.


De knop 'Nieuwe bijlage' is beschikbaar, maar om een bijlage aan te maken, moet je eerst het contract van onbepaalde duur selecteren

Doe je dat niet, dan krijg je de onderstaande melding.
Zodra de contractlijn van onbepaalde duur is geselecteerd, kan je via de knop 'Nieuwe bijlage' de Wizard openen.


De contractwizard vraagt aan jou als gebruiker om een aantal keuzes te maken. 

  1. Bij contract: op welk contract je een bijlage wilt aanmaken. Zie artikel WER0006: Aanmaken contract onbepaalde duur voor meer info over meerdere contracten van onbepaalde duur.
  2. Taal:  in welke taal moet de bijlage afgedrukt worden Let op! De taal is afhankelijk van de woonplaats van de werknemer. In Vlaanderen, Nederlands, in Wallonië Frans en in het Brussels hoofdstedelijk gewest naar keuze (uitz. de faciliteitengemeenten).
  3. Startdatum: de datum waarbij de bijlage in werking treedt.
  4. Aanmaakdatum: deze datum mag nooit na de startdatum liggen.
  5. Q: De vorige Q wordt automatisch ingevuld. Volgens de instellingen van de Administrator  kan de huidige Q kan manueel of automatisch aangepast worden a.d.h.v. de theoretische planning.Zodra alle opties gekozen zijn, wordt het contract aangemaakt. De bijlage is nu aangemaakt en zichtbaar in het programma onder het contract van onbepaalde duur. 

Default is de bijlage niet zichtbaar, door op het +/- teken te klikken voor het contract van onbepaalde duur kan je de bijlage(n) zichtbaar maken.Je kan het contract gaan bekijken door de lijn te selecteren en te klikken op de knop 'Openen'. Links onderaan krijg je ook een samenvattend overzicht van de contractbijlage zodra je de contractlijn selecteert.  Het uurloon en de uurregeling zijn blanco omdat deze geregeld zijn in het hoofdcontract (contract van onbepaalde duur).