WAAROM?


In een profiel kunnen de maaltijdcheques geautomatiseerd worden. Daarbij moet ook telkens aangeduid worden op welke manier de maaltijdcheques toegewezen moeten worden. Er zijn verschillende manieren om de maaltijdcheques te laten berekenen. Hieronder wordt uitgelegd wat de opties betekenen:Optie
Uitleg

'Indien meer gewerkt dan'


Deze optie wordt het vaakst gebruikt. Ze bekijkt alleen per dag het aantal uren die er gewerkt worden en begint pas een MC toe te kennen zodra het aantal uren dat ingegeven is in het profiel overschreden wordt. 

Voorbeeld:
In dit voorbeeld wordt er pas een MC toegekend zodra een UZK 4u gewerkt heeft op een dag. Het maakt dus niet uit of een UZK 4u of 10u gewerkt heeft op een dag.  

'Per loonperiode per blok van'Deze optie houdt rekening met het totaal aantal uren dat er gewerkt wordt binnen dezelfde loonperiode (dit kan per week of per maand zijn afhankelijk van het betaalsysteem dat wordt gebruikt voor de UZK'en). Dat totaal wordt dan gedeeld door het aantal uren dat ingegeven is in het profiel.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt het weektotaal gedeeld door 8. Stel dat er maar 4 dagen van 10u zijn gepresteerd door een UZK, zal hij toch 5 MC's ontvangen omdat hij 40u gewerkt heeft. Dit gedeeld door 8 = 5 MC's.
 
'Per maand met herrekening op kwartaalbasis, per blok van'Deze optie werkt alleen als men het maandelijks betaalsysteem gebruikt in de prestatiemodule. Hiermee worden de totale uren per maand opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal uren dat ingegeven is in het profiel. Vervolgens zal er op het einde van elk kwartaal nog eens gekeken worden of er resturen zijn van de afgelopen 3 maanden. Als er dan nog voldoende resturen zijn, wordt er op het einde van het kwartaal nog één extra MC toegekend. 

Voorbeeld:

* In maand 1 werkt de UZK 182u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 22 MC's (22 x 8u =176u) ontvangen, maar er zijn dus nog 6 resturen over. 

* In maand 2 werkt de UZK 188u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 23 MC's (23 x 8u = 184u) ontvangen, maar er zijn dus nog 4 resturen over.
* In maand 3 werkt de UZK 161u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 20 MC's (20 x 8u = 160u) ontvangen, maar er is dus nog 1 restuur over.

De resturen (6u + 4u + 1u = 11u) worden vervolgens samengeteld en nog eens gedeeld door 8u. Daardoor zal er dan nog één extra MC bij de bestelling van maand 3 bijgeteld kunnen worden en ontvangt hij die maand dus 21 MC's. 


'Per week met herrekening op maandbasis, per blok van'Deze optie werkt alleen als men het wekelijkse betaalsysteem gebruikt in de prestatiemodule. Hiermee worden de totale uren per week opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal urendat ingegeven is in het profiel. Vervolgens zal er op het einde van elk maand nog eens gekeken worden of er resturen zijn van de afgelopen weken. Als er dan nog voldoende resturen zijn, wordt er op het einde van de maand nog één extra MC toegekend. 

Voorbeeld:

* In week 1 werkt de UZK 42u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 5 MC's (5 x 8u =40u) ontvangen, maar er zijn dus nog 2 resturen over. 

* In week 2 werkt de UZK 41u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 5 MC's (5 x 8u = 40u) ontvangen, maar er is dus nog 1 restuur over.
* In week 3 werkt de UZK 44u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 5 MC's (5 x 8u = 40u) ontvangen, maar er zijn dus nog 4 resturen over.

* In week 4 werkt de UZK 42u in totaal. Daarvoor zal hij sowieso al 5 MC's (5 x 8u = 40u) ontvangen, maar er zijn dus nog 2 resturen over. 

 

De resturen (2u + 1u + 4u + 2u = 9u) worden vervolgens samengeteld en nog eens gedeeld door 8u. Daardoor zal er dan nog één extra MC bij de bestelling van week 4 bijgeteld kunnen worden en ontvangt hij die week dus 6 MC's. 


Indien de instellen 'per blok van' gekozen wordt, kan je met een parameter bepalen of deze afgerond dienen worden naar boven of naar onder. 


Bijvoorbeeld: 

Indien de resturen 5.25 bedraagt, zullen er bij een instelling 'afronding naar boven' 6 maaltijdcheques toegekend worden.