LIJST MET UURCODES


De onderstaande lijst met veel voorkomende uurcodes worden meestal gebruikt in een standaard PratoFlexomgeving. Het zou kunnen dat uw organisatie hiervan afwijkt en andere klant-eigen codes gebruikt. ARBEIDSTIJD

AD = Gewerkte uren

AFWEZIGHEDEN
GEW = Gewettigd afwezig onbetaald (= met toestemming van de klant)
OGA = Ongewettigd afwezig onbetaald (= zonder toestemming van de klant)
KOM = Compensatie (
ADV) betaald
KOO = Compensatie (
ADV) onbetaald
ECW = 
Economische werkloosheid
KV = 
Klein verlet

ZIEKTE
ZZW = Ziekte onbetaald (= owv. niet voldoende anciënniteit)
NEZ = Niet erkende ziekte onbetaald (= ziektebriefje niet tijdig binnen gebracht)
GW1 = 
Ziekte betaald 1ste dag (= bij aanvang van de ziekte)
GWZ = 
Ziekte betaald 1ste week
GWT = 
Ziekte betaald 2de week
GWO = Ziekte betaald bij arbeidsongeval


OVERUREN
U1 = Overuren aan 50% betaald
U2 = Overuren aan 100% betaald
U3 = Overuren aan 150% betaald
U4 = Overuren aan 200% betaald
U5 = Overuren aan 125% betaald
ROU = Opname 
overuren betaald (= recuperatie van de opgebouwde overuren)
ROO = Opname 
overuren onbetaald (= recuperatie van de opgebouwde overuren)

VAKANTIE / VERLOF
VAK = 
Jaarlijkse vakantie (= max. 20 dagen)
FAM = 
Familiaal verlof
BEV = 
Bevallingsverlof
VSV = 
Vaderschapsverlof (= max. 7 dagen)
OUD = 
Ouderschapsverlof
BOV = 
Borstvoedingsverlof
EV = 
Educatief verlof
COL = 
Collectief verlof
JVD = 
Jeugdvakantie
SVD = Seniorenvakantie

FEESTDAGEN
BF =
Betaalde feestdag (= algemene uurcode)
F01 = Nieuwjaar
F02 = Paasmaandag
F03 = Feest van de Arbeid
F04 = OLH Hemelvaart
F05 = Pinkstermaandag
F06 = Nationale Feestdag
F07 = OLV Hemelvaart
F08 = Allerheiligen
F09 = Wapenstilstand
F10 = Kerstmis
F11 = Feest van de Vlaamse Gemeenschap

ANDERE
OPL = Opleiding
OVE = Overmacht
REG = Regentijd
STA = Staking
WER = Werkloos