Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 1201 Bugfix - Veld ‘BIC code’ is niet meer beperkt tot 10 karakters

 

In de werknemersfiche, tabblad ‘ID’, kon in het veld ‘BIC code’ slechts 10 karakters ingegeven worden. Echter, een aantal Europese BIC codes bevatten 11 karakters. Ondanks dat het IBAN nummer van deze Europese rekeningen zonder problemen kon ingegeven worden, kon de BIC code niet geregistreerd worden. Deze BIC code is echter, in sommige gevallen, verplicht om een contract te kunnen genereren. 

 

Vanaf heden is het in CheQpoint mogelijk om een BIC code van 11 karakters in te geven. 


 

2  Werknemersfiche - Melding ‘Sine’ bij aanmaak contract of bijlage


Maatwerk


Wanneer er in de fiche van de werknemer, ‘Ja’ aangeduid staat bij ‘Sine’, op het tabblad ‘Contract’, verschijnt er voor deze werknemer een melding  telkens er een contract of bijlage aangemaakt wordt.

 

Indien u graag gebruik wenst te maken van deze melding, mag u altijd contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.3  Bugfix - Aanpassing prestatiecodes gevalideerd planningsitem kon leiden tot devalidatie cheques


Wanneer de consulent de prestatiecodes wijzigde van een reeds gevalideerd planningsitem, kon het voorkomen dat automatisch één of meerdere cheques gedevalideerd werden zonder dat dit de bedoeling was. 

 

Dit probleem deed zich vooral voor wanneer de uren van een prestatiecode verminderd werden (waardoor het aantal ontvangen cheques minderde) en er een extra prestatiecode werd toegevoegd (met verwachte cheques). Bij het toevoegen van de extra code ging het aantal ontvangen cheques niet meer automatisch omhoog waardoor bij het opslaan cheques ongemerkt gedevalideerd werden. 

 

Dit probleem werd nu opgelost. 4  Pop-up melding hoeveelste ziekteperiode houdt rekening met aangeduide prestatiecodes


Maatwerk


In de vorige versie van CheQpoint hadden we toegevoegd dat er een melding kon verschijnen bij het ingeven van een nieuwe ziekteperiode. Deze melding toonde de hoeveelste ziekteperiode dit was sinds de afgelopen 12 maanden. 


Echter, voor deze telling van het aantal ziekteperiodes werden standaard alle prestatiecodes meegeteld die de aanduiding ziekte hebben. Sommige codes zouden moeten kunnen uitgesloten worden van deze telling. 


Hiervoor hebben we in het instellingenscherm van de prestatiecodes een extra kolom ‘Uitsluiten in berekening ziekteperiode’ toegevoegd. De prestatiecodes die hier aangevinkt worden, zullen niet mee opgenomen worden in de telling van het aantal ziekteperiodes. 


Indien u graag gebruik wenst te maken van deze melding, mag u altijd contact met ons opnemen via support@prato.be. We zullen dit graag voor u activeren.5  Bugfix -  Toekomstige adressen


Koppeling Prato sociaal secretariaat


In CheQpoint kan je een adres in de toekomst ingeven. 


Dit werd echter niet automatisch opgepikt in de software van ons sociaal secretariaat, waardoor loonbrieven nog steeds naar het oude adres verstuurd werden. Dit is met deze bugfix opgelost. 

Wanneer je vanaf nu een adres ingeeft in de toekomst, wordt automatisch alle correspondentie vanaf die datum naar het nieuwe adres verstuurd. 


Let op: adressen met een datum in de toekomst die je reeds geregistreerd had in CheQpoint worden NIET automatisch mee opgepikt. Voor deze werknemers dien je de werknemersfiche te bewerken en nogmaals op te slaan. Hierna verloopt alles automatisch. 6 Feestdagen voor 2020


De lijst met feestdagen voor 2020 werd toegevoegd aan CheQpoint. 7 Aanpassen communicatiegrid - aanduiding e-mail loonbrief


Koppeling Prato sociaal secretariaat


Vandaag is het niet mogelijk om in CheQpoint aan te geven hoe een werknemer zijn loonbrief wenst te ontvangen. Via e-mail of via briefwisseling. We voorzien een extra optie in de bestaande communicatiegrid waarin je de optie ‘E-mailadres loonbrief’ kan aanvinken. Wanneer je dit vinkje activeert, worden in de toekomst alle loonbrieven naar het desbetreffende e-mailadres verstuurd. 


Klanten die vandaag reeds met Prato sociaal secretariaat werken, en hun werking wensen aan te passen, bespreken dit best vooraf met hun dossierbeheerder.