Release Notes • CheQpoint 2.0

Versie 122


Functionele verbeteringen


1. Standaard chequetype bij aanmaken nieuwe particulier gewijzigd


Bij het aanmaken van een nieuwe particulier wordt, vanaf deze versie, het chequetype standaard op ‘Elektronisch’ gezet.

Voorheen stond hier steeds ‘Papier’ als default chequetype.Bugfixes


1. Schrijffout in inlichtingenblad werknemer


Het inlichtingenblad van de werknemer, te genereren op de werknemersfiche binnen tabblad ‘Basisgegevens’, bevatte nog een schrijffout.

Deze werd in deze versie van CheQpoint gecorrigeerd.2. Aanmaken opvolging vanuit planningsitem


Maatwerk


Het aanmaken van een opvolging vanuit een planningsitem gaf geen teken van leven meer.

Vanuit een planningsitem, rechtermuisknop, menu-item ‘Registreer opvolging’ kan er een opvolging aangemaakt worden waarbij de werknemer en particulier automatisch worden ingevuld.

Echter reageerde het systeem niet meer wanneer op dit menu-item geklikt werd. Er kon op deze manier geen opvolging meer aangemaakt worden.

Dit euvel werd in deze versie van CheQpoint opgelost.3. Aanmaak nieuw contract/bijlage met startdatum voor vorig contract/bijlage


Bij het aanmaken van een nieuw contract onbepaalde duur of bijlage onbepaalde duur, kan ik geen startdatum kiezen die voor de startdatum van het vorige contract/bijlage ligt. Deze datums zijn niet

beschikbaar. Echter, vanaf de vorige versie, waren deze mogelijke startdata wel terug beschikbaar en aanklikbaar, wat leidde tot een onduidelijke foutmelding bij het aanmaken van een nieuw contract

of bijlage.

Dit probleem werd opgelost. Vanaf heden is een datum voor de startdatum van het vorige contract/bijlage niet meer aanklikbaar, bij het aanmaken van een nieuw contract of bijlage.4. Weergave kilometers/reistijd bij doorvoeren vervanging


Maatwerk


Wanneer u gebruik maakt van de uitgebreide vervangingsmodule, kon het voorvallen dat bij het doorvoeren van een vervanging geen kilometers/reistijden werden weergegeven in het veld

‘Gaande naar’. Er werd enkel de melding ‘Onbekende fout bij het opzoeken route’ getoond. De kilometers/reistijden werden achterliggend wel berekend maar waren niet zichtbaar op het scherm.

Dit probleem werd heden opgelost. De berekende kilometers/reistijden worden opnieuw getoond in dit veld.


5. Personen komen niet voor in de vervangingsmodule indien een vergrendeld

planningsitem


Wanneer er, na het vergrendelen van de planning, nog een eenmalige vervanging nodig is voor een planningsitem in die vergrendelde maand, kwam de persoon (werknemer of particulier) niet voor in

de vervangingsmodule, bij de eenmalige vervanging.

Dit werd nu aangepast. Ook wanneer een planningsitem vergrendeld is, zal de werknemer of particulier verschijnen in de vervangingsmodule, wanneer er een vervanging gewenst is.