WAT?


De auto-controlemodule is een extra betalende module die er voor zal zorgen dat bij de actie ‘klaarzetten voor verloning’ naast de standaard geprogrammeerde en flexibele controles, ook geparametriseerde autocontroles kunnen worden uitgevoerd. 


VOORDELEN


 • Geen vertraging bij ingeven
  Omdat deze autocontroles op de achtergrond lopen, blijft de prestatie-ingave beschikbaar voor verdere verwerking tijdens het uitvoeren van de betreffende prestatiecontroles. In tegenstelling tot de standaard actie ‘klaarzetten voor verloning’ waarbij de gebruiker even moet afwachten tot alle achterliggende controles zijn uitgevoerd zodra er op deze knop geklikt wordt. 

 • Snel aan te passen
  Naast de standaardcontroles en flexibele controles kunnen deze bijkomende autocontroles snel aangepast worden mbv parameters. Er moet dus niet gewacht worden op een nieuwe softwareversie.

 • Automatische premieberekening
  Standaard voert deze module bij het ‘klaarzetten voor verloning’ ook meteen al de premieberekening in de loonmotor uit. Hierdoor worden op dat moment alle automatische - en manuele premies zoals pensioenpremie, sociaal abonnement, ARAB-vergoeding enz… berekend.HOE WERKT DIT?


Er is een nieuw overzichtsscherm voorzien waarop de gebruiker de feedback van deze autocontroles kan opvolgen. Je krijgt hiermee een globaal overzicht van de afgekeurde prestaties over alle klanten heen. 


 • STAP 1 = Open de prestatie-ingave
 • STAP 2 = Geef de juiste prestaties en premies per klant in. 
 • STAP 3 = Zodra er een klant volledig klaar is, kan men onderaan rechts op de knop 'Klaarzetten voor verloning' klikken:
 • STAP 4 = Klik vervolgens linksboven op 'Gegevens' om de overzichtslijst te raadplegen. 
 • STAP 5 = Selecteer het menu-item 'Overzicht autocontrolemodule':
 • STAP 6 = In het overzichtsscherm worden er 2 soorten meldingen getoond: rode blokkerende meldingen en oranje waarschuwende meldingen:
 • STAP 7 = Dubbelklik vervolgens op een prestatielijn om het prestatiedetailscherm te openen om de prestatie aan te passen. 


BLOKKERENDE MELDINGEN OPLOSSEN

 • STAP 1 = Een rode ‘blokkerende' melding oplossen kan enkel door een effectieve aanpassing te doen in de prestatie of in het contract van de prestatie. Bv: aantal uren wijzigen, andere prestatiecode gebruiken, ander statuut in het contract ingeven, dimona-aangifte opnieuw uitvoeren,...) 
 • STAP 2 = Vervolgens moet de betreffende prestatielijn opnieuw klaargezet worden voor verloning. Achterliggend wordt deze dan terug opgepikt door de auto-controlemodule. Indien alles in orde zou zijn, dan zal de prestatie zonder melding worden klaargezet. Indien weer niet OK, zal de prestatie opnieuw in de lijst verschijnen met een blokkerende of waarschuwende melding erbij.


WAARSCHUWENDE MELDINGEN OPLOSSEN


 • STAP 1 = Een oranje 'waarschuwende' melding hoeft enkel opnieuw klaargezet te worden in het prestatie-ingave scherm. Daardoor zal de prestatie bij een 2de poging onmiddellijk klaargezet worden door de auto-controlemodule.


NIEUWE PRESTATIESTATUSSEN


In het prestatieingavescherm zullen er ook 8 nieuwe prestatiestatussen (4 voor bij een eerste verloning, 4 voor bij een herziening) te zien zijn. Deze zijn nagenoeg identiek, alleen zullen de 4 statusen voor bij een herziening een grijzige achtergrond vertonen in het groene of rode balkje. 

Deze nieuwe statussen zullen automatisch verschijnen zodra er op de knop 'Klaarzetten voor verloning' wordt geklikt in de prestatie-ingave.


StatusTooltipActie
Klaar voor autocontroleLoon staat klaar voor automatische premieberekeningZolang deze status te zien is, is de automatische premieberekening nog bezig met berekenen.
RekenfoutBlokkering bij automatische premieberekeningZodra deze status te zien is, kan men best de overzichtslijst raadplegen om na te gaan of de foutmelding louter waarschuwend is of effectief blokkerend om de prestatie verder te kunnen klaarzetten.
FoutcontroleLoon staat klaar voor autocontroles bij klaarzettenZolang deze status te zien is, is, zijn de auto-controles nog bezig met controleren.
ControlefoutBlokkering bij autocontroles bij klaarzettenZodra deze status te zien is, kan men best de overzichtslijst raadplegen om na te gaan of de foutmelding louter waarschuwend of effectief blokkerend is om de prestatie verder te kunnen klaarzetten.

LET OP! Indien je dus wil nagaan waarop de rekenfout of controlefout gebaseerd is en of deze fout waarschuwend of blokkerend is, moet men wel eerst naar de overzichtslijst 'Overzicht autocontrolemodule' navigeren zoals hierboven beschreven.


CORRECT KLAARGEZET?

Alleen prestaties die de status 'Klaargezet' krijgen, zijn correct verwerkt en kunnen door de loonverwerker verder verloond en uitbetaald worden. Dit kan men makkelijk controleren in de controlelijst 'Overzicht prestaties' via de knop 'Gegevens' linksbovenaan:Pratoflex 2020.01


De klantinformatie (klantnummer en -naam) en status werden in het overzicht van de autocontrole module in de prestaties toegevoegd.

Deze gegevens worden tevens ook mee geëxporteerd naar Excel.