HAN012.1 Aanmaken nieuw kantoor (steeds in Hiant)

STAP 1 = Open Hiant en ga naar Gegevens - Firma

Hier zie je een overzicht van de verschillende kantoren.


STAP 2 = Klik rechts beneden op het '+' teken om een nieuw kantoor toe te voegen.

STAP 3 = Vul de gegevens van het kantoor in op het eerste tabblad 'Kantoor'

Het kantoornummer moet je niet invullen deze wordt automatisch opgevuld door het eerstvolgende kantoornummer.


STAP 4 =Tabblad 'Maatschappelijk zetel' invullen

Indien het kantoor moet kunnen publiceren op de VDAB kan je hier ook de identificatiecode VDAB ingeven (deze code kan je bij de VDAB opvragen)


STAP 5 = Tabblad 'Steunkantoren' invullen

Hier kan je aangeven welke kantoren steunkantoren moeten zijn van elkaar.

Je kan steunkantoren aanmaken op 2 verschillende ‘niveaus’: standaard en werknemers

STAP 6 = Tabblad 'Gekoppelde documenten' invullen.

In dit tabblad vind je alle documenten terug die aan de werkgeversfiche (ook wel kantoorfiche genoemd) gekoppeld zijn. Niet enkel op werkgeversniveau bestaat de mogelijkheid om documenten te koppelen, ook op werknemers- en klantenniveau kan je hier gebruik van maken.


STAP 7 = Tabblad 'KantoorAfdelingen' invullen

Hier kunnen afdelingen opgesomd worden binnen één firma. Dit kan interessant zijn voor de analytische boekhouding.

In het overzicht van de kantoorafdelingen worden standaard enkel alle actieve afdelingen opgesomd. Als je de selectiemogelijkheid onderaan links uitschakelt, krijg je alle afdelingen te zien.