Waar?

Het inlichtingenblad mutualiteit kan je raadplegen in de personenfiche in pratoflex. 

Personen - Documenten - Sociale documentenIndien de ASR module is geactiveerd kan het inlichtingsblad mutualiteit ook digitaal worden verzonden. 


TIP:

Er zijn werknemers die heel wat premies en andere voordelen ontvangen waardoor ze meer verdienen dan weergegeven door slechts het bruto uurloon op het contract. Voor deze personen kan het gemiddeld uurloon worden berekend en vervolgens worden ingevuld op de aangifte.