CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 136
Functionele verbeteringen 


 1. Feestdagen toegevoegd voor 2021 tem 2030


De Belgische feestdagen werden voor de komende jaren toegevoegd aan CheQpoint. De feestdagen van 2021 tot en met 2030 zijn vanaf heden beschikbaar.


 1. Extra statuten mogelijk voor werknemer


Koppeling Prato loonadministratie - Maatwerk


Vanaf heden is het mogelijk, voor klanten die gebruik maken van de Prato loonadministratie, om gebruik te maken van extra statuten. Een werknemer kan, vanaf deze versie, aangeduid worden als student, werkstudent of arbeider. Dit gebeurt in het tabblad ‘ID’ binnen de werknemersfiche.


Ook de contracten, die voor deze werknemers zullen aangemaakt worden, kunnen de aanduiding student, werkstudent of arbeider krijgen. Er werden ook extra controles voorzien tussen deze types statuten en werknemertypes binnen de contracten. 


Hierdoor krijgt onze Prato loonadministratie, voor elke werknemer, het juiste statuut door.


Bugfixes 


 1. Aanmaken bijlage naar voltijds gaf foutmelding


Wanneer ik een nieuwe bijlage wou aanmaken, met een verhoging naar voltijdse uren, dan was dit in bepaalde gevallen niet meer mogelijk. 


Indien ik reeds een voltijds contract had, met daaronder reeds bestaande bijlagen met deeltijdse uren, dan lukte het niet meer op een nieuwe bijlage aan te maken met een verhoging naar voltijdse uren.


Dit probleem werd in deze versie opgelost.


 1. Export sociaal bureau - Werknemers niet meer alfabetisch gesorteerd


Maatwerk


Wanneer men een export naar het sociaal bureau wou doen, kon het voorvallen dat de lijst bovenaan, met werknemers die in orde waren, niet meer alfabetisch gesorteerd was. Dit gebeurde wanneer er een export werd gedaan van alle kantoren tegelijk. Wanneer dit slechts voor 1 kantoor gebeurde, dan was de lijst nog steeds alfabetisch gesorteerd. 


Vanaf heden is de lijst van werknemers, bij het genereren van de export naar het sociaal bureau, terug in alle omstandigheden alfabetisch gesorteerd. 


 1. Ophalen maand - of weekplanning van de werknemer geeft een foutmelding


Wanneer ik in de effectieve planning een werknemer aanduidde, kon het voorvallen dat er een foutmelding verscheen en een groot wit vlak met rood kruis ipv de planningsitems. 


Dit gebeurde wanneer er door een consulent een nieuwe prestatiecode werd aangemaakt (in de instellingen) en deze nieuwe prestatiecode werd toegevoegd aan een planningsitem van de werknemer. Wanneer dan echter een andere consulent dit planningsitem wenste te raadplegen, maar intussentijd nog geen heropstart van CheQpoint had gedaan (na de aanmaak van deze nieuwe prestatiecode), dan verscheen deze foutmelding. 


Deze fout wordt nu opgevangen met een duidelijke melding zodat de consulent weet dat CheQpoint even herladen moet worden. 


 1. ‘Van’ en ‘Tot en met’ datum theoretische planning particulier omgewisseld


In de vorige versie van CheQpoint werden de ‘Van’ en ‘Tot en met’ datum van de theoretische planning van de particulier per ongeluk omgewisseld. De startdatum bevond zich plots in het veld van de einddatum. 


Dit was enkel een visueel probleem in de fiche. Achterliggend in de database stonden alle waardes nog in het juiste veld.


Dit werd in deze versie terug aangepast, zodat alle datums weer visueel correct staan.


 1. Opmerking uit dienst van meer dan 300 karakters geeft foutmelding


Wanneer ik een werknemer uit dienst zet, en mijn opmerking uit dienst meer dan 300 karakters bevat, verscheen er een foutmelding bij het opslaan van de uit dienst datum. 


Hierdoor wordt vanaf heden de ingave van de opmerking uit dienst geblokkeerd op 300 karakters zodat deze foutmelding niet meer kan voorvallen.


 1. Verwijderen contract - Knop ‘Verwijderen’ reageert niet altijd


Wanneer ik een contract of bijlage wenste te verwijderen, en hiervoor op de knop ‘Verwijderen’ wilde klikken, reageerde deze knop niet altijd wanneer ik een contract of bijlage had geselecteerd. Op sommige momenten moest je een aantal contracten aanklikken, alvorens de knop ‘Verwijderen’ reageerde. 


Dit probleem hebben we opgelost. Van zodra een contract geselecteerd wordt/is, is de knop ‘Verwijderen’ beschikbaar. 


 1. Wijzigen van een (net) vergrendeld planningsitem


Wanneer een planningsitem, nog maar net vergrendeld wegens het doorsturen van prestaties en premies, gewijzigd werd, verscheen er een foutmelding. De wijziging kon niet bewaard worden. 


Dit werd in deze versie opgelost. Een vergrendeld planningsitem kan ten alle tijden terug gewijzigd worden. Dit leidt wel tot een correctie.


 1. Verwijderen van planningsitem kon foutmelding geven


Het verwijderen van een planningsitem kon in bepaalde omstandigheden een foutmelding genereren. Dit viel voor wanneer het planningsitem reeds was gevalideerd, daarna werd gedevalideerd en nadien verwijderd moest worden. Dit lukte niet en gaf een foutmelding. 


Dit hebben we nu opgelost. Elk planningsitem kan terug zonder problemen verwijderd worden. 


 1. Omschrijving van een opvolging met meer dan 1000 karakters gaf foutmelding


Maatwerk


Wanneer er een opvolging aangemaakt werd, en de omschrijving van deze opvolging bestond uit meer dan 1000 karakters, dan verscheen er een foutmelding bij het bewaren van de opvolging. 


Dit probleem werd opgelost. De omschrijving van een opvolging kan nu uit meer dan 1000 karakters bestaan.


 1. Koppeling Acerta - Foutmelding bij doorsturen prestaties


Maatwerk


Wanneer het bestand moest gegenereerd worden voor de prestaties en premies van een bepaalde maand, kon er een foutmelding verschijnen. Dit gebeurde wanneer er correcties aanwezig waren voor voorgaande maanden, die nog niet in een apart export bestand gegenereerd waren. Deze correcties werden opgenomen in het export bestand van de prestaties, maar gaven regelmatig een foutmelding.


Vanaf heden zullen deze correcties niet meer opgenomen worden in het gewone export bestand van prestaties en premies van een bepaalde periode. De correcties worden enkel nog in het specifieke correctie bestand opgenomen worden. Het bestand met de gewone prestaties en premies van een bepaalde maand, zullen enkel nog de prestaties/premies van die maand bevatten, en niet meer de correcties van voorgaande maanden.