Welke informatie is zichtbaar op een dagdeel?

  1. Het beginuur

  2. Het einduur

  3. Het aantal minuten pauze zonder tijdslot. Dit betekent dat er gedurende het dagdeel pauze is, maar dat het begin- en einduur van de pauze niet gekend zijn.

  4. Het totaal aantal uren. Dit is het aantal uren tussen het begin- en einduur verminderd met de pauze. Op het dagdeel kan het zijn dat er door de pauze een totaal aantal uren staat tot 9 cijfers na de komma. In de verdere verwerking ronden we dit af tot twee cijfers na de komma. Dit afgerond getal zie je onderaan het rooster in het veld “Totaal”

  5. De ploegcode

  6. De afdeling in formaat [code] - [omschrijving]. 

  7. De kostenplaats in formaat [code] - [omschrijving]. Wanneer deze afwijkt van de kostenplaats op het contract (in het luik partijen) wordt de kostenplaats in het vet en in het cursief afgedrukt.

Wanneer de afdeling en kostenplaats is ingevuld in de header zie je deze in standaard tekst op het dagdeel. Wanneer de afdeling of kostenplaats afwijkt van het contract (in het luik partijen) worden deze gegevens in het vet en cursief weergegeven op het dagdeel.