Pauze

We raden aan om het begin- en einduur van de werkdag alsook van de pauze (indien van toepassing) in te vullen op het rooster. Dit wordt afgedrukt op het arbeidscontract.

Wanneer de uren van de pauze gekend zijn, teken je dit op rooster d.m.v. meerdere dagdelen. We laten momenteel maximaal 2 dagdelen per dag toe. In onderstaand voorbeeld werkt de werknemer van maandag tot en met vrijdag van 8u tot en met 12u , heeft pauze tussen 12u en 12u30 en werkt weer van 12u30 tot en met 16u30.

Dit wordt als volgt afgedrukt op het arbeidscontract

Wanneer het begin- en einduur van de werkdag gekend zijn, maar de tijdstippen van de pauze niet, dan kan je een pauze zonder tijdslot toevoegen. het aantal minuten pauze wordt in dit geval niet afgedrukt op het arbeidscontract, maar kan wel worden afgeleid door het verschil in het aantal uren tussen het begin- en einduur en het dagtotaal.

Een pauze zonder tijdslot kan je op twee manieren toevoegen:

  1. Dagdeel bewerken

  2. Dagtotaal rooster aanpassen

1. Dagdeel bewerken

Via het detailscherm “Dagdeel bewerken” kan je het aantal minuten pauze tot twee cijfers na de komma invoeren. Je kan niet meer of evenveel pauze toekennen als er minuten zijn in het dagdeel

2. Dagtotaal rooster aanpassen

Wanneer je het dagtotaal onderaan het rooster verminderd zal het verschil tussen het vorig dagtotaal en het nieuw dagtotaal worden toegevoegd als pauze zonder tijdslot. Wanneer er meerdere dagdelen zijn op één dag, dan wordt het verschil verdeeld tussen beide dagdelen.

Hieronder drie voorbeelden. In alledrie de gevallen gaan we het dagtotaal wijzigen van 8 uur naar 7.6 uur.

  1. Eén dagdeel → Er wordt 24 minuten pauze toegevoegd

  2. Twee dagdelen met hetzelfde totaal aantal uren → Er wordt 24 minuten pauze toegevoegd dit is verdeeld in 2 keer 12 minuten.

  3. Twee dagdelen met een verschillend aantal uren. → Er wordt 24 minuten pauze toegevoegd. Dit is verdeeld in 9 minuten en 15 minuten.

Op het contract wordt dit als volgt afgedrukt: