Dagdeel zonder tijdslot/Hoe maak ik een rooster met een onbekend begin- en einduur?

We raden aan om het begin- en einduur van de werkdag alsook van de pauze (indien van toepassing) in te vullen op het rooster. Wanneer je echter niet over deze informatie beschikt, dan kan je gebruik maken van “Dagdelen zonder tijdsloten”. 

Een dagdeel zonder tijdslot maak je door het totaal aantal uren dat de werknemer moet werken op de betreffende dag in te vullen onderaan het rooster. Het rooster zal meteen naar de “24 uurs-modus” wijzigen en er wordt een dagdeel zonder tijdslot toegevoegd. Dit dagdeel is zichtbaar meteen onder het daglabel in het rooster.

Een dagdeel zonder tijdslot kan worden bewerkt gelijkaardig aan dagdelen met een tijdslot. Het enige verschil is dat er geen begin- en einduur kan worden ingevoerd maar wel het totaal aantal uren.

Door een technische beperking hebben we momenteel niet de mogelijkheid om de gekoppelde afdeling en kostenplaats te tonen op een dagdeel zonder tijdslot en is het niet mogelijk om zo’n dagdeel te verwijderen d.m.v. de delete-toets op het toetsenbord.