WAT?

De ploegdefinities kunnen geconfigureerd worden bij de klant. Deze ploegdefinities worden gebruikt bij het inlezen van de prestaties vanuit de contracten, gebruikmakend van het startuur in het rooster.


Hoe?

In de klantenfiche kan je kiezen voor 'Ploegdefinitie'

Door te klikken op toevoegen kan je een ploegdefinitie toevoegen. 


Daarna kan je onderstaande invullen

  • Ploeg: kies de ploeg vb morgen,middag, nacht,....
  • Type statuut: is niet verplicht om in te vullen maar je kan de ploegdefinitie per statuut instellen
  • Ploeg start tussen... en...: hier vul je steeds het STARTUUR van de ploeg in (de uren waartussen de uitzendkrachten mogen starten).  
    • Bijvoorbeeld

                            

                    Als je een ploegdefinitie morgenploeg aanmaakt met startuur tussen 06:00 en 06:30, dan worden 
                    de uitzendkrachten die starten tussen 06.00u en 06u30 gezien als de morgenploeg. 

                    Degenen die starten om 05u59 of 06u31 behoren niet tot de morgenploeg


PRESTATIE INGAVE

Om deze ploegdefinitie te zien in de prestatie ingave dient het rooster in het contract correct te zijn ingegeven met een start- en een einduur. 

Als je dan de prestatie ingave opent dan zie je dat de ploegen automatisch zijn toegevoegd aan de hand van de instellingen van de ploegdefinitie.