Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 


API

De bestaande endpoints om contactpersonen op te halen zijn uitgebreid met een externalid. Dit externalid kan worden ingevuld met een referentiegegeven van het aanroepende systeem.


Het attribuut is opgenomen in de response van :

 • GET /integration/client/{clientid}/contact/{contactId}

 • GET /integration/client/{clientid}/contact


Via GET /integration/client/{clientid}/contact is er ook een query parameter toegevoegd om te kunnen zoeken via externalid. vb. 

GET /integration/client/{clientid}/contact?externalId=ZOEKMIJ


Er is een nieuw endpoint voorzien om voor een bestaande contactpersoon de externalid mee te geven. Zoals bij een persoon en klant heeft dit attribuut de naam "externalid".


PATCH /integration/client/{clientId}/contact/{contactId}


Er is een nieuw endpoint voorzien om voor een nieuwe contactpersoon de externalid mee te geven. Zoals bij een persoon en klant heeft dit attribuut de naam "externalid".


POST /integration/client/{clientId}/contact


ASR

Gelet op de optimalisatie van de ASR-module, met name het inlichtingenblad mutualiteit (ZIMA001) wordt er voor type 6 (vaderschapsverlof) gekeken naar de 3 eerste dagen onder de code Klein Verlet Vaderschapsverlof i.p.v. de 3 eerste dagen met prestatiecode 1. De codes Klein Verlet Vaderschapsverlof moeten worden ingesteld. Hiervoor kan je contact opnemen met Customer Care.Contract RedesignHet is mogelijk gemaakt om te zoeken op facturatie- en loonformules.

Het is mogelijk gemaakt om loon- en facturatieformules te verwijderen vanuit een contract.

Je kan via de knop ‘Vul aan tot voltijds rooster’ dagen die niet onder de contractperiode vallen aanvullen tot een voltijds rooster volgens het werkregime op het contract. 

Er wordt rekening gehouden met roosters voor enkel weekdagen of roosters met een zaterdag en zondag.


Deze functionaliteit mag enkel gebruikt worden bij een voltijdse tewerkstelling.

 

Opgelet: de opvulregel zal geen rekening houden met de maximale arbeidsduurgrenzen op dagbasis. 

Het gebruik van deze functionaliteit is op eigen verantwoordelijkheid.


De aanvulling werkt als volgt: 


 • PratoFlex sommeert de uren voor de dagen onder contract.

 • PratoFlex bepaalt het aantal nog aan te vullen uren (Voltijdse uren volgens werkregime - resultaat uit de vorige stap).

 • PratoFlex telt het aantal dagen waarop deze uren verdeeld moeten worden (stelsel 5 - aantal gekende dagen).

 • PratoFlex deelt het aantal aan te vullen uren door het aantal aan te vullen dagen en vult dit resultaat in op de nodige dagen die buiten het contract vallen.

  • Indien noch zaterdag noch zondag onder contract, dan gebeurt de aanvulling van maandag tot vrijdag.

  • Indien zaterdag maar niet zondag onder contract ligt, dan gebeurt de aanvulling van dinsdag tot zaterdag.

  • Indien zondag onder contract ligt, dan gebeurt de aanvulling van woensdag tot zondag.
Na het klikken op de knop “Vul aan tot voltijds rooster” zal in dit voorbeeld met een GUR van 38 dit het resultaat zijn.Contracten

Aan de lijst van contracten is er een kolom "BV-vrijstelling" toegevoegd. Deze verwijst naar de checkbox op contractniveau “werken in onroerende staat”. De kolom is standaard niet zichtbaar, je kan dat zelf activeren via het pijltje op een kolomtitel.
Klanten


Een nieuwe flexibele controle op klantniveau werd toegevoegd:

Klanten met een bepaalde postcode (variabele x) mogen niet worden aangemaakt in bepaalde kantoren (variabele y).Via de API kunnen via andere systemen referentiegegevens (vb. unieke id) worden doorgegeven voor contactpersonen.

Je kan deze gegevens consulteren via het detailscherm van een contactpersoon.


Lijsten


In de querylijst ‘Inhouding werkkledij’ is er een kolom toegevoegd "Kantoor contract" waarin het kantoornummer wordt weergegeven van het kantoor waarvoor er het laatst een contract is gemaakt.

Prestaties

We hebben de flexibele controle "Prestaties klaarzetten voor verloning kan enkel voor contracten met dimona-status x" aangepast zodat er ook rekening wordt gehouden met de dimona-status van het contract.


Niveau: Prestaties

Variabele x: dimona-status (ongewijzigd)

Variabele y: statuut, d.i. een lijst van Codes van statuten (uit codesoort 96 SektieOmschrijving), komma-gescheiden


Er zal een foutmelding getoond worden wanneer de status NIET opgenomen is in variabele x EN het statuut van de persoon opgenomen is in variabele y.


Bugfixes


Contract redesign

 • Voor nieuwe en gewijzigde contracten wordt de lijst van bestaande contracten automatisch aangepast met de laatst bewaarde gegevens.


Klanten

 • De veldgrootte van het BTW-nummer in de klantenfiche werd vergroot naar 25 karakters.Signing Platform

 • Bij het ophalen van de eBox instellingen werden er foutief slechts 25 documenttypes opgehaald. Dit werd aangepast zodat alle documenttypes opgehaald worden en ingesteld kunnen worden.Vertalingen

 • De Franse vertaling voor attest van "thematische verloven" is aangepast naar "Congé thématique".