Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


API

Het nieuwe endpoint GET /integration/employmentContract/{id} werd uitgebreid met volgende gegevens.

 • Profiel

 • Afdeling 

 • Functieomschrijving

 • Afstand in km

 • Plaats tewerkstelling 

 • Transportmiddel

 • Dimona

 • Coëfficiënt

 • De opmerking velden algemeen, betaalwijze, ploegen/premies, andere vergoedingen, diverse


ASR

Er kan ingesteld worden dat een C4 automatisch aangemaakt wordt wanneer een tewerkstelling beëindigd is. Het document zal in de documenten tab van de persoonsfiche verschijnen. Indien ingesteld, zal op woensdag worden gezocht naar personen die in de voorgaande week een contract hadden, maar in de huidige week geen aaneengesloten contract meer hebben. Weekend en feestdagen worden niet beschouwd als een onderbreking tussen de arbeidsovereenkomsten.


Voorbeeld: Contract van Ma 10 mei tot Vr 14 mei en van Din 18 mei tot Vr 21 mei, dan zal op woensdag 19 mei een C4 worden aangemaakt voor de periode 10 mei t/m 14 mei.

Let op: indien er een C4 gemaakt moet worden voor een vroegtijdige stopzetting, dan moet deze manueel aangemaakt worden.


Contacteer customercare@prato.be om deze functionaliteit te activeren.Contract

De bestaande flexibele controle "Controle op minimumwaarde coëfficiënt (variabele x) en maximumwaarde (variabele y) coëfficiënt voor statu(u)t(en) (variabele z)" is uitgebreid met een variabele selectietype.

Omdat er hierdoor een 4° variabele nodig was, is de bestaande controle gewijzigd in 2 nieuwe flexibele controles.

 • Controle op minimumwaarde coëfficiënt (x) voor statu(u)t(en) (y) en selectietype(z)

 • Controle op maximumwaarde coëfficiënt (x) voor statu(u)t(en) (y) en selectietype(z)

Als voor jouw omgeving deze flexibele controle reeds bestond zal de splitsing automatisch gebeuren tijdens de release zodat de voorwaarden van de controle ongewijzigd blijven.


Voorbeeld: Oude controle "minimum 1 en maximum 3 voor statuut 100" is geworden "minimum 1 voor statuut 100" en "maximum 3 voor statuut 100".  

Indien nodig kan je zelf de controle uitbreiden met selectietype.Er is een klantoptie CCBC toegevoegd die ervoor zorgt dat een gebruiker geen contract kan bewaren voor een klant zonder coëfficiënten (voor het statuut en selectietype).

Dit laat toe om processen te configureren waarbij coëfficiënten centraal worden beheerd, zodat contracten voor bepaalde klanten correct gefactureerd worden.

Als de klantoptie toegevoegd wordt voor een klant, dan wordt een blokkerende melding getoond bij het bewaren van een contract (als er geen coëfficiënt bestaat voor de eindklant).

Het is mogelijk om voor elke nieuwe klantenfiche deze klantoptie door het systeem standaard te laten toevoegen. Contacteer hiervoor customercare@prato.be.


Lijsten

We hebben een nieuwe querylijst toegevoegd: "Overzicht attesten met contract per maand".

Bugfixes


ASR

 • Bij het aangeven van een C131B voor meerdere personen, gebeurde het soms dat het overzichtsscherm niet getoond werd (scherm waarin eventuele fouten te zien zijn). Dit is opgelost.CheckHub.io

 • Het documenten aanvragen scherm heeft een scrollbar gekregen.Klanten

 • Als er veel tellers zijn om op te halen kon het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat het opzoeken langer dan 30 seconden duurde. Daardoor kon je de tellers niet meer consulteren. We hebben de wachttijd verhoogd naar 2 minuten.


Prestaties

 • Door een defect kwamen sommige prestaties in de verkeerde status waardoor selfservice klanten geblokkeerd waren. Vanaf deze versie hebben we dat defect opgelost.