Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


BELANGRIJKE INFO: Wat betekent de bèta voor de API?


We zijn hard aan het werken aan de nieuwe endpoints voor contracten, prestaties en premies.  Omdat we dit niet allemaal in 1x klaar krijgen en daardoor het ook niet als volwaardig product kunnen releasen, zullen we de nieuwe endpoints vrijgeven als bètaversie.  D.w.z. dat je al een technisch onderzoek kan laten doen, eventueel een kleine implementatie in test, maar we raden het nog af om de bèta endpoints in een productieomgeving te gebruiken. De reden hiervoor is dat de domeinmodellen niet stabiel zijn en nog kunnen wijzigen met een volgende versie.


Voor de endpoints in bèta is in Swagger deze tekst zichtbaar.Als de endpoints stabiel zijn, zal de bèta aanduiding verwijderd worden. We zullen dit communiceren via de release notes.API        

Nieuw toegevoegd            

Er is een nieuw endpoint voorzien om prestaties van een contract te kunnen opvragen.

Dit endpoint laat toe om alle prestatie op te vragen voor een contract met een bepaald contract id.

GET /integration/employmentContract/{employmentContractId}/performances

de url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

de query-parameters zijn :

 •  code : om te filteren op 1 code (vb. AD)

 •  fromdate : om te filteren op datum vanaf (incl.)

 •  untildate : om te filteren op datum tem

 •  pagenumber : de pagina afhankelijk van de pagesize

 •  pagesize : default 10, maximum 100        

Er is een nieuw endpoint voorzien om een prestatie van een contract te kunnen opvragen.

Dit endpoint laat toe om 1 prestatie o.b.v. een id op te vragen voor een contract met een bepaald contract id.

GET/integration/employmentContract/{employmentContractId}/performance/{performanceId}

de url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

 •  :performanceId --> kan je opvragen via de endpoints van /integation/employmentcontract/{id}/performance


Er is een nieuw endpoint voorzien om premies van een contract te kunnen opvragen.

Dit endpoint laat toe om alle premies op te vragen voor een contract met een bepaald contract id.


GET /integration/employmentContract/{employmentContractId}/premiums


              de url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

           

  de query-parameters zijn :

 • code : om te filteren op 1 premiecode.

 • fromdate : om te filteren op datum vanaf (incl.)

 • untildate : om te filteren op datum tem

 • pagenumber : de pagina afhankelijk van de pagesize

 • pagesize : default 10, maximum 100


Er is een nieuw endpoint voorzien om een premie van een contract te kunnen opvragen.

Dit endpoint laat toe om 1 premie o.b.v. een id op te vragen voor een contract met een bepaald contract id.


GET /integration/employmentContract/{employmentContractId}/premium/{premiumId}


de url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

 •  :premiumId--> kan je opvragen via de enpoints van /integation/employmentcontract/{id}/premium    

Er is een nieuw endpoint voorzien om de klantenopties van een klant te kunnen opvragen. Dit endpoint laat toe om een lijst van klantenopties op te halen toegekend aan een klant.

GET/integration/client/{clientId}/options

de url-parameters zijn :

 • :clientId--> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client

Er is een nieuw endpoint voorzien om de klantenopties van een klant te kunnen toevoegen.

POST /integration/client/{clientId}/options

de url-parameters zijn :

 •  :clientId--> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client


Op dit moment is het enkel mogelijk om codes toe te voegen van het type "Ja". Andere codes zullen toegevoegd worden met een volgende release.

De codes met type "Ja" zijn : BN,EMZB,FPF,GBN,GPA,GPP,GUP,KAPP,KKPP,MIU,NKP,PIM,AVO,GVA,SYND,VCA,TTP,VWB,VUT,BCGAS,CRN,TGP,GGC,IAV,IKV,KGM,PPU,PAP,AOF,BM,EFT,FTOT,FZD,GAF,SFK,TAK,TDA,TKN,TKP,TOFALWAYS,UCF,VAF,SFN,KLBB,IBV,GKC,BIN,GCI,BBKT,VCSK,GOK,SFUF,NPA,TGW,PIU,CCBC

Er is een nieuw endpoint voorzien om de klantenopties van een klant te verwijderen.

DELETE /integration/client/{clientId}/options/{optionid}

de url-parameters zijn :

 •  :optionId--> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client/{clientid}/options

Er is een nieuw endpoint voorzien om een klant arbeidsklaar te maken. Na het arbeidsklaar maken is het mogelijk om contracten voor de klant aan te maken.

PUT /integration/client/:clientId/setreadyforemploymentcontracts

de url-parameters zijn :

 •  :clientID --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client


Controles zoals vakbondsopties, minimaal 1 werkregime aanwezig, GBN voor klanten zonder BTW-nummer, .... enz. wordt ook uitgevoerd.

Klantopties kunnen worden beheerd via /integration/client/{clientId}/options

Werkregimes kunnen worden beheerd via /integration/client/{clientId}/workregime


Het is niet mogelijk om een klant meer dan 1x arbeidsklaar te maken.

Er is een nieuw endpoint voorzien om een weekcontract aan te maken met de verplichte velden + werkregime en rooster.

Het is nog niet mogelijk om een contracten van >1 week of onbepaalde duur aan te maken.

POST /integration/employmentcontract

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven om een nieuw weekcontract te bewaren :

 • Branch (Kantoor)

 • BeginDate (Begindatum)

 • EndDate (Einddatum)

 • ClientId (KlantId)

 • StatuteId (WerknemerNummer)

 • JobdescriptionId (FunctieId)

 • HourlyWage (Uurloon)

 • ReferenceWage (Referteloon)

 • Coefficient (Coefficient)

 • SelectionTempworker (SelectieUitzendkracht)

 • RemunerationMethod (Bezoldigingswijze)

 • Type (Type)

 • ReasonOfEmployment (ContractReden)

 • MeansOfTransport (Vervoersmiddel)

 • ClientWorkRegimeId (KlantWerkregimeId)

 • WorkingSystem (Stelsel)

 • Q (Q)

 • S(S)

 • WeeklyHoursFulltime (UrenWeekVoltijds)

 • WeeklyHoursPartime (UrenWeekDeeltijds)

 • WorkTimeReductionUnpaid (OnbetaaldeADV)

 • WorkTimeReductionPaid (BetaaldeADV)

 • WorkSchedule (Werkrooster)

Aan het endpoint POST /integration/employmentcontract zijn volgende attributen toegevoegd en geïmplementeerd :

 •  ProfileId --> Kan opgehaald worden via endpoints /integration/client/{clientid}/profile

 •  FunctionDescription --> functieomschrijving in vrije tekst

 •  TaxExemptionImmovablePropertyWork --> ja of nee voor BV-vrijstelling onroerende staat

 •  MealVoucherManualCalculation --> ja of nee of MC's manueel moeten berekend worden

 • VacancyId --> Een aanvraag/vacature als reden = "instroom".

 • PlaceOfEmployment --> Plaats tewerkstelling (tekst, niet gestructureerd)

 • ExtraInfo --> extra informatie (tekst)

Het nieuwe endpoint om contracten op te halen is uitgebreid met informatie over Dimona.

GET {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid

geeft terug :

 •  DimonaNummer

 •  DimonaTijdstip (van de laatste actie die door PratoFlex naar de RSZ werd verstuurd)

 •  Status : Accepted, Rejected, Cancelled, Processing of Blocked

Er is een nieuw attribuut "payperiod" toegevoegd aan de responses van de endpoints /integation/employmentcontract.


Dit attribuut kan gebruikt worden om de prestatiestatus te wijzigen (vb. klaar voor verloning). De prestatiestatus wijzigen kan met het endpoint /integration/performancestate waarvoor er een variabele "payperiod" beschikbaar (en verplicht) is.


                                                Nieuw toegevoegd als bèta versieHet POST model van een nieuw contract is beschikbaar gemaakt als bèta versie. 
De response van de POST zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het POST model om prestaties voor een contract aan te maken is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

De response zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het GET model om prestaties voor een contract in te lezen is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

De response zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het PATCH model om prestaties voor een contract te wijzigen is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

De response zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het DELETE model om prestaties voor een contract te verwijderen is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het POST model om premies voor een contract aan te maken is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

De response zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het GET model om premies voor een contract in te lezen is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

De response zal altijd dezelfde informatie bevatten.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het DELETE model om premies voor een contract te verwijderen is beschikbaar gemaakt als bèta versie.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.

Het PUT model om een betaalperiode status te wijzigen is beschikbaar gemaakt als bèta versie. Deze endpoints kunnen gebruikt worden icm POST, PATCH en DELETE van prestaties en premies om correcties uit te voeren of om de status te verzetten naar een volgende of vorige stap (vb. Zet klaar voor verloning, maak correctie/herziening, ...).

De response van de PUT zal voorlopig altijd als response 200 teruggeven.

In volgende versies wordt de implementatie voorzien.


Wijzigingen


Er is een breaking change gebeurd aan GET /integration/employementcontract/{id}


Omdat pauze (break) en aantal uren gewerkt (timeworked) in 100'en worden uitgedrukt in PratoFlex is hiervoor ook de API aangepast. De vorige versie gaf deze uren terug in 60'en.


Met deze versie is dit het correcte model :


Integration.EmploymentContract.WorkSchedulePart {

break (number, optional),

costcenterid (integer, optional),

departmentid (integer, optional),

shift (string, optional): Issue a GET request to /integration/codes with kind 45 for all possible codes ,

start (string, optional): Format: HH:MM ,

stop (string, optional): Format: HH:MM ,

timeworked (number)

}Wijzigingen in bèta versie


Er is een wijziging gebeurd aan de modellen EmployementContract. 

Omdat deze nog in bèta zijn, hebben we hiervoor een breaking change uitgevoerd.

 • Het attribuut "EmployeeNumber" is gewijzigd naar "StatuteId".  Zo is de naamgeving consistent met de resultaten uit GET /integration/person/{id}/statute. De wijziging is gebeurd aan de modellen van de 

GET, POST en PATCH.

 • Het is vanaf nu niet meer mogelijk om tijdstippen voor de begin- en einddatum door te geven. Er zal hiervoor een foutmelding "Invalid model The field BeginDate should not contain time." en/of "Invalid model The field EndDate should not contain time." gegenereerd worden. Deze wijziging is uitgevoerd voor de POST en PATCH.


Omdat we een aantal wijzigingen hebben moeten uitvoeren aan het endpoint GET /integration/employmentcontract is ook dit endpoint opgenomen als bèta versie. Via de GET is het reeds mogelijk om een week- of dagcontract op te vragen. Een contract dat langer duurt dan 1 week en van de onbepaalde duur is nog niet geïmplementeerd.


Wijzigingen met deze release :

 • Als er geen referteloon gekend is dan wordt het referteloon gelijkgesteld aan het bruto uurloon (het referteloon is een verplicht attribuut voor contracten van het redesign scherm).

 • Maandloon was verplicht en is nu optioneel.

 • Alle decimalen zijn geformatteerd met 2 of 4 cijfers na de komma.Klanten

Er werd een klantoptie MAXADV "Dagmaximum voor ADV-opbouw" voorzien.

Bij het uitvoeren van de complete ADV-telling bij een klant moet men rekening houden met dit dagmaximum voor ADV-opbouw, ongeacht statuut-niveau, werkregimes enz.

Er is een nieuw recht toegevoegd dat toelaat de gebruikers al of niet de (facturatie-) coëfficienten te laten beheren op klantniveau. Het nieuwe recht "Coëfficiënten beheren" wordt initieel voor alle gebruikers ingesteld op dezelfde manier als het recht "Klanten beheren". 

Personen                                                

Er zijn twee nieuwe detailtypes bij attesttype "RSZ-verminderingen" toegevoegd

 • 3705 Doelgroepvermindering relance corona - andere

 • 3706 Doelgroepvermindering relance corona - zwaar getroffen

Prato payroll klanten: voor de toelichting i.v.m. de algemene en bijzondere voorwaarden voor de toepassing van de doelgroepvermindering relance corona verwijzen we naar de communicatie die hierover begin oktober werd verstuurd en naar het artikel op onze website. 


BugfixesContracten

 • Er was een defect dat zich voordeed wanneer je de afstand woon-werk wilde berekenen op een contract en het adres van tewerkstelling bevatte in Google een onverwacht teken.

Dit resulteerde dan in een systeemfout en geen berekende afstand, maar vanaf deze versie wordt de afstand terug correct berekend.

 • We hebben tijdens een vorige versie een extra controle ingebouwd dat het laatste subcontract van een mastercontract niet mocht worden verwijderd. Daardoor is er een probleem ontstaan met het annuleren van Dimona. Dimona lukte niet omdat het laatste contract niet weg was. Een vicieuze cirkel... Met deze versie hebben we opgelost dat Dimona wel geannuleerd kan worden, ook al is er nog een laatste subcontract. De voorwaarden om een Dimona te mogen annuleren zijn ongewijzigd gebleven.


Dimona

 • De foutmelding Dimona "jonge werknemer zonder ervaring" is een informatieve melding van de RSZ, en deze wordt automatisch afgehandeld. 

Dit gebeurde echter niet in uitzonderlijke gevallen,  dit is nu opgelost.                    

Documenten

 • De ADV uren (onbetaald en betaald) zullen altijd getoond worden met 2 decimalen.

(2 wordt afgedrukt als 2.00, 2.1 wordt afgedrukt als 2.10, 2.11 afgedrukt als 2.11)


Klanten

 • Wanneer er een klantnummer werd toegekend aan een klant op het moment dat er ook een profiel aangepast werd voor diezelfde klant, dan kon het zijn dat het klantnummer foutief gewist werd. Vanaf deze versie hebben we er voor gezorgd dat dit zich niet meer kan voordoen.


 • Er konden zich problemen voordoen wanneer twee verschillende gebruikers eenzelfde klant aanpassen. We hebben nu een melding ingebouwd die een gebruiker blokkeert om een klant op te slaan wanneer er reeds andere wijzigingen zijn gebeurd aan de klant sinds het inladen van het scherm.

 • Er was een probleem waardoor contacten de rechten tot self-service bleven behouden na het uitschakelen in het contactenscherm in de klantenfiche. We hebben dit probleem sinds deze versie opgelost.