Functionele verbeteringen 

  • We hebben de detailtypes "Bevallingsrust" en "Arbeidsongeval" toegevoegd als opties voor het veld detailtype bij Werknemersattesten van het type "Attest voor verloning" (voor sommige klanten waren deze reeds beschikbaar). 
  • We tonen vanaf nu een waarschuwing als je geen cheque type hebt aangeduid bij het genereren van het rapport Achterstallige cheques particulieren. 
  • Bij het laden van de mogelijke matches in de vervangingsmodule, tonen we nu een overzicht van particulieren/werknemers waarvoor de route niet berekend kan worden. Zo is het steeds duidelijk waarom deze personen niet in de lijst van de vervangingen verschijnen. 


Bugfixes 

● We hebben een bug opgelost waardoor het terug mogelijk is om planningsitems op te slaan die door een correctie verwijderd zijn. 

● We hebben de vertaling van het Rapport Qtheoplanning versus Qplanning gecorrigeerd. ● We hebben een bug opgelost die problemen gaf bij het aanpassen van geplande prestaties na 17 uur. 

● We hebben een bug opgelost zodat het niet langer mogelijk is om per ongeluk deelbare uren in te plannen in de theoplanning. 

● We hebben een bug opgelost die toeliet om in de theoplanning per ongeluk items aan te maken van minder dan een uur. 

● We corrigeren nu de einddatum van de vorige contractbijlage indien de laatste contractbijlage verwijderd wordt. 

● Het is nu mogelijk om 2021 en 2022 te selecteren bij het genereren van afwijkingsdocumenten (we nemen het huidige jaar plus 1). 

● We hebben de Franse vertaling van het rapport van de prestatiestaat geüpdatet. ● We hebben een bug opgelost in het automatisch aanpassen van grote hoeveelheden planningsitems bij het opslaan van de werknemersfiche. 

● We hebben een bug verholpen die ervoor zorgde dat je geen vervangingen kon aanmaken in het tabblad “Werknemer permanent” van de vervangingsmodule. Koppeling Sociaal Bureau Prato 

● Bij de export naar PratoFlex toonden we het overzichtsscherm twee keer. Dit hebben we verholpen. 

● We geven nu een betere foutboodschap weer als we een werknemer met een lege theoplanning exporteren naar het Prato Sociaal Bureau. 

● Na de export naar het sociaal bureau, laten we nu duidelijk zien welke exports gefaald zijn, door ze bovenaan de overzichtslijst te plaatsen. 


Maatwerk 

● Er is vanaf nu een rapport beschikbaar met een overzicht van alle werknemers die tussen twee prestaties op dezelfde dag, naar huis gaan. Dit nieuwe werknemersrapport heet “Overzicht ‘naar huis tussen 2 particulieren”. 

● Het is nu mogelijk om een rapport te genereren met een overzicht van alle prestaties met vaste kilometers. Dit nieuwe werknemersrapport heet “Overzicht vaste kilometers”. ● We laten nu toe om blokkerende meldingen te tonen, indien er te weinig kantoren gekoppeld zijn aan een werknemer. Dit minimum aantal kantoren kan nu hoger gezet worden dan 1 via een parameter. 

● Het is nu mogelijk om een waarschuwing te tonen, indien een nieuwe particulier fiche wordt aangemaakt, zonder geboortedatum. 

● Je kan nu een waarschuwing laten weergeven indien er een particulier zonder gebruikersnummer wordt bewaard. 

● We laten nu toe om blokkerende meldingen te tonen, indien er te weinig kantoren gekoppeld zijn aan een particulier. Dit minimum aantal kantoren kan nu hoger gezet worden dan 1 via een parameter. 

● De facturatiemodule vraagt nu specifiek of de facturatie digitaal of via papier moet gebeuren. Bij digitale facturatie, wordt een extra check gedaan op het e-mailadres. ● Het is nu mogelijk om bij het automatisch genereren van dagcontracten, het stelsel x5 te doen.