Functionele verbeteringen 

1. Nieuw attest detailtype ‘mantelzorgverlof’


Sinds 01/09/2020 is het mogelijk om mantelzorgverlof op te nemen (= nieuw thematisch verlof). 

De werknemer kan de prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het moet niet noodzakelijk gaan om een familie- of gezinslid. Hiervoor is wel een erkenning als mantelzorger bij de mutualiteit vereist. 


Als een werknemer mantelzorgverlof wilt opnemen, dient hij/zij hiervoor een attest in te dienen. Dit attest kan bewaard worden in CheQpoint in de werknemersfiche via het tabblad ‘attesten’. Vanaf nu kan je als detailtype ‘mantelzorgverlof’ kiezen als je als het hoofdtype ‘thematisch verlof’ is. 


2. Contractbijlagen van bepaalde duur


Momenteel is het reeds mogelijk om in CheQpoint contractbijlagen te maken van onbepaalde duur. Het wordt vanaf nu ook mogelijk om in CheQpoint te werken met contractbijlagen van bepaalde duur. 


In tegenstelling tot een contractbijlage van onbepaalde duur, heeft een contractbijlage van bepaalde duur steeds onmiddellijk een einddatum. 


Meer informatie over de werking van de contractbijlagen van bepaalde duur vind je terug op de kennisbank: https://prato.freshdesk.com/a/solutions/articles/29000038065?lang=nl 

Deze feature is niet standaard beschikbaar en moet geactiveerd worden. Neem gerust contact op met Customer Care als je deze functionaliteit wil gebruiken. 


3. Standaard template en inhoud contractbijlagen verbeterd


In het kader van de nieuwe contractbijlagen van bepaalde duur, hebben we ook de standaard template voor bijlagen verbeterd. Indien je de standaard template gebruikt, zal de inhoud er nu dus een beetje anders uitzien. We hebben hard gewerkt om de bijlagen templates terug te brengen tot één standaard template die dankzij de juiste variabele voor verschillende situaties gebruikt kan worden. Zo zijn we consistenter in de inhoud doorheen de verschillende bijlagetypes. Tegelijkertijd heeft onze legal afdeling de nieuwe template ook nog eens gereviewed, om zeker te zijn dat we juridisch gezien correct en sluitend zijn met onze nieuwe inhoud. 


Voor klanten met maatwerk bijlagen/contracten verandert er niets. Deze blijven gewoon werken (ook in eventuele samenwerking met onze standaard template). 


4. Bestandstype elektronische dienstencheques CheQpoint


In het menu voor het inlezen van elektronische dienstencheques, selecteren we nu standaard Sodexo Excel, in plaats van Sodexo CSV. 5. Automatisch valideren ingelezen elektronische dienstencheques


We hebben het systeem voor het inlezen van elektronische dienstencheques (EDC’s) ook verder verbeterd. Vanaf nu is het mogelijk om de EDC’s die worden ingelezen in CheQpoint, via een Sodexo Excel bestand, automatisch te valideren indien er een match met een prestatie wordt gevonden. Voorheen moesten deze gematchte cheques ook nog gevalideerd worden in Prato Home. Het is nu dus mogelijk om deze validatie automatisch te laten verlopen, zodat in Prato Home enkel nog de cheques die we niet konden matchen, afgehandeld moeten worden. 


Deze feature is niet standaard beschikbaar en moet geactiveerd worden. Neem gerust contact op met Customer Care als je deze functionaliteit wil gebruiken. 


4

Bugfixes 


1. Statussen elektronische dienstencheques CheQpoint


Wanneer het bestand om elektronische dienstencheques te valideren in CheQpoint wordt ingelezen, wordt vanaf nu de omschrijving van de statussen getoond i.p.v. het ID. 
2. Gebruikersnummer in rapport prestatiestaat


Maatwerk 


In het rapport prestatiestaat vullen we nu het gebruikersnummer van de particulier in, dat als "standaard" staat gemarkeerd in de particulierenfiche. 

5

3. Verzenden statuten naar PratoFlex


Koppeling Prato loonadministratie 


Er waren in het verleden problemen doordat één type werknemersstatuut meerdere malen wordt doorgestuurd naar PratoFlex. Dit kwam voor indien een werknemer die eerder al gewerkt had onder een bepaald statuut, en dan na een periode van werken onder een ander statuut, terug ging naar werken onder het eerdere statuut. Dit eerste statuut, bestond dan twee keer in PratoFlex, en dat is niet de bedoeling. In deze versie, zorgen we ervoor dat dit statuut geen tweede keer wordt doorgestuurd. 


Een voorbeeld: 

Soms schakelen werknemers over naar eerder gebruikte statuten. Als een huishoudhulp werkt onder het statuut student in de eerste helft van 2020 maar in de loop van 2020 moet hij/zij veranderen naar het statuut werkstudent (je mag immers maar een bepaald bedrag verdienen/een bepaald aantal uur werken onder het statuut student), dan kan deze persoon in 2021 terug (voordelig) werken onder het statuut student, dus zal hij/zij ook terug willen overschakelen naar dit statuut dat al eerder gebruikt werd (in 2020). 


Als wij dit in CheQpoint doorgeven, dan sturen wij eerst een nieuw statuut student door naar PratoFlex in 2020, vervolgens een nieuw statuut werkstudent in 2020, en tot slot opnieuw een nieuw statuut student in 2021. Dit laatste laat PratoFlex echter niet toe. Je kan niet tweemaal hetzelfde type statuut aanmaken voor één persoon. We gaan dit probleem oplossen door het statuut niet langer door te sturen naar PratoFlex, als PratoFlex al eerder een statuut van dit type ontvangen had voor die persoon. 

PratoFlex registreert de nieuwe statuut wissel sowieso als er een nieuw contract binnen komt. 


4. Rechten voor aanmaken retroactieve contracten


Koppeling Prato loonadministratie 


Vanaf nu kunnen de rechten rond het retroactief aanmaken van contracten, per rol ingesteld worden. Er kan ingesteld worden hoe ver in het verleden je terug mag gaan om een contract alsnog aan te maken. 

Indien je de rechten van een bepaalde rol in CheQpoint wil laten aanpassen om dit mogelijk te maken contacteer dan Customer Care. 


5. Keuzelijst opleidingen werknemersfiche


De verschillende soorten opleidingsniveaus waren niet altijd helemaal zichtbaar. We hebben een aanpassing gedaan zodat de opties in de volgende versie volledig verschijnen. 
6. Foutmelding na refreshen vervangingsmodule 


We hebben een error verholpen in de vervangingsmodule die getoond werd als er te snel gerefresht werd. 


7. Franse vertaling werknemer uit dienst


Er werden enkele Franse vertalingen toegevoegd in het scherm van de procedure ‘werknemer uit dienst zetten’. De hoofdingen die in het Nederlands weergegeven werden, zullen in deze versie in het Frans staan. 


8. Foutmelding bij wisselen werknemersfiche 


We hebben een bug opgelost die een error gaf bij het wisselen van werknemersfiche. Onderstaande foutmelding bij het wisselen van de werknemersfiche werd verholpen in de volgende versie. 9. Aanpassingen beroepsinkomen partner


We hebben ervoor gezorgd dat er geen partnerinkomen kan doorgegeven worden in geval van burgerlijke staat "ongehuwd" of "wettelijk gescheiden". 

Indien de burgerlijke staat “Feitelijk samenwonend” is, kan je alleen nog meegeven dat er geen partnerinkomen is. Bij “Feitelijk gescheiden” is het dan weer mogelijk om alsnog door te geven dat er een partnerinkomen is. 


10. Bugfix Qtheoplanning vs QplanningMaatwerk 

We hebben een bug opgelost waardoor het terug mogelijk is om het rapport "Qtheoplanning vs Qplanning" te genereren, ook wanneer er een huishoudhulp is die in dezelfde maand uit dienst en weer in dienst is gekomen. 


11. Nationaliteit Palestina


Je hebt nu de mogelijkheid om Palestina te selecteren in het veld nationaliteit. 


12. Sorteren grote groepen particulieren 


Het is nu mogelijk om grote groepen particulieren te kunnen sorteren in CheQpoint. Als er zeer veel particulieren onder één kantoor hingen, dan gaf dit in het verleden soms problemen.