Functionele verbeteringen 


1. Particulier opmerking in vervangingsmodule 

Maatwerk 

Het is nu mogelijk om in de vervangingsmodule een opmerking toe te voegen voor een particulier, in het tabblad "Permanent werknemers", zoals dit reeds mogelijk was op het tabblad “Permanent particulieren”. Je kan dit doen met een rechtermuisklik op de gewenste particulier, en vervolgens te kiezen voor “Particulier opmerking…”. 

De opmerking kan je vervolgens ingeven in de getoonde popup. De ingegeven opmerking verschijnt vervolgens ook in de kolom “Opmerking”. 


2. Nieuwe subtypes attest progressieve tewerkstelling 


Er zijn nu twee nieuwe subtypes voor progressieve tewerkstelling beschikbaar: ziekte en arbeidsongeval. 

3. Standaard ziekte code bij nieuwe ziekteperiode 


Maatwerk 

Het is vanaf nu mogelijk om te configureren welke prestatiecode we standaard kiezen bij het aanmaken van een nieuwe ziekteperiode. 

4. Aantal dagen en uren werkhervatting bij attest progressieve tewerkstelling 


Het is nu mogelijk om het aantal uren en dagen werkhervatting mee te sturen bij het aanmaken van attesten van progressieve tewerkstelling. 

5. Werknemers zonder contract en planning niet weergeven op waarschuwingslijst bij correcties 


Koppeling Prato loonadministratie 

Werknemers zonder contract en planning, komen nu niet meer voor op de waarschuwingslijst bij de export van de correcties. Deze werknemers hebben immers geen prestaties, en bijgevolg ook geen correcties. Op de waarschuwingslijst van de export van prestaties en vergoedingen, komen ze wel nog voor. Bugfixes 


1. Foute suggestie einddatum vorige bijlage onbepaalde duur 

Bij het aanmaken van een bijlage van onbepaalde duur, die volgt op een eerdere bijlage van onbepaalde duur, geven wij een suggestie als einddatum voor de eerdere bijlage. De datum die we gaven als suggestie, was jammer genoeg niet juist indien de aanmaakdatum van de nieuwe bijlage verschilt van de startdatum van de nieuwe bijlage. Dit probleem is nu opgelost. De suggestie die je krijgt als einddatum, is nu correct en zorgt ervoor dat de bijlagen mooi op elkaar aansluiten. 


2. Voltijds-Deeltijds van een bijlage bepalen door Q te vergelijken met S 

In het verleden erfden we de eigenschap voltijdse of deeltijdse arbeidsregeling over van het moedercontract bij het aanmaken van een bijlage. Vanaf nu vergelijken we de S met de Q, bij het aanmaken van bijlagen, om te bepalen of het gaat over een voltijdse of deeltijdse bijlage. 


3. Wijzigen van contracten in het verleden 

We hebben een bug opgelost waardoor het in sommige gevallen onterecht niet mogelijk is om contracten uit het verleden te wijzigen.