Functionele verbeteringen 

1. Indexatie van de vergoedingen 


Op 01/10/2021 worden de lonen en vergoedingen voor dienstenchequemedewerkers geïndexeerd. De nieuwste versie van CheQpoint zorgt ervoor dat de vergoedingen die worden uitbetaald voor verplaatsingen vanaf 01/10/2021 berekend worden met de indexatie van toepassing. Vergoedingen die plaatsvonden voor 01/10/2021, worden niet geïndexeerd, zelfs al worden ze pas uitbetaald na 01/10/2021. 


Indien je gebruik maakt van een externe hosting partner, installeer dan tijdig deze versie om te voorkomen dat er foutieve vergoedingen berekend en uitbetaald worden. 


Let op: de loonindexatie gebeurt niet automatisch in CheQpoint. Dit moet een gebruiker met de Administrator- of Payroll-rol doen via Extra>Lonen>IndexeringKlanten die Prato als loonsecretariaat hebben, ontvangen hierover nog een extra communicatie via de Prato Payroll dienst. 


2. Makkelijkere bepaling van startdatum voor contracten bepaalde duur 

Tijdens het aanmaken van een nieuw contract van bepaalde duur, is het nu mogelijk om een startdatum te kiezen die na de einddatum ligt. Indien je dit doet, wordt de einddatum automatisch naar achter geschoven. Zo is het makkelijker om de juiste startdatum van een contract te kiezen. 


● Een voorbeeld: De startdatum van het nieuwe contract van bepaalde duur is 24/09 en de einddatum is ook 24/09. Als je nu de startdatum aanpast naar 25/9 dan schuift de einddatum ook op naar 25/9 (terwijl je vroeger eerst de einddatum moest aanpassen om de startdatum te kunnen opschuiven). Bugfixes 


1. Foutieve S-waarde voor werknemer met twee kantoren 

Indien een werknemer gelinkt is aan meerdere kantoren, dan werd de S-waarde soms fout opgehaald bij het aanmaken van een contract. Dit probleem is verholpen. 


2. Qc veld correct bij een bijlage op een bijlage 

Werknemers met een bijlage onder een bijlage, hadden in hun fiche in het tabblad “Theoretische planning” de foute Qc (Q-waarde uit het contract/bijlage) staan bij de theoplanning waarvoor de bijlage van toepassing is. Vanaf nu geven we deze Qc terug correct weer. 


3. Vervangingsmodule correct herladen na toevoegen opmerking 

Als je via de vervangingsmodule een opmerking toevoegt aan een werknemer, dan wordt de vervangingsmodule nu terug correct herladen. Vroeger was dit niet het geval, en dit leidde soms tot foutieve vervangingsvoorstellen.