Functionele verbeteringen 

API        

Voor de endpoints om prestaties & premies voor een contract op te halen is een query parameter "orderby" toegevoegd zodat je zelf de volgorde kan bepalen.

Met deze versie is enkel voorzien om te sorteren volgens id (oplopend en aflopend). Zo kan je met reeds bestaande parameters "paginatie" bepalen of de meest recente of oudste gegevens worden opgehaald.

Op deze manier kan de parameter worden gebruikt.

Meest recente eerst :

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/performances?orderby=id.desc

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/premiums?orderby=id.desc


Oudste eerst :

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/performances?orderby=id.asc

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/premiums?orderby=id.asc

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/performances?orderby=id

 • {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid/premiums?orderby=id


De endpoints om een klantwerkregime aan te maken of te wijzigen verwachten voor betaalde ADV codes uit PratoFlex. 

Omdat de codes verschillend zijn voor het oude en nieuwe (redesign) contractenscherm hebben we er een enumeratie van gemaakt. De API zal zelf zorgen voor de vertaling naar de interne codes en dat afhankelijk van welk contractscherm geactiveerd is.


De mogelijk enum waardes zijn :

 • worktimereductionfulltime (string) = ['paid', 'unpaid', 'no_reduction', 'paid_and_unpaid']

 • worktimereductionparttime (string) = ['paid', 'unpaid', 'no_reduction', 'paid_and_unpaid']


Deze wijziging is een breaking change voor de API. Gelieve uw websitebouwer of integrator op de hoogte te brengen van deze wijziging.

(op het moment van het maken van de RN was het endpoint nog niet in gebruik)


Het nieuwe endpoint om contracten op te halen (GET {{url}}/webservice/integration/employmentcontract/:employmentcontractid) is aangepast zodat het vanaf nu ook contracten van onbepaalde duur en contracten die langer dan 1 week duren zal ophalen. In PratoFlex zijn dit de mastercontracten.


Het verschil met de vorige versie van de GET is dat er nu meerdere instanties van de entiteit Annex zullen teruggeven worden.


Het nieuwe endpoint om een contract aan te maken zal bij maandsplitsing altijd een mastercontract aanmaken. De reden hiervoor dat er 1 contractid wordt teruggeven. Bij splitsing naar gewone contracten zouden het 2 contractid's worden. We voorzien voorlopig geen endpoint om bij maandsplitsing 2 aparte contracten te voorzien, indien dit nodig zou zijn.

Neem je contact op met je Customer Success Manager of customercare@prato.be


Het endpoint om nieuwe contracten aan te maken kan nu ook contracten die langer duren dan 1 week en van onbepaalde duur bewaren. In PratoFlex worden dit mastercontracten.


Aan het model (request + response) van het endpoint POST {{url}}/webservice/integration/employmentcontract werd er niets gewijzigd.


Het model zonder implementatie voor het endpoint DELETE {{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId/premium/:premiumId was reeds voorzien met een vorige release. Vanaf nu zal het verwijderen ook effectief gebeuren.


De url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

 • :premiumId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract/premiums    

                    

Er is een nieuw endpoint voorzien om premies van een contract te kunnen wijzigen.

Dit endpoint laat toe om één bestaande premie te wijzigen.

PATCH /integration/employmentContract/{employmentContractId}/premium/{premiumid}


de url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

 •  :premiumid--> kan je opvragen via het endpoint GET /integration/employmentcontract/{id}/premiums


Het is vanaf nu mogelijk om via het endpoint POST {{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId/premiums nieuwe premies toe te voegen voor een contract

De url-parameters zijn :

 •  :employmentContractId : kan je opvragen via de endpoints /integration/employmentcontract


Er is een nieuw endpoint voorzien om prestaties van een contract te kunnen verwijderen.

Dit endpoint laat toe om een bestaande prestatie te verwijderen obv een contract-id.

DELETE /integration/employmentContract/{employmentContractId}/performance/{performanceid}

de url-parameters zijn :

 • :employmentContractId --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/employmentcontract

 • :performanceid --> kan je opvragen via /integration/employmentcontract/{id}/performances


De CoreAPI (webservice/integration in Swagger) is aangepast zodat er rekening wordt gehouden met toegang tot kantoren. Een token (een login voor de API) wordt ook geconfigureerd via een personeelsfiche die toegang krijgt tot kantoren. 

In de vorige versie kreeg een token toegang tot alle kantoren binnen de vennootschap. Vanaf deze versie zal er rekening worden gehouden met de toegekende kantoren die ingesteld zijn. Dit wijziging is niet gebeurd voor de BasicAPI (webservice/sollicitation in Swagger)


                                                


Bugfixes


Algemeen

 • We hebben  een aanpassing gedaan in de tab contactpersonen. Hier kun je een parameter activeren waardoor je enkel nog contactpersonen kunt wijzigen, maar niet meer kunt toevoegen/verwijderen. 


API

 • Bij het wijzigen van werkregimes via de API kon het voorkomen dat een bepaald veld van een klantenfiche onterecht leeg werd gemaakt. Je kreeg dan bij het bewaren van een contract onterechte foutmeldingen i.v.m. controles Uren voltijds t.o.v. GUR. Dit probleem is opgelost met versie.

            

ASR

 • Een probleem waardoor de C4 niet kon aangemaakt worden in specifieke situaties (waarbij sprake is van 2 niet aanvaarde kwartalen) is opgelost.


 • Bij het automatisch aanmaken van een C4 document ontstond er een systeemfout wanneer er ook personen zijn die als gearchiveerd gemarkeerd zijn. Dit is opgelost, gearchiveerde personen worden niet meegenomen in de automatische aanmaak C4.

(Opmerking: automatisch aanmaken van de C4 is een betalende module.)Contract Redesign

 • Er werd in bepaalde gevallen een onterechte waarschuwende melding "Gelieve aantal km te controleren" getoond na het bewaren van een contract. Deze melding wordt enkel nog getoond indien relevant.


 • Als de filter op datum voor een loon- of facturatieformule werd leeggemaakt, dan werd een systeemfout getoond. We hebben deze systeemfout opgelost. Als er geen datum wordt doorgegeven zullen alle formules getoond worden.