Aankondiging


 1. Update naar nieuwe versie .net 6


Speciale actie ondernemen indien geen hosting bij Prato!


We hebben CheQpoint en de API geüpdatet naar .net 6. Hierdoor moeten er een aantal speciale acties ondernomen worden indien de hosting niet door Prato verzorgd wordt:


 1. CheQpoint versie 156.1 moet geïnstalleerd zijn, alvorens versie 158 geïnstalleerd wordt. De standaard versie 156.0 is niet voldoende, het moet specifiek versie 156.1 zijn.


 1. De volgende packages moeten geïnstalleerd zijn op de server(s) waar CheQpoint op staat:


 1. .NET Desktop Runtime 6 - x64
  Het versienummer kan hoger zijn dan in onderstaande printscreen. Dit is geen probleem. Je neemt best de huidige versie.


 1. Indien je gebruik maakt van de API, moeten ook de volgende packages aanwezig zijn op de server waar de API geïnstalleerd is:


 1. ASP>NET Core Runtime 6 - Windows Hosting Bundle


 1. Nakijken minimumlonen vanaf februari 2022


Vanaf februari 2022 gelden nieuwe minimumlonen. Via een hotfix hebben we zowel de km-vergoedingen, als de nieuwe minimumlonen juist gezet. We hebben gemerkt dat bij sommige klanten de minimumlonen nogmaals geïndexeerd zijn via de Indexatie Tool. 


Je kan dus best even nakijken of de nieuwe standaardlonen die staan ingesteld in CheQpoint, correct zijn. Deze lonen kan je vinden onder Instellingen -> Globale instellingen -> Tabblad Lonen. 


De nieuwe minimumlonen zijn de volgende:


 Anciënniteit

 38u/week  

 Minder dan 1 jaar 

 11,81 €

 Ten minste 1 jaar

 12,26 €

 Ten minste 2 jaar

 12,41 €

 Ten minste 3 jaar

 12,55 €Indien voor jou de verloning afgehandeld wordt door Prato, dan kijken wij dit voor jou na, en hoef je dus niets te doen.

Functionele verbeteringen 


 1. Kolomhoofden toevoegen in Sodexo Export Excel


We hebben headers toegevoegd aan het Excel-bestand dat we genereren bij een export van prestaties naar Sodexo. Zo voldoet ons bestand aan de nieuwe standaard van Sodexo. 1. Duidelijke waarschuwing bij aanmaken bijlage Volledige LBO


Indien er als Reorganisatiemaatregel "Volledige LBO" wordt aangeduid bij het aanmaken van een bijlage, dan is het niet nodig dat hiervoor een bijlage ondertekend wordt. Bijgevolg registreren we de bijlage zonder hier effectief een document voor te genereren. Dit is normaal gedrag. We proberen dit nu ook duidelijk aan te geven in CheQpoint tijdens het aanmaken van zo een bijlage, om zo hopelijk verwarring te voorkomen. 1. PratoHome: grotere periodes mogelijk bij opvragen cheques


In PratoHome is het nu mogelijk om grotere periodes te gebruiken bij het opvragen van cheques. Voorheen kregen we soms foutmeldingen indien we voor grotere periodes cheques wilden ophalen. Dankzij een verbetering in de query die hiervoor verantwoordelijk is, komt deze fout niet meer voor. 1. Rekeningnummer veld weggehaald en BIC automatisch aanvullen


Het rekeningnummer-veld voor de werknemer, inclusief de knop om dit om te zetten naar een IBAN/BIC combinatie, hebben we weggehaald. In de plaats daarvan vragen we nu dat de consulent steeds het IBAN nummer invult.

Bugfixes 


 1. Issue indien te veel particulieren in vervangingsmodule


Als er extreem veel particulieren voorkomen in de vervangingsmodule, dan kreeg je een error. Deze error is verholpen. 1. Q = 0 bij enkel prestatiecodes LBO


Bij een persoon met in de theoretische planning enkel prestatiecodes die wijzen op LBO, gaven we 0 als suggestie voor de bijlage. We laten echter geen bijlages toe met een Q van 0. In de toekomst zullen we prestatiecode LBO meenemen in de suggestie van de Q, indien we enkel en alleen prestatiecode LBO terugvinden in de theoretische planning. 1. Duidelijke foutmelding bij overlappende attesten progressieve tewerkstelling


Enkel voor klanten die door Prato verloond worden


Het is niet toegestaan twee attesten progressieve tewerkstelling aan te maken, die overlappen. Dit werd echter niet duidelijk aangeven in de foutmelding die we tonen. We hebben die foutmelding verbeterd, zodat het probleem duidelijk is.


API


 1. Overzicht van de codes terug beschikbaar in Swagger


Het is via Swagger mogelijk om een overzicht te krijgen van de betekenis van de beschikbare codes voor heel veel parameters in de API. Dit overzicht is te vinden onder de CheqpointCore Selection definition in Swagger: