Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

API        

De endpoints om een rooster voor een klant aan te maken of te wijzigen zijn voorzien zodat nachtoverschrijdende roosters mogelijk zijn.


Belangrijk is dat de volgorde van de dagdelen in de juiste volgorde wordt doorgegeven.

vb. maandag : van 22 tot 2u en van 3u tot 7u


De request moet dan zijn :

{

"start": "22:00",

"stop": "02:00",

"timeworked": 4

},

{

"start": "03:00",

"stop": "07:00",

"timeworked": 4

}


De wijzigingen zijn actief voor zowel POST /integration/client/{clientId}/workschedule en PATCH /integration/client/{clientId}/workschedule/{workscheduleid}


! Breaking change aan endpoints in béta !


Het attribuut endofemploymentdate is verhuisd van het object annex naar employmentcontract.


Dit heeft gevolgen voor de responses van :

 • GET employmentcontract (response)

 • POST employmentcontract (response)

 • PATCH employmentcontract (request en response)

 • PATCH employmentcontracx/annex (response)


De Swagger pagina's zijn geüpdatet. Voor alle attributen is extra informatie toegevoegd.

Swagger kan je openen via https://{url-pratoflex}/webservice/swagger/uit/index.

Door bij de endpoints de ‘model’ (response of request) open te klikken, krijg je de informatie te zien.ASR        

Indien PratoFlex ingesteld is voor meerdere werkgeverscategoriën (Interim(097) en huishoudhulpen(597)) en er wordt voor een periode een C4 opgevraagd dan zal de C4 template genomen worden voor de desbetreffende tewerkstelling. 


 • Indien de betrokken werknemer in die periode gewerkt heeft als uitzendkracht: C4 Uitzendkracht

 • Indien de betrokken werknemer in die periode gewerkt heeft als huishoudhulp: C4 Huishoudhulp

 • Indien de betrokken werknemer in die periode gewerkt heeft als uitzendkracht én huishoudhulp: 

  • voor de tewerkstelling als huishoudhulp: C4 Huishoudhulp 

  • voor de tewerkstelling als uitzendkracht: C4 Uitzendkracht


Via de download knop worden de verschillende C4 bestanden in 1 PDF bestand aangeboden en in de documenten-tab van de persoon worden ze als verschillende documenten opgeslagen.
Contract Redesign

Betaalcontracten krijgen standaard stelsel = 5 zoals dat met het oude contractscherm ook was. Hierdoor zal een betaalcontract zonder rooster altijd stelsel = 5 krijgen. Als er wel een rooster wordt ingevuld, dan volgt het stelsel opnieuw de regels, dus het aantal dagen in het contract bepaalt het stelsel.


Er zijn een aantal optimalisaties uitgevoerd om aan te geven wanneer de kilometers opnieuw moeten worden berekend.

Als één van volgende acties gebeuren, zal de gebruiker een melding krijgen dat de kilometerberekening opnieuw moet worden uitgevoerd, het aantal kilometers wordt ook op 0 gezet :

 • De klant wijzigt

 • De persoon wijzigt

 • De afdeling wijzigt

 • De kostenplaats wijzigt

 • Het vervoermiddel wijzigt


Als het adres dat ingevuld stond bij ‘plaats tewerkstelling’ door de actie ongewijzigd blijft, dan wordt de melding niet getoond (vb. Kerkstraat 10, 3500 Hasselt is ingevuld als het adres van de klant en een afdeling wordt geselecteerd met identiek hetzelfde adres).


Er is een nieuwe klantoptie BWW - Berekening afstand woon-werk voor afdeling of kostenplaats toegevoegd.

Met deze optie kan je aangeven of de berekening van de afstand woon-werk zonder manuele tussenkomst van de gebruiker gebeurt o.b.v. een afdeling of kostenplaats


VOORBEELD:

Klant heeft klantoptie BWW = afdeling. Als via het contract een afdeling met een adres wordt geselecteerd, dan wordt dat adres automatisch ingevuld als plaats tewerkstelling EN worden de km's automatisch berekend.


Idem voor BWW = kostenplaats maar dan met het adres van de kostenplaats.


Voor eindklanten met (veel) afdelingen kan dit een handige werkwijze zijn om een aantal kliks uit te sparen met het maken van contracten.


De klantoptie BWW wordt NIET gebruikt door de API. Via de API is het noodzakelijk om het adres door te geven via het attribuut ‘placeofemployment’ in combinatie met de url parameter ‘calculatedistance’.  De reden hiervoor is dat we ervan uitgaan dat een integrator zelf het adres voor de km-berekening onder controle heeft.


Lijsten    

De lijst ‘opeenvolgende dagcontracten - interne detaillijst’ is nu filterbaar op klantnummer, de klanten die tot de gekozen kantoren horen kunnen geselecteerd worden. Indien geen klant wordt geselecteerd, dan zal de lijst opgemaakt worden voor alle klanten van de gekozen kantoren.

De lijst die opgemaakt is, wordt niet meer gegroepeerd op ondernemingsnummer maar op de klant (klantnummer), zodat per klant de dagcontracten worden gerapporteerd.Personen

Er is een nieuw attesttype 'Weigering bijkomende tewerkstelling' toegevoegd in functie van doorstroom van gegevens van CheQpoint.

Bij een ziekteattest is de einddatum nu ook verplicht in te geven.


        Bugfixes


Algemeen

 • We hebben onze logging m.b.t. remindermails uitgebreid zodat we bij vragen efficiënter kunnen zoeken naar de oorzaak.


 • De maximale veldlengte van huisnummer, bus en postcode (buitenland) is verhoogd naar 10 tekens.


API

 • Het kon voorkomen dat na het toevoegen van een statuut geen foutmeldingen werden teruggeven in combinatie met een HTTP 400. Dit is nu opgelost. 

Vb. toevoegen van een statuut voor studenten met BV 18%: De foutmelding werd niet teruggeven, met deze release zal dat wel gebeuren.


{

"errors": [

{

"code": 10006,

"context": null,

"existingid": 0,

"message": "Bedrijfsvoorheffing bij jobstudenten moet 0% zijn."

}

],

"warnings": null

}


 • We hebben een optimalisatie voorzien in onze logging zodat voor alle API calls het duidelijk is met welke login de aanvragen zijn gebeurd.


 • Er was een foutmelding ‘invalid form invalid’ die vervangen is door ‘Invalid model Einddatum moet op of na de begindatum liggen.’ Zo is het duidelijker wat er fout werd doorgestuurd.
Contract Redesign

 • Als een contract voor een student een dimona OK WARNING met overschrijding contingent heeft gekregen, dan kon je het statuut niet meer wijzigen naar een statuut van het type 'OTH' (vb. werkstudent). Dit probleem is opgelost.


Configuratie

 • Security update voor Mandrill-koppeling.Klanten    

 • Het arbeidsklaar maken van een klant gaat nu ook het toegewezen klantnummer doorsturen naar Earnie. Voorheen gebeurde dit pas na het wijzigen van andere gegevens.


 • Klantoptie PRC werd uitgeschakeld omdat deze nooit geïmplementeerd is geweest in PratoFlex.Rollen & Rechten

 • Door een defect met het recht ‘Facturatieformules readonly zichtbaar maken op klantniveau’ was het toch nog mogelijk om in bepaalde gevallen facturatieformules te wijzigen. We hebben dit defect in deze versie opgelost.


 • Door een defect met het recht ‘Loonformules readonly zichtbaar maken op klantniveau’ was het toch nog mogelijk om in bepaalde gevallen loonformules te wijzigen. We hebben dit defect in deze versie opgelost.Prestaties

 • Er worden enkel nog Earnie-meldingen getoond die relevant zijn voor de loonperiode in kwestie.