Aangepaste producten


Product

Deploy nodig

Laatste versie

CheQpoint & Autotask

2.0.166.0

Core API

2.0.166.0

PratoHome

2.0.158.0Legende


Onmiddellijke actie vereist. Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenAfbouw PratoHome

We zijn bezig met alle functionaliteit die in PratoHome zit te verplaatsen naar CheQpoint. Hierdoor kan de consulent alle dagdagelijkse handelingen in één product doen.

In versie 2.0.166 is het mogelijk om de verwerking van EDC in CheQpoint te doen. We gaan dit in samenspraak met de klant activeren. We gaan dit geleidelijk aan uitrollen.

De volgende stap in dit proces is om de import van ingescande papieren cheques in CheQpoint in te bouwen.


Functionele verbeteringen 

1. Automatische kilometerberekening

Het is nu mogelijk om de kilometerberekening elke avond automatisch uit te laten voeren. Deze berekent de afstanden die de huishoudhulp aflegt en bewaart deze in de planningsitems. We berekenen alle afstanden van een bepaalde dag in het verleden tot en met vandaag. Hoeveel dagen we teruggaan in het verleden is instelbaar. Deze functionaliteit is niet standaard actief, maar wordt geactiveerd via een parameter. Om dit te kunnen gebruiken dient de CheQpoint AutoTask Service geïnstalleerd en actief te zijn.

Let op: we berekenen enkel de afstanden, niet de kilometervergoeding.


2. Statussen EDC bij inlezen aangepast

We hebben de EDC statussen aangepast (NL & FR). Deze zijn nu gelijkgetrokken met die van Sodexo.
Je vindt dit scherm terug onder Bestand - Inlezen elektronische cheques.


3. Indexatie kilometervergoeding

In deze versie zitten de geïndexeerde bedragen voor de kilometervergoedingen. De nieuwe bedragen zijn enkel van toepassing op verplaatsingen vanaf 1/6/2022.

Deze aanpassing werd ook reeds opgenomen in CheQpoint versie 2.0.164.2.


4. Controles bij exporteren naar sociaal bureau

Bij het exporteren van de loonsgegevens naar het sociaal bureau doen we een aantal controles, bijvoorbeeld of de kilometerberekening gedaan is en of er geen niet-exporteerbare prestatiecodes meer in de planning staan. In de vorige versie van CheQpoint stopten we met het controleren van de huishoudhulp van zodra we één fout gevonden hadden. Bijvoorbeeld als we merkten dat er een probleem was met de km-berekening, dan deden we de andere controles niet meer. 

We hebben dit nu aangepast voor alle loon exports. Vanaf nu doen we altijd alle controles en geven deze weer in het overzicht. De huishoudhulp kan vanaf nu dus ook meerdere keren voorkomen in het overzicht als er meer dan één probleem gevonden werd.


Je kan in het overzicht sorteren per werknemer of per probleem. Dit doe je door te klikken op de kolomtitel.


Het is ook nog altijd mogelijk om de lijst met problemen te exporteren naar Excel.
Bugfixes

1. Theoretische planning kopiëren - schuifbalk

De schuifbalk is terug zichtbaar in het scherm voor het kopiëren van de theoretische planning naar de effectieve planning. 

Je kan dit scherm openen via de week- of maandplanning en vervolgens te klikken op “planning kopiëren”.
Via configuratie kunnen we het filter gedeelte onzichtbaar maken. Indien gewenst kunnen we dit voor jouw activeren. 


2. Inlezen elektronische identiteitskaart

Het inlezen van de elektronische identiteitskaart was niet meer mogelijk in de vorige versie van CheQpoint omdat de achterliggende technologie verouderd was. We hebben het programma nu aangepast om de identiteitskaart op een nieuwe manier in te lezen, via de webbrowser. Iedere gebruiker moet wel nog eerst manueel de browser-plugin installeren.

Deze aanpassing werd ook reeds opgenomen in CheQpoint versie 2.0.164.3.

3. Nieuwe prestatie code


In de vorige CheQpoint versie was het niet mogelijk om een nieuwe uurcode toe te voegen. Dit is nu opgelost.


CoreAPI

1. Rollen en Rechten

We hebben een API call toegevoegd die het mogelijk maakt om de Rollen en Rechten van de consulenten op te vragen.

Je kan deze opvragen via het volgend path. Get /cheqpointservice/User/{userId}/Roles. 
UserId moet je het Id van de user / consulent ingeven. Deze kan je bekomen via de call /cheqpointservice/User

Voorbeeld van een API antwoord

  • Id: 3 & 1 zijn de id’s van de rollen.

  • Description: de omschrijving

  • IsBranchSpecific

    • True -> deze rol is gekoppeld aan een kantoor

    • False -> deze rol is geldig voor alle kantoren waar de gebruiker toegang tot heeft

  • Branches: Een opsomming van één of meerdere kantoren. Dit bevat naam en kantoor id.