CheQpoint 2.0 Release Notes - Versie 168 Aangepaste producten


Product

Deploy nodig

Laatste versie

CheQpoint & Autotask

2.0.168.0

Core API

2.0.168.0

PratoHome

2.0.158.0Legende


Onmiddellijke actie vereist. Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenAfbouw PratoHome

We zijn bezig met alle functionaliteit die in PratoHome zit te verplaatsen naar CheQpoint. Hierdoor kan de consulent alle dagdagelijkse handelingen in één product doen.

Het is mogelijk om de verwerking van EDC in CheQpoint te doen. We gaan dit in samenspraak met de klant activeren. We gaan dit geleidelijk aan uitrollen.


We zijn bezig met de verwerking van papieren cheques in CheQpoint in te bouwen. 


Indexatie 


Op 01/10/2022 worden de lonen en vergoedingen voor dienstenchequemedewerkers geïndexeerd met 2%. De nieuwste versie van CheQpoint zorgt ervoor dat de vergoedingen die worden uitbetaald voor verplaatsingen vanaf 01/10/2022 berekend worden met de indexatie van toepassing. 

Vergoedingen die plaatsvonden voor 01/10/2022, worden niet geïndexeerd, zelfs al worden ze pas uitbetaald na 01/10/2022. 


Indien je gebruik maakt van een externe hosting partner, installeer dan tijdig deze versie om te voorkomen dat er foutieve vergoedingen berekend en uitbetaald worden.


Let op: de loonindexatie gebeurt niet automatisch in CheQpoint. Dit moet een gebruiker met de Administrator- of Payroll-rol doen via Extra>Lonen>IndexeringKlanten die Prato als loonsecretariaat hebben, ontvangen hierover nog een extra communicatie via de Prato Payroll dienst.


Belangrijk om te weten:

 • De indexatie van de huidige lonen kan je doen voor de indexatie datum. Je moet zelfs niet wachten op versie 2.0.168.0. Je doet de indexatie best voor de indexatie datum. Zo vermijd je dat consulenten de lonen manueel gaan indexeren.

 • Als je de lonen manueel indexeert dan moet je al de lonen indexeren en de indexatie tool niet starten.

 • Pas de standaard lonen aan op het einde van dag 30/09/2022 aan. Dit om te vermijden dat nieuwe huishoudhulpen al een geïndexeerd loon krijgen voor 1/10/2022.

 • De kilometervergoeding in de globale instelling gebruiken we enkel als deze hoger zijn dan de sectorale vergoedingen die geldig zijn op de datum van de verplaatsing.


Kies 1/10/2022 als datum en 2% als percentage.

De standaardlonen kan je mee indexeren. Indien je dit vergeten bent, kan je dit via de globale instellingen nog corrigeren.


Klik op Ok om de lonen en standaardlonen te indexeren.

Als je ‘indexeer standaardlonen’ niet hebt aangevinkt, indexeren we enkel de lonen van de huishoudhulp.


Dit is het resultaat van een succesvolle indexatie.
Functionele verbeteringen 

1. Huishoudhulp Gezin - Inkomsten partner


We hebben het tabblad Gezin aangepast in de fiche van de huishoudhulp.


In het verleden kon je aangeven of de partner een beroepsinkomen had. Via een ander veld kon je het grens beroepsinkomen aangeven.We hebben deze 2 velden nu samengevoegd tot één veld. 


 • Als je een burgerlijke status kiest zonder partner dan is dit veld leeg en niet aanpasbaar.

 • Als je een burgerlijke status kiest met een partner dan selecteren we standaard “1 - Eigen inkomsten”.


Tijdens de installatie vullen we het veld inkomsten partner automatisch in.

 • Als je in de vorige versie ja geselecteerd had als beroepsinkomen, dan selecteren we nu “1 - Eigen inkomsten”.

 • Als je in de vorige versie nee geselecteerd had als beroepsinkomen, dan selecteren we nu “0 - Geen eigen inkomsten”.


Verloning via Prato

Dit veld gebruiken we voor onze verloning. We kunnen nu de huishoudhulp correcter verlonen. In het verleden was het enkel mogelijk om “0 - Geen eigen inkomsten” en “1 - Eigen inkomsten” door te sturen. We hebben dit nu uitgebreid met

 • 2 - Eigen inkomsten via pensioen en rente, onder grens 1

 • 3 - Eigen inkomsten andere dan pensioen en rente, onder grens 2

 • 4 - Eigen inkomsten via pensioen en rente, onder grens 3


Huidige bedragen (inkomstenjaar 2022): 

 • Grens 1 max. 144 euro netto per maand

 • Grens 2 max. 240 euro netto per maand

 • Grens 3 max. 480 euro netto per maand 

2. Verwijderen cp20.lif


Bij deze release verwijderen we automatisch het cp20.lif bestand. In het verleden gebruikten we dit bestand om de licentie te valideren. Dit is nu niet meer van toepassing.


Bugfixes

1. Werknemer - Status rapport


We hebben de cheque inruilwaarde aangepast. Als de startdatum groter is dan 31/07/2022 vullen we als waarde cheque 25.93 € in.Verder hebben we de code aangepast zodat het nu mogelijk is om rapporten te genereren voor een grotere periode.


2. Vertaling modules


Onderstaande vertalingen zijn terug zichtbaar in CheQpoint. We hebben een verbetering aangebracht zodat de vertalingen niet automatisch verdwijnen.


3. Opvolgingsmodule


De opvolgingsmodule verwacht dat er voor elk kantoor een kantoorgroep ingevuld is. Indien dit niet het geval was dan kreeg je een foutmelding bij het opstarten. Dit is verholpen. 


4. Landen / nationaliteiten


We hebben de lijst met landen en nationaliteiten bijgewerkt.5. Securex


We hebben de export naar het loonsecretariaat Securex geüpgraded naar hun laatste versie/formaat.6. GroupS - fietsvergoeding


Het probleem met de woon-werk fietsvergoeding is opgelost.