Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren
Functionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening


De controles of een arbeidstijdgegevencode en een loongegevencode gekend is voor een bepaald werknemerskengetal op een bepaalde datum is vanaf nu standaard een blokkerende melding i.p.v. een waarschuwende melding.

De controle of het BV-percentage van een afgesloten loon is gewijzigd werd uitgebreid. De controle vuurt nu ook af wanneer het type BV-berekening wordt gewijzigd (van schaal naar vast percentage en andersom).

Toekenningsregels kunnen vanaf nu ook worden uitgeschakeld op het werknemersniveau.

Bij de nieuwe werkbonusberekening worden contracten vanaf nu gegroepeerd. Hierdoor loopt de controle - dat de uren per week worden afgetopt tot maximaal de S - weer goed.


Loonbetaling


Sport- en cultuurcheques, geschenkcheques en ecocheques die werden besteld samen met het betalen van het loon worden nu ook afgedrukt op de loonbrief. De gegevens zijn zichtbaar op de tweede pagina onder de titel "Andere voordelen".

Bankbestanden zullen vanaf nu maximaal 5000 verrichtingen bevatten, zodat er via Isabel rapporten kunnen worden gemaakt o.b.v. het bankbestand. Dit maximum is instelbaar.

Als er bij 1 van de personen in een betalingsopdracht een probleem is, werd de volledige betaling tegengehouden. We hebben een verbetering doorgevoerd, zodat de betaling wel doorgaat voor alle andere personen. Voor de loonberekening waarvan de verwerking was mislukt, kan een nieuwe betaalopdracht gestart worden nadat het probleem wordt opgelost.

Voorheen werden bij het betalen van een loon met een cheques, alle te bestellen cheques van dat type uit de hele omgeving besteld. Dit zorgde voor verwarrende resultaten. Vanaf nu worden enkel de cheques voor de personen besteld waarvoor je het loon betaalt.


Bugfixes


Loonbetaling

  • Er werd een probleem opgelost waarbij er cheques werden ingehouden op de bestelling voor een werknemer in plaats van bijbesteld wanneer de zichtwaarde van een cheque werd verhoogd.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

  • Loonformules van het type "basisgegevenPerWerknemerKengetal" kunnen vanaf nu ook worden aangemaakt en gewijzigd via de API. Dit zijn de loonformules voor o.a. Dubbel Vervroegd Vertrekvakantiegeld.Loonbetaling

  • Er wordt vanaf nu een blokkerende melding teruggegeven wanneer een schuldbeheer wordt aangemaakt of gewijzigd voor een onbekende werkgeverreferentieid. Dit kan enkel via de Earnie-API, niet via het scherm van schuldbeheer.