Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenBugfixes


Contracten


  • De mailtemplate van contracten kan een onderscheid maken tussen vennootschappen, om zo bv. van verschillende logo's te kunnen gebruikmaken.Prestaties 


  • Voor de Franstalige remindermails van prestaties zal ook het statuut vertaald zijn.ASR


  • In bepaalde gevallen kon het voorkomen dat op de C4 van de huishoudhulpen dezelfde feestdag meerdere keren werd vermeld bij de vraag of de werknemer eventueel recht heeft op de betaling van een na het einde van de arbeidsovereenkomst gelegen wettelijke feestdag of vervangingsdag van een feestdag.Personen 


  • Het exporteren van ADV tellers naar Excel voor klanten met heel veel gegevens kan nu zonder foutmelding.